Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Judecătoria ROMAN  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

JUDECĂTORIA ROMAN

I

Istoric

 

      Judecătoria Roman s-a înfiinţat la 1 ianuarie 1832 dar activitatea sa propriu-zisă nu a putut începe chiar de la această dată, cu toate că per­sonalul pentru noile instituţii judecătoreşti fusese numit. Lipsa de localuri, de instrucţiuni în materie, necunoaşterea pravilelor şi de multe ori şi osti­litatea unora dintre ispravnicii ţinuturilor au determinat întârzieri în înce­perea activităţii acestor instituţii. În cazul nostru, Judecătoria Roman îşi începe activitatea la 17 ianuarie 1832. Reforma administrativă şi judecă­torească din 1833 nu a afectat judecătoria Roman, din actualul judeţ Neamţ desfiinţându-se doar judecătoria Neamţ, care se va reînfiinţa în 1835. Fiecare judecătorie avea un preşedinte şi doi asesori, un condicar, ce era „director a toată canţelaria judecătoriei, un registrator şi câţiva scriitori.

 

 

 

Având în vedere că s-a prezentat mai pe larg istoricul instituţiei la Tribunalul Neamţ , nefiind deosebiri structurale între aceste două instituţii, în afară de faptul că şi-au exercitat competenţa în teritorii diferite, s-a con­siderat necesar să nu se mai insiste asupra acestei probleme.

 

Filiala Arhivelor Statului judeţul Neamţ deţine fondul de arhivă al Tribunalului Roman din perioada 1832—1960, fondul fiind preluat de fosta Filiala a Arhivelor Statului Roman din cadrul fostului Serviciu Regional Bacău al Arhivelor Statului. Fondul de arhivă este format din dosare de cauze civile, penale, comerciale (falimente, înscrieri firme), corespondenţă cu alte instanţe judecătoreşti şi cu Ministerul de Justiţie, precum şi din registre. Dosarele, constituite pe probleme, cuprind ordine, instrucţiuni, adrese, acte de vânzare cumpărare, de sechestru, de urmărire, hotărâri judecătoreşti, apeluri, succesiuni. Fondul mai conţine registre pentru înscrierea actelor autentice şi a sentinţelor civile şi penale, opise generale şi alfabetice, registre de transcripţiuni, registre de intrare-ieşire.

 

 

 

Documentele create de Tribunalul Roman oferă date şi informaţii cu privire la viaţa economică şi socială a fostului judeţ Roman. Din cercetarea fondului se desprind informaţii valoroase cu privire la principala ramură economică din acea perioadă — agricultura. Documentele se referă la diferite aspecte ale problemei agrare, precum: proprietatea şi circulaţia dreptului de proprietate asupra pământului, relaţiile dintre proprietari, dintre proprie­tari şi locuitorii satelor, formele de exploatare, precum şi cele de luptă pentru apărarea libertăţii şi a puţinului pământ pe care-1 aveau.

 

 

 

Fondul conţine dosare cu contracte de arendare şi învoieli agricole şi nu­meroase procese între proprietari sau arendaşi şi ţărani pentru neexecutarea la timp sau deloc a unor munci agricole.

 

 

 

Numeroase dosare se referă la aplicarea reformei agrare din 1921 în judeţul Roman . Studierea dosarelor referitoare la această problemă oferă cercetătorului posibilitatea înţelegerii modului în care s-a aplicat reforma agrară în acest judeţ. Numeroasele contestaţii făcute de către proprietari împotriva hotărârilor de expropriere dovedesc faptul ca şi aici aceştia au încercat sa eludeze legea de reformă agrară.

 

 

 

O altă parte din dosarele fondului se refera la hotărnicii de moşii, la ipotecări sau vânzări de moşii. Dosarele referitoare la această problemă conţin planurile şi hărţile moşiilor respective .

 

 

 

Fondul mai conţine şi dosarele referitoare la exproprierea unor terenuri pentru construirea caii ferate Buhăieşti—Roman.

 

 

 

De asemenea,, se mai pot desprinde date şi informaţii preţioase pentru studiul toponimiei şi onomasticii prezente sau dispărute, al problemei credi­tului şi al politicii de credit (rural şi urban) la sfârşitul secolului al XlX-lea şi începutul secolului al XX-lea, precum şi pentru cercetarea altor teme, ca: psihologia proprietarului şl a ţăranului proprietar, înfiinţarea sindicatului judecătoresc, activitatea comercială din oraşul Roman, etc.

 
 
ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA TRIBUNALULUI NEAMŢ SUNT:
 
*      LEGEA NR.304/2004 PRIVIND ORGANIZAREA JUDICIARA: 
 
*      REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA AL INSTANTELOR JUDECATORESTI:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/174377