Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Sediu: Oras Pucioasa, Strada Garii nr. 10, judetul Dambovita
Cod postal: 135400
Telefon: 0245/762255
Fax: 0245/762112ANUNT 24.07.2020

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi (7), respectiv art. 17 alin. (1) şi (10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020, în vigoare de la 21 iulie 2020), orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3), respectiv art. 7 sau art. 8 alin. (4) poate depune acţiune în anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii.

 

 

În zilele nelucrătoare şi în week-end, începând de vineri ora 16:00 până luni ora 8:00, aceste cereri vor fi înaintate exclusiv în format electronic – la următoarea adresă de email:  jud-pucioasa@just.ro

 

 

În cazul înaintării acestor cereri prin celelalte modalităţi de comunicare (poştă, fax), în afara programului de lucru al instanţei, acestea vor fi înregistrate în prima zi lucrătoare.        

 

 

În cererea formulată, petentul îşi va indica – obligatoriu –  numărul de telefon, pentru facilitarea desfășurării procesului şi numărul Deciziei Direcţiei de Sănătate Publică pe care o contestă;

 

 

De asemenea,  în măsura în care se află în posesia sa, petentul va înainta:

 

 

- decizia contestată şi eventuale alte înscrisuri aflate în posesia sa (scanate sau fotografiate în întregime) pe adresa de email indicată mai sus, odată cu cererea de chemare în judecată;

 

 

- copie a cărţii de identitate sau, dacă nu se află în posesia sa, va indica CNP-ul, în vederea verificării identităţii.

 

 

Comunicarea actelor de procedură se va realiza – în format electronic – la adresa de email indicată de parte.

 

 

La Judecătoria Pucioasa vor depune acţiuni persoanele care domiciliază, au reşedinţa, ori se află în izolare în spaţii sau unităţi sanitare situate în raza de competenţă a Judecătoriei Pucioasa.

 

 

Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.

 

 


Camere de lucru cu publicul

Arhiva şi Registratura:
 
 
 
 
 
Biroul de Apocrife:
 
 
 
 
 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice:
 
 

Program de funcţionare

Arhiva şi Registratura:
 
Luni - Vineri  09 00 – 13
 
 

 

 
Programul de lucru al Athivei si Registraturii in timpul vacantei judecatoresti (01.07.2022 - 31.08.2022)
 
 
Marţi si Joi  10.00 -12.00 

 
 
 
 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice:
 
 
 
 
 
Luni - Vineri  8.00 - 12.00
Telefon: 0245 76 22 55 (centrala)
 
 
 
 
 
 

 

Program de audienţe

In Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti, nu mai este prevăzută posibilitatea acordării de audienţe, de către conducerile instanţelor.

Petiţii

Solutionarea petitiilor

Relaţia cu presa


Harta