Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Judecătoria Pucioasa, este situată în oraşul cu acelaşi nume, pe Bulevardul Gării, Nr. 10, în nordul judeţului Dâmboviţa. Are competenţe în soluţionarea cauzelor civile si penale.

 

 jpucioasa.jpg

 


Actualitate

 
 
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
Potrivit art. 34 alin. 2 din Legea nr. 305/2022, Consiliul Superior al Magistraturii este autoritate competentă pentru supravegherea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de către instanţele judecătoreşti în exercitarea atribuţiilor lor judiciare, în sensul art. 55 par. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
 
Legislaţie internă:
 
 
Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) care stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare la nivel naţional, în principal, a prevederilor art. 6 alin. (2), art. 9 alin. (4), art. 37-39, 42, 43, art. 83 alin. (7), art. 85 şi ale art. 87-89 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit în continuare Regulamentul general privind protecţia datelor.
 
 
Legea 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date
 
 
Art. 40
 
 
(1) Operatorul este obligat să desemneze un responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal.
 
 
(2) Instanţele sunt exceptate de la obligaţia prevăzută la alin. (1) atunci când acţionează în exerciţiul funcţiei lor judiciare.
 

 ACCES DOSAR ELECTRONIC

 

 

 Vă aducem la cunoştinţă că din data de 6 februarie  2020 a fost implementată la Judecatoria Pucioasa aplicaţia Dosarul electronic. Aplicaţia este disponibilă doar pentru dosarele nou înregistrate pe rolul Judecatoriei Pucioasa incepand cu data de 1 ianuarie 2020.

 

 

Pentru a putea beneficia de acces electronic la dosar trebuie să trimiteţi Judecatoriei Pucioasa (odată cu cererea de chemare în judecată sau cu întâmpinarea), cererea de acces dosar electronic, care va cuprinde obligatoriu adresa dumneavoastră de e-mail (o singură adresă) şi numărul de telefon mobil (un singur număr), însoţită de copie CI pentru persoanele care au calitate de parte în dosar sau de dovada calităţii de reprezentant (împuternicire avocaţială, procură notarială, etc.).

 

 

 Cererea completată şi semnată, însoţită  de documentele menţionate mai sus (în original sau în copie, în cazul în care originalul se află deja la dosar) se poate depune personal la Registratura Judecatoriei Pucioasa sau se poate trimite prin fax, poştă, servicii de curierat ori prin e-mail la următoarea adresă: jud-pucioasa@just.ro.

 

 

Dosarul electronic poate fi accesat după ce veţi primi mesajul e-mail de confirmare de la instanţă ori prin pagina de internet https://doc.caploiesti.ro/autentificare

Cererea de acces dosar electronic este disponibilă în format text aici

Cererea de comunicare acte in format electronic este disponibila in format text aici​

Vă puteţi informa despre modul de utilizare a sistemului de acces electronic la dosar, citind aceste instructiuni​

 

 

Hotararea Nr. 5 din data de 13.12.2023 A Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Judecatoriei Pucioasa

 

Lista sedintelor de judecata poate fi accesata din meniul SEDINTE , sau facand click aici

 

Listele de şedinţă conţinând intervalele orare alocate fiecărui grup de cauze în dosarele în care intervalele orare aferente nu au fost menţionate în citaţiile emise, ci a fost menţionată doar ora de începere a şedinţei de judecată (ora 9:00 în cauzele civile, respectiv ora 11:00 în cauzele penale)

Comunicat de presă - Ziua Europeană a Justiţiei Civile


Informaţii de interes public

 

Lista Sedinta 01.08.2023 C3 Civil

Lista Sedinta 01.08.2023 C3 Civil

Lista Sedinta 02.08.2023 - CP2

Lista Sedinta 02.08.2023 - C2CC

Lista Sedinta 03.08.2023 - CP2

Lista Sedinta 03.08.2023 - C2CC

Lista Sedinta 02.08.2023 - C2 Civil

Lista Sedinta 02.08.2023 - C2 Civil & Penal

Lista Sedinta 04.08.2023 - C3 CC

Lista Sedinta 10.08.2023 - CP2

Lista Sedinta 10.08.2023 - C2 Civil

Lista Sedinta 10.08.2023 - C2 CC

Lista Sedinta 10.08.2023 - C3 CC

Lista Sedinta 17.08.2023 - C2 Penal

Lista sedinta 22.08.2023

Lista sedinta 23.08.2023 - C2 penal

Lista sedinta 23.08.2023

Lista sedinta 24.08.2023
Lista sedinta 14.12.2023Programul de funcţionare al instanţei:
 
Luni - Vineri  8.00 - 16.00
 
Programul de lucru cu publicul al Arhivei şi Registraturii:


Luni - Vineri  9.00 - 13.00


 
 
 

 
 
 
 
Programul Biroului de Informare şi Relaţii Publice:
 
Luni - Vineri  8.00 - 13.00
 
Marti  8.00 - 19.00
   
Telefon: 0245762255 (centrala)
 
 
 
 
 
 
Program de audienţe:
 
 
 
 
 
 
In Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti nu mai este prevăzută posibilitatea acordării de audienţe, de către conducerile instanţelor.
 

 
 
 
 
 
 
 

Contact

Sediu: Oras Pucioasa, Strada Garii nr. 10, judetul Dambovita
Cod postal: 135400
Telefon: 0245/762255
Fax: 0245/762112