Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 

Adresa Judecătoriei ROMAN este:

Piaţa Roman Vodă nr. 1

ROMAN

COD POŞTAL 611022

Telefon:
0233743858

Fax:
0233742583

E-mail:
jud-roman@just.ro

jud-roman.reg@just.ro - pentru arhivă și registratură

Persoane de contact:


Camere de lucru cu publicul

Arhiva și registratura
Piața Roman Vodă nr.1 -Demisol

Sali de judecată
Piața Roman Vodă nr.1 -Parter

Program de funcţionare

În perioada 01.07-31.08.2022, PROGRAMUL CU PUBLICUL la Judecătoria Roman va fi după următorul program:

COMPARTIMENTUL ARHIVĂ luni, miercuri şi vineri: 09.00-12.00.

În cadrul acestui interval orar se va asigura primirea cererilor de chemare în judecată, a înscrisurilor depuse la dosar, a căilor de atac, consultarea dosarelor, eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor, eliberarea certificatelor și îndeplinirea celorlalte atribuții stabilite prin fișa postului, prin Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești și prin Ordinul de serviciu nr. 1/2023.

Cererile de chemare în judecată având ca obiect ordin de protecţie vor fi primite și înregistrate la compartimentul arhivă și registratură în fiecare zi lucrătoare, inclusiv în zilele în care nu este stabilit program de relații cu publicul.


a. Programul de lucru cu publicul pentru COMPARTIMENTUL ARHIVĂ:

LUNI, MIERCURI şi VINERI: 9:00 - 12:00

 

b. Programul pentru studierea dosarelor de către avocații părților și pentru experții desemnați în dosare:

Luni-Vineri: 09:00 - 12:00

 

c. Programul de lucru cu publicul pentru BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Purtător de cuvânt: Judecător VIERIU  ANDREEA-ALEXANDRA

- locțiitor: Judecător IȘTOC ALINA-MIHAELA

- grefier delegat - David Emilia Adelina

- înlocuitor grefier delegat - Mărginean Daniela Lăcrămioara

Luni-Vineri: 08:00 - 16:00, cu exceptia zilei de marți când programul este 8-19

 

d. Programul de lucru cu publicul  pentru BIROUL DE EXECUTĂRI PENALE

Etaj 2 cam. 28 -grefieri delegati Butnarciuc Mariana și Lebădă Tatiana

Luni-Vineri: 11:00 – 12:00

 

e. Programul de lucru al instanţei:

Luni-Vineri: 08:00 - 16:00


************************************************************************


Vă rugăm ca toate comunicările de înscrisuri referitoare la dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Roman să fie făcute pe adresa de email jud-roman.reg@just.ro 

Vă solicităm ca fişierele transmise în format electronic să fie cu extensia .doc, .docx sau .pdf, cu o dimensiune care să nu depăşească 20MB. Nu se vor lua în considerare mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri, etc.

Cererile de chemare în judecată având ca obiect ordin de  protecție vor fi primite și înregistrate la compartimentul ARHIVĂ inclusiv în zilele în care nu este program de relații cu publicul
 


Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta