Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 
Judecătoria Rm. Vâlcea îşi desfăşoară activitatea în baza Legii 304/2004 privind organizarea judecătorească. 
 
      Lista actelor normative care reglementează organizarea şi funcţionarea judecătoriei Rm. Vâlcea sunt: 
1. Constitutia Romaniei
2. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară republicată, cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor
4. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti HCSM nr. 387/2005
5. Hotărârea nr. 352/2006 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti
6. Ordinul nr. 86/2000 privind paza 
7. Codul deontologic al magistraţilor
8. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
9. Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare
10. Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, cu modificările şi completările ulterioare
 
         Competenţa teritorială a Judecătoriei Rm.Vâlcea se întinde asupra Municipiului Rm.Vâlcea, oraşelor: Băile Olăneşti, Băile Govora, Ocnele Mari, Băbeni, a comunelor: Budeşti, Goleşti, Dănicei, Galicea, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti-Măglaşi, Muereasca, Dăeşti, Milcoiu, N.Bălcescu, Stoileşti, Şirineasa, Bujoreni, Runcu, Vlădeşti, Frânceşti.

Istoric

Judecătoria judeţului Vâlcea ia fiinţă în 1831, conform prevederilor Regulamentului Organic, ca instanţă „la întâia cercetare”, cu sediul în oraşul Rm.Vâlcea. Competenţa acesteia se întindea asupra întregului teritoriu al judeţului pentru „toate pricinile de judecată, adică politiceşti, de vini mici şi mari şi comerciale”. Judecătoria era direct subordonată faţă de Marea Logofeţie a Dreptăţii şi ulterior Ministerului de Justiţie. În anul 1857 judecătoria îşi schimbă numele în Tribunalul judeţului Vâlcea.
         În anul 1879 se înfiinţează ocoalele judecătoreşti rurale, urbane şi mixte. Ocoalele judecătoreşti mixte aveau competenţă teritorială asupra unui oraş şi asupra aşezărilor rurale din plasa care avea reşedinţa în oraşul respectiv. În fiecare ocol s-a înfiinţat o judecătorie mixtă de ocol. Competenţa materială a acestor judecătorii era de primă şi ultimă instanţă pentru procesele de natură civilă şi penală, până la o anumită sumă, respectiv un maxim al pedepsei (3 zile închisoare).
         Denumirea judecătoriilor de Ocol mixte a fost schimbată în aceea de judecătorii mixte în anul 1908, iar în 1938 primesc numele de „judecătorii de pace mixte”.
         În anul 1944 mai multe judecătorii mixte sunt desfiinţate, printre care şi cea de la Rm.Vâlcea.       
       Judecătoria Rm.Vâlcea are sediul în Rm.Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 2, jud.Vâlcea şi este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice din anul 2004, la nr.260; Cod VL-II-m-B-09624, cu destinaţie iniţială Palatul Administrativ-Financiar, clădirea a fost construită între anii 1906-1907, de inginer Henri Sousskind, antreprenor fiind ales inginer Balasan.  
       Palatul a fost construit pe locul caselor doamnei Stăncuţa Meculescu, unde funcţiona şcoala primară de fete, pentru o chirie de 50 de galbeni pe an. 
       Parterul şi subsolul imobilului au fost transmise Ministerului Justiţiei în administrare, în spaţiu funcţionând atât Judecătoria Rm.Vâlcea, cât şi Tribunalul Vâlcea, prin Deciziile nr. 679 din 11 iulie 1963 şi 770 din 28 august 1964 ale Comitetului Executiv al Fostului Sfat Popular Regional Argeş, în schimbul clădirilor deţinute de tribunal şi folosite la acea dată de Palatul Culturii, UCFS şi Procuratură. 
       Etajul a fost transmis din administrarea Consiliului Popular Judeţean Vâlcea, administrarea Ministerului Justiţiei, prin Decizia nr. 555 din 29 decembrie 1968. 
       De la acea dată, Judecătoria Rm.Vâlcea şi Tribunalul Vâlcea au funcţionat în această clădire, până la data de 20 noiembrie 2000, când Tribunalul Vâlcea a revenit în clădirea Palatului de Justiţie, acest imobil având exclusiv destinaţia de judecătorie a Municipiului Rm.Vâlcea.