Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Judecătoria Roman funcționează în orașul cu aceeași denumire, având sediul în Piața Roman Vodă nr. 1 județul Neamț.

 

Judecătoria face parte din circumscripția Tribunalului Neamt având arondate 29 de comune și orașul ROMAN.

 


Actualitate

​ANUNȚ !​

​ANUNȚ !​

 

 


ANUNȚ IMPORTANT !


  Vă informăm că începând cu data de 16.11.2020, va fi deschisă publicului pagina de internet care permite accesul la dosarul electronic - aplicația EcrisPub - la nivelul Curții de Apel Bacău și al instanțelor arondate, la adresa:
 

   Pentru a avea acces la dosarul electronic prin intermediul aplicației Ecris Pub, începând cu data de 16.11.2020, se completează o nouă cerere, după modelul anexat, cerere care se depune în fiecare dosar în parte corespunzător instanței și stadiului procesual în care se află.


 
 
 Browserele recomandate pentru accesarea site-ului www.ca-bacau.ro sunt Internet Explorer sau Mozilla Firefox


Vă aducem la cunoștință faptul că s-a creat adresa de e-mail jud-roman.reg@just.ro și, pentru mai bună organizare a activității instanței în ceea ce privește managementul înscrisurilor, vă adresăm rugămintea de a înainta cererile de chemare în judecată și orice alte înscrisuri în fomat electronic vizând dosarele aflate pe rolul instanței în mod exclusiv la această adresă de e-mail.​​​​​​
​​
 


*************************************************************************************
*************************************************************************************


*************************************************************************************
************************************************************************************* Comunicat - ref.Lg.115-2015


*************************************************************************************

Comunicat din data de 04.08.2020

Toate sesizările în materia Legii nr. 136/18.07.2020 vor fi depuse la instanță sau prin poșta electronică la    adresa de e-mail: jud-roman-contestatie-dsp@just.ro

Comunicat - ref.Lg.136-2020

*************************************************************************************
*************************************************************************************
 
Începând cu data de 01.09.2020, programul de lucru cu publicul va fi după următorul program: COMPARTIMENTUL ARHIVĂ - luni, miercuri și vineri: în intervalul orar 09.00-12.00
 
 
************************************************************************* 
 
 
 

****** Ghiduri pentru justițiabili*****

 
 

                                Organigrama Consiliului Superior al Magistraturii.pdf Organigrama Consiliului Superior al Magistraturii.pdf

  

 Admiterea in magistratura.pdf Admiterea in magistratura.pdf

    

3  Ziua europeana a justitiei.pdf Ziua europeana a justitiei.pdf

    

        4  Organizarea sistemului judiciar.pdf Organizarea sistemului judiciar.pdf

 
 
               
 

ANUNŢ IMPORTANT

 
 
 
 
 

Corespondenţa electronică trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de articolul 5 din legea nr. 455 din 18.07.2001 privind semnătura electronică:

  
 

Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu încrisul sub semnătură privată.

 
 
 
          

 
Reguli de conduită ce trebuie respectate în sala de şedinţă
 
 
 
     
 
1. Pentru o bună desfăşurare a şedinţei de judecată, ar trebui să consultaţi lista dosarelor care se judecă în ziua respectivă, listă afişată la intrarea sălii de şedinţe. În dreptul fiecărui dosar este trecut numărul de ordine sub care va fi strigat dosarul la acel termen.
 
2. Aduceţi cu dumneavoastră documentele de identitate, pentru identificarea în faţa instanţei de judecată.
 
3. Este interzis să aduceţi sau să consumaţi mâncare sau băutură în sala de şedinţă.
 
4. Este permis accesul numai pentru animalele care însoţesc persoanele cu dizabilităţi.
 
5. Trebuie să închideţi orice dispozitiv electronic care poate perturba procedurile judiciare. Închideţi telefonul mobil.
 
6. Nu fotografiaţi, nu înregistraţi şedinţele de judecată decât cu acordul prealabil al preşedintelui completului de judecată şi în limitele impuse de acesta.
  
7. Este interzis să aduceţi arme în clădirea instanţei sau în sala de şedinţă. Poartă arme numai jandarmii care asigură paza şi ordinea publică în cadrul instanţelor.
   
8. Păstraţi liniştea în timp ce se desfăşoară şedinţa.
 
9. Nu folosiţi cuvinte jignitoare, înjurături, limbaj obscen sau rasist.
  
10. Vorbiţi clar şi destul de tare pentru ca judecătorii şi grefierul de şedinţă să poată auzi şi consemna tot ceea ce spuneţi. Aceasta este cu atât mai necesar în timpul şedinţelor înregistrate audio-video.
   
11. Nu vă apropiaţi de masa completului de judecată fără permisiunea preşedintelui. Nu vă sprijiniţi braţele de masa completului, nu ţineţi mâinile în buzunare, nu mestecaţi gumă în timp ce vorbiţi cu instanţa.
  
12. Nu citiţi ziare, reviste sau cărţi în timpul desfăşurării şedinţei de judecată.
 
 

 
    
 
Reguli de conduită ce trebuie respectate în cadrul compartimentului registratură
 
 
 
   
 
Aici se depun cererile de chemare în judecată, precum şi orice alte cereri sau acte în legătură cu dosarele instanţei, cu respectarea unor reguli:
 
1. respectaţi programul de lucru afişat la loc vizibil;
   
2. păstraţi o atitudine respectuoasă faţă de grefierii compartimentului, faţă de avocaţii prezenţi, faţă de grefierul de serviciu, faţă de orice altă persoană;
  
3. respectaţi regulile generale de politeţe când puneţi întrebări, vorbiţi pe un ton adecvat, aveţi răbdare până când grefierul vi se adresează;
  
4. declinaţi-vă identitatea, prezentaţi documentul care o atestă atunci când vă este cerut, pentru identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegaţiei şi notarea numelui şi prenumelui acestuia.
   
 

Informaţii de interes public

 
Tabloul mediatorilor din județul Neamț poate fi accesat de la următoarea adresa:  
 
 
sau numai mediatorii autorizați de la adresa:
 
 
Anunt foarte important
 
Conducerea Judecătoriei Roman adresează justiţiabililor următoarea rugăminte:
În situaţia în care se depun ori se transmit prin fax sau e-mail înscrisuri pentru dosarele aflate pe rolul instanţei, este necesar să se facă cu cel puţin cinci zile înainte de termenul de judecată, astfel cum rezultă din prevederile art. 254 Cod procedură civilă. Astfel, înscrisurile pot ajunge la timp la dosarul cauzei, iar membrii completului de judecată au timpul necesar pentru studierea lor.
În caz contrar, Judecătoria Roman nu îşi asumă răspunderea pentru întârzierile care pot să apară în circuitul documentelor pentru fiecare termen, la dosare.
Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu încrisul sub semnătură privată.

Contact

 

Piața Roman Vodă nr.1
Cod poștal 611022
Roman
jud. Neamț
Telefon:
0233743858
 
Fax:
0233742583
 
 
Persoane de contact:
MIHAELA GHEORGHE
 
Piața Roman Vodă nr.1
Cod poștal 611022
Roman
jud. Neamț