Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 
 
 
Prin hotărârea Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2646/16.11.2023 a fost adoptat Chestionarul elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacţie al părţilor interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025. Chestionarul este disponibil on-line accesând link-ul de mai jos sau pe site-ul Tribunalului Sibiu la secţiunea ”Chestionar”.
 
 
COMUNICAT PRIVIND ÎNCETAREA PROTESTULUI
declanşat prin Hotărârea nr. 5/11.12.2023 şi Hotărârea nr. 6/14.12.2023 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sălişte
din data de 25.01.2024
 
Prin Decizia nr. 3/25.01.2024 a preşedintelui delegat al Judecătoriei Sălişte, s-a hotărât, încetarea, începând cu data de 25.01.2024 a formelor de protest adoptate prin  Hotărârea nr. 5/11.12.2023 şi Hotărârea nr. 6/14.12.2023, ambele ale Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sălişte.
            În considerentele Deciziei nr. 3/25.01.2024 a preşedintelui delegat al Judecătoriei Sălişte s-a reţinut că nu au fost soluţionate favorabil solicitările formulate prin Hotărârea nr. 5/11.12.2023 şi Hotărârea nr. 6/14.12.2023 ambele ale Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sălişte.
            S-a apreciat că, deşi temeiurile avute în vedere la adoptarea formelor de protest subzistă, lipsa de unitate şi consecvenţă existentă la nivelul sistemului judiciar justifică încetarea protestului, în scopul de a nu crea situaţii discriminatorii pentru destinatarii actului de justiţie.
 
Președintele  delegat al Judecătoriei Sălişte
Judecător Alexandra Băcilă
 
 
 
 
COMUNICAT
din data de 11.01.2024
 
Având în vedere Hotărârea AG  a Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL din data de 10.01.2024, vă informăm că la nivelul Judecătoriei Sălişte vor continua formele de protest adoptate prin Hotărârea AG a SNGJ DICASTERIAL din data de 09.12.2023 până la data de 14.02.2024.
Pe perioada PROTESTULUI programul cu publicul va fi următorul:
la compartimentul REGISTRATURĂ, între orele 09.00 – 11.00,
la compartimentului ARHIVĂ, între orele 09.00 – 11.00.
 
 
JUDECĂTORIA SĂLIŞTE
 
 
 
 
 
 
11.12.2023 PROGRAMUL CU PUBLICUL PE PERIOADA MANIFESTĂRILOR DE PROTEST
Având în vedere formele de protest anunțate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL începând de luni 11.12.2023, vă informăm că la Judecătoria Sălişte pe perioada PROTESTULUI programul cu publicul va fi următorul:
la compartimentul REGISTRATURĂ, între orele 09.00 – 11.00,
la compartimentului ARHIVĂ, între orele 09.00 – 11.00

 
Data: 24.10.2023
 

Recomandări cu privire la transmiterea către Judecătoria Sălişte,
a actelor de procedură, în format electronic
 
Faţă de numărul ridicat al documentelor transmise zilnic Judecătoriei Sălişte, în format electronic şi necesitatea procesării acestora în timp util, precum şi scanarea lor într-o formă lizibilă, accesibilă atât personalului instanţei cât şi părţilor din proces, conducerea Judecătoriei Sălişte adresează tuturor părţilor şi reprezentanţilor acestora rugămintea de a ţine seama de următoarele recomandări cu privire la expedierea documentelor pe fax-ul ori e-mailul Judecătoriei Sălişte:
•      Mesajul electronic și fișierele atașate, referitoare la dosare aflate în curs de judecată, se transmit pe adresa de e-mail a instanței cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată, dată fiind nevoia de operare a unui volum mare de cereri depuse în această modalitate.
Se impune stabilirea acestui termen, deoarece există posibilitatea ca un act de procedură transmis în format electronic chiar înaintea începerii ședinței de judecată sau în timpul acesteia, să nu fie recepţionat în timp real pe adresa de e-mail a instanţei, având în vedere numărul foarte mare al e-mailurilor ce sunt primite zilnic. În plus, persoana responsabilă cu gestionarea adresei de corespondență operează cererile în ordinea primirii acestora, iar acest fapt poate să producă consecințe juridice defavorabile în cazul în care cererea sau actul privește un dosar care are stabilit termen de judecată în ziua depunerii lui.
•      Fișierele atașate se trimit instanţei într-un format lizibil, respectiv în format PDF şi/sau, după caz, format Word (în situaţia în care nu este necesară semnarea olografă a documentului).
Mesajul electronic și fișierele atașate, transmise într-un format lizibil sunt tipărite și atașate la dosarul cauzei, fără excepție, independent de respectarea termenului recomandat pentru transmiterea lor (cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată), cu eventualele consecințe generate de această întârziere.
Prezentele recomandări se vor afişa atât la sediul instanţei cât şi pe portalul Judecătoriei Sălişte.
 
                     PREŞEDINTELE  DELEGAT AL
                       JUDECĂTORIEI SĂLIŞTE
                        Judecător Alexandra Băcilă

 

 
COMUNICAT
 
 
 
Astăzi, 07.09.2023, a avut loc Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sălişte, pentru analizarea evoluției demersului legislativ referitor la modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.
 
Adunarea generală a judecătorilor a hotărât suspendarea, începând cu data de 07.09.2023, a formei de protest stabilită în data de 20.06.2023 și reluarea judecării tuturor cauzelor aflate pe rolul instanței.
 
Judecătorii Judecătoriei Sălişte vor urmări evoluția procesului legislativ și, în funcție de stadiul acestuia, va fi convocată o Adunare generală a judecătorilor pentru a hotărî dacă se impune adoptarea unor noi măsuri.
 
 
 
Președintele delegat al Judecătoriei Sălişte
 
Judecător ALEXANDRA BĂCILĂ
 
 
 
JUDECĂTORIA SĂLIŞTE
 
COMUNICAT
 
Potrivit Hotărârii Adunării Generale  nr. 3/20.06.2023, adoptată în Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sălişte, având pe ordinea de zi analiza evoluţiei proiectului de lege, aflat în dezbatere la Camera Deputaţilor, privind reforma în domeniul pensiilor de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor, s-a decis în unanimitate, adoptarea formei de protest în sensul amânării judecării cauzelor începând cu şedinţele de judecată stabilite din data de 21 iunie 2023, urmând a se convoca o nouă Adunare Generală a Judecătorilor şi să fie reluate discuţiile în raport cu măsurile care se adoptă în mediul legislativ, urmând a se hotărî continuarea sau încetarea formei de protest. Urmează a se judeca doar cauzele penale urgente, dosarele având ca obiect măsuri preventive inclusiv contestaţii, cauze cu arestaţi, cauzele ce intră în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cauzele în care împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale este iminentă în cursul acestui an, contestaţii la executare, cereri privind cooperare judiciară în materie penală şi măsurile asiguratorii,  precum şi cauzele civile urgente.
 
                                                             Președintele Judecătoriei Sălişte
Judecător VĂCARU SORA ELENA SIMONA

 

 

 

 

 
 
 

Dosarul electronic 2019.jpg 
 

Actualitate


Informaţii de interes public


Contact

...