Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

I N F O R M A R E

Judecătoria Reghin pune la dispoziţia opiniei publice Chestionarul referitor la percepţia activităţii în cadrul instanţelor de judecată, adoptat prin HCSM nr. 2646/2023. Chestionarul constituie un instrument de evaluare al gradului de satisfacţie al părţilor interesate privind activitatea Judecătoriei Reghin.
Chestionarul este disponibil atât în format fizic, la sediul Judecătoriei Reghin (la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul), cât şi în format online, pe pagina de internet a instanţei, la secţiunea "Acasă – Despre instituție", accesând următorul link:
CHESTIONAR

Hot08012024.jpg


protest006.jpg


 
protest007.jpg
 
 
 
 
 
Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 11.07.2023 aveți posibilitatea să depuneți în format electronic, prin accesarea link-ului https://registratura.rejust.ro/ următoarele documente:
·         cerere de chemare în judecată;
·         declarare cale de atac;
              ·         eliberare certificat de grefă;
                 ·         eliberare copie legalizată hotărâre;
                 ·         plată taxă judiciară de timbru într-un dosar existent;
                 ·         depunere alte documente într-un dosar existent;
  anunt2023.jpg
 
 

 
 

Actualitate

 

      Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de şofer la Judecătoria Reghin.
Concursul se va desfăşura în data de 27 februarie 2023, la sediul Tribunalului Mureş – Târgu-Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 250-254, judeţul Mureş.
Concursul constă în susţinerea unei probe practice - realizarea unei lucrări specifice postului ce urmează să fie ocupat şi a unei probe scrise.  Anunt.pdfAnunt.pdf  Tematica.pdfTematica.pdf
 
 

 

 

                 Relaţiile cu publicul şi mass media sunt asigurate prin purtător de cuvânt, respectiv domnul judecător Petre Constantin Bogdan. Locatia biroului de relatii cu publicul - la Registratura.
Locatia biroului judecatorului de serviciu - la Registratura.
 
                 În ce priveşte actele normative ce reglementează activitatea instanţei enumerăm exemplificativ Legea de organizare judecătorească 304/2004 modificată prin Legea nr.247/2005 hotărârile CSM Hotărârea nr. 159/2004, Hotărârea nr.71/2005, H.G. 337/1993. 
 

Informaţii de interes public


Contact

ROMÂNIA
Reghin
Jud. Mureş
Str. Petru Maior nr. 45
Telefon: 0265 – 512191 Fax:       0265 – 513570
 
Adresa e-mail pentru comunicarea actelor de procedură: jud-reghin-reg@just.ro
 
Adresa e-mail secretariat: judecatoria.reghin@just.ro

 
Purtătorul de cuvânt al Judecatoriei Reghin : Petre Constantin Bogdan
                                                                 Număr de telefon : 0787-524556