Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

​    Judecătoria Răcari are sediul in orașul Răcari, str. Ana Ipătescu, nr. 88, jud. Dâmbovița.
 
    În raza teritorial​ă de competență sunt arondate 15 localități.
 
    Judecătoria Răcari își desfășoară activitatea judiciară în materie civilă şi penală.
 
    În cadrul Judecătoriei Răcari funcționează și următoarele compartimente auxiliare:
      1. Grefa, registratura si arhiva - care efectuează operațiuni privind primirea, înregistrarea și expedierea corespondenței, îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, precum și alte lucrări cu caracter auxiliar necesare bunei desfășurări a activității instanței.
      2. Biroul de informare și relații publice - care asigură legăturile instanței cu publicul si cu mijloacele de comunicare în masă, in vederea garantării transparenței activității judiciare, în condițiile stabilite de lege. 
 
 
 
 


 
 

Istoric

 
    Judecătoria Răcari a luat ființă în anul 1996, in baza Legii nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească.
 
    Sediul Judecătoriei Răcari a fost stabilit in clădirea situată in str. Ana Ipătescu, nr. 88, care a aparținut fostului Cămin Cultural al comunei Răcari, clădire construită în anul 1965.
 
    De la înființarea sa din anul 1996, președenția Judecătoriei Răcari a fost asigurată de:
 
      - PETRE VASILICA  1996 - 2005
      - DOBRICA CRISTEA CONSTANTIN  2005 - 2007
      - MIHALCEA FLORICA  2007 - 2012       
      - SULTANA MANUEL REMI  2014 - 2017
      - ANCU CRISTIAN CONSTANTIN  2017 - 2020
      - TOADER MIHAI COSTIN  2020 -