Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

-          Sălişte, Piaţa  Junilor, nr. 41, Judeţul  Sibiu, cod – 557225, România
-          Telefon  0040 - 0269 – 553966
-          Fax        0040 – 0269 – 553955
-          E-mail :  jud.saliste@just.ro   

Camere de lucru cu publicul

 
Programul compartimentelor care desfășoară activități cu publicul 
 
Registratura:
         Luni –Vineri: 09:00 – 13:00
                           (Telefon +0269553966)
Arhiva: 
        Luni –Vineri: 09.00 – 13.
        (Telefon: 0269553966) 
 
Biroul de informare și relații publice: 
          Luni - Vineri: 08.00 – 16.00 
          Miercuri: 16.00 - 19.00

Program de funcţionare

 
 
 
Programul de funcționare al instanței:
luni-vineri între orele 08:00 – 16:00

Program de audienţe

În conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea C.S.M nr. 1375/17.12.2015, președintele tribunalului exercită atribuțiile prevăzute la art. 9, acestea  neprevăzând  acordarea de audiențe. Conform art. 78 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, legăturile instanței cu publicul sunt asigurate de Biroul de  informare și relații publice.

Petiţii

Petiții:
           e-mail: jus.saliste@just.ro
 
Biroul de Informare si Relații Publice:
Purtător de cuvânt: judecător Bogdan Văcaru
Grefier: Cîrjea Daniela
Înlocuitor purtător de cuvânt: judecător Băcilă Alexandra

Relaţia cu presa

...

Harta