Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate


ANU​NŢ  DE INTERES PUBLIC


Hotararea 2 din 04.09.2023- suspendare forma de protest.pdf


ANU​NŢ  DE INTERES PUBLIC

Acces portal naţional pentru depunerea cererilor, înscrisurilor şi plata taxelor de timbru

https://registratura.rejust.ro/

În măsura în care justițiabilii optează pentru utilizarea acestui portal, se  recomandă să nu fie folosite, concomitent, și celelalte instrumente de sesizare a instanței, pentru a nu încărca în mod nejustificat activitatea instanțelor.



ANU​NŢ  CONCURSURI


ANUNŢ

Decizia 14 din 05.07.2023 Judecatoria Pogoanele

Hotararea AGJ 20.06.2023 Judecatoria Pogoanele-protest

 

ANUNŢ ACCES  ÎN INSTANŢĂ DIN 25.10.2021

Anunt 25102021.pdf

__________________________________________________________

COMUNICAT  : ACCESUL ELECTRONIC LA DOSARE
 
 

       Pentru a putea beneficia de acces electronic la dosar şi de comunicarea documentelor în format electronic (link-uri prin e-mail şi SMS) vă recomandăm să completaţi şi să trimiteţi Cererea de comunicare documente în format electronic (care cuprinde adresa dvs de e-mail şi numărul de telefon mobil) însoţită de copie CI pentru persoanele care au calitate de parte în dosar sau împuternicire avocaţială/dovada calităţii de reprezentant .

 

 

 

         Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail pe care îl veţi primi de la instanţă ori  prin paginile de internet caploiesti.ro

 

      Model cerere de comunicare in format word editabil:Cerere comunicare acte şi acces  

Model cerere de comunicare in format pdf: Cerere comunicare acte şi acces dosar 

 

   Instructiuni  de comunicare şi acces electronic la dosar​:instructiuni dos electronic​​     

 

____________________________________________________________________________________________________

 
 

PENTRU VIZUALIZAREA LISTELOR DE ŞEDINŢĂ URMAŢI LINKUL URMĂTOR:


      LISTE SEDINTA JUDECATORIA POGOANELE​  


____________________________________________________________________________________________

ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR LA PROCEDURILE JUDICIARE

 


            Cererile având ca obiect „ anulare act administrativ - Legea nr. 136/2020” - 

Se transmit în format electronic, prin mijloacele de comunicare electronică permise de lege

(e-mail, prin accesarea contest.jpogoanele@just.ro sau  fax 023552317) .

            În cuprinsul cererii vor fi menţionate datele de contact ale contestatorului, respectiv adresa de domiciliu sau cea aleasă pentru primirea corespondenţei, număr de telefon/fax, adresă e-mail) .

 

            La cerere se vor ataşa: actul administrativ contestat şi înscrisuri medicale care să ateste starea de sănătate a contestatorului.

 

_______________________________



ANUNŢ IMPORTANT 


                                                                                                             ANEXA NR.1

 

 

REGULI ŞI MĂSURI

CE TREBUIE RESPECTATE PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII/INFECTĂRII CU CORONAVIRUS A JUSTIŢIABILILOR ŞI PERSONALULUI INSTANTEI

             1.Accesul în incinta instanţei se face astfel:

             -uşa nr.1 – personalul instanţei/personalul de pază;

          -uşa nr.2 – personalul parchetului/personalul de pază/justiţiabilii şi ceilalţi participanţi la procedurile judiciare.


 Persoanele care se prezintă la parchet au acces la etajul clădirii numai cu aprobarea primului procuror.

 

             În cazul prezentării unui curier,personalul de pază îl înştiinţează pe grefierul Cernicica Gigi care se deplasează,purtând mască/mănuşi de protecţie/vizieră ,pentru ridicarea trimiterii.

 

             2.La intrarea în incinta instanţei se menţin mochete impregnate cu dezinfectant(clor şi apă) toate persoanele fiind obligate să-şi dezinfecteze încălţămintea. 

             3.Pentru a evita aglomerarea sălii de judecată se interzice accesul  pentru însoțitori/rude ale părților, în sensul că se va permite, în continuare, accesul numai participanților la proces-părți, martori, avocați, procuratori, curatori, experți, interpreți, traducători- măsura urmând a fi adusă la cunoștința publicului prin afișarea  de anunțuri la intrarea în instituție și în sala de judecată.

 

 4.Fiecare participant la procedurile judiciare care doreşte accesul în incintă este obligat să prezinte persoanei din pază actul de identitate şi chestionarul înmânat   la momentul prezentării

 

 

Nu este necesară prezentarea actului de identitate de către persoanele cunoscute de personalul de pază-avocaţi/consilieri juridici/poliţişti/experţi/etc.

 

 

Acestea sunt însă obligaţi,ori de câte ori doresc accesul,să completeze chestionarul,înscriind şi calitatea pe care o au.

 

            Chestionarul este o declaraţie pe propria răspundere.

 

            Se interzice accesul în incinta instanţei a persoanelor care răspund afirmativ la una din întrebările chestionarului.

 

 

             Persoanele programate pentru arhivă/registratură preziontă chestionarele grefierului arhivar/registrator.

 

 

             Persoanei care refuză completarea chestionarului nu i se permite accesul.’

 

 

             În cazul în care persoana prezentă,din motive independente de voinţa sa, se află în imposibilitatea completării chestionarului(nu poate să scrie/nu ştie carte),acesta va fi completat,pe baza declaraţiei de persoana care asigură accesul.

 

 

  5.Avocaţii au acces prioritar la intrarea în incinta instanţei,publicul fiind informat în acest sens prin afişare la locuri vizibile.

 

 

    Avocaţilor care fac parte din  Biroul de asistenţă judiciară Pogoanele li se permite accesul în biroul pe care în deţin în incintă,cu respectarea tuturor regulilor privitoare la acces.

 

 

     Nu se permite accesul în incinta instanţei a persoanelor care solicită să ia legătura cu avocaţii .

 

 

             6.Pe întreaga perioadă cît se află în incinta instanţei,personalul,justiţiabilii,alţi participanţi la procesele civile şi penale,precum şi publicul sunt obligaţi să poarte mască de protecţie.

 

 

               Preşedintele instanţei sau preşedintele completului de judecată poate dispune înlăturarea din incinta instanţei şi,respectiv,din sala de judecată, a persoanelor care nu respectă,în mod nejustificat,obligaţia mai sus înscrisă.

 

 

                I. Măștile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinație cu curățarea frecventă a mâinilor cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun.

 

 

                 Înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun). Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

 

 

                  Masca  trebuie schimbată o dată la 4 ore și ori de câte ori  s-a umezit sau s-a deteriorat.

 

 

                  Masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măștii, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun).

 

 

                 După folosire, masca se aruncă imediat, într-un coș de gunoi, preferabil cu capac, urmată de igienizarea mâinilor.

 

 

7.Accesul și staționarea justițiabililor și/sau reprezentanților acestora și a celorlalți participanți la proces în incinta instanței , în sala de judecată și în holuri se realizează cu sprijinul personalului  care asigură paza instituției și este permis doar pentru timpul strict necesar desfășurării activității specifice și numai cu respectarea următoarelor reguli, respectiv:

 

 

a)după completarea şi predarea chestionarului- anexa nr.2;

 

 

b)după       triajul epidemiologic:

 

 

                 II. Triajul la intrarea în incintă:

 

 

                La intrarea în sediu sunt obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor.

 

 

            Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în:

 

 

a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3ºC), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului;

 

 

b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată);

 

 

c) în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3ºC, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;

 

 

d) dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3ºC sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie;

 

 

                 b.1)Se interzice accesul justițiabililor și/sau reprezentanților și a celorlalți participanți Ia proces care la termometrizarea la intrarea în instituție au o temperatură mai mare de 37,3 0 C.

 

 

c)purtarea  măștii de protecție.

 

 

d)după dezinfectarea mâinilor prin folosirea dozatoarelor existente şi a încălţămintei prin ştergerea pe covorul impregant cu clor/dezinfectant;

 

 

                   7.Se interzice, în continuare, staționarea în interiorul sediului instanței a publicului, avocaților, reprezentanților ori experților, cu excepția persoanelor care sunt implicate în dosare de pe rolul instanței sau care au activități administrative la compartimentele instanței. In acest caz, prezența în sediu este permisă, în continuare, strict pe perioada desfășurării respectivei activități.

 

 

  8.Persoanele care se află în vreuna din situaţiile de risc- în ultimele 21de  zile au călătorit în zonele de risc menționate de Departamentul de Situații de Urgență au intrat în contact cu persoane confirmate sau suspecte de infectare cu virusul CO VID - 19, s-a luat față de acestea măsura izolării la domiciliu sau de carantinare, ori care au răspuns afirmativ la oricare din întrebările cuprinse în chestionar şi care sunt citate în cauzele aflate pe rolul instanţei au obligaţia de a înştiinţa  completul de judecată printr-o cerere scrisă trimisă prin poştă sau electronic,conform modelului anexa 4 la prezentul ordin de serviciu.

 

 

                     9.În zilele în care staţionarea justiţiabililor în afara incintei este imposibilă din cauza condiţiilor atmosferice nefavorabile-ploaie/ninsoare/ger, li se permite accesul pe holuri , cu respectarea măsurilor de distanţare socială.

 

 

                    10.Cu excepţia autovehiculelor cu care se deplasează personalul instanţei,eventual a celor în care sunt transportate persoanele aflate în stare de deţinere,se interzice pătrunderea în curtea insatanţei a oricărui vehicul,porţile de acces fiind deschise între orele 7,30-8,00,15,30-16,00, după aceaste ore fiind încuiate, accesul persoanelor făcându-se pe poarta mică.

 

 

                    După ora 8,00, respectiv 16,00 ,accesul va fi asigurat individual,în funcţie de necesităţi,de personalul de  muncitorii Condruţ Costel şi Buga Nicu.

 

 

 


 

 

 

                                                                                                                        ANEXA NR.2

 

 

 

CHESTIONAR

 

 

În scopul împiedicării răspândirii virusului gripal COVID-19 dar şi a celorlalte tipuri de gripă, pentru protejarea sănătăţii cetăţenilor cu care interacţionaţi în incinta Judecătoriei Pogoanele dar şi a personalului instanţei, vă solicităm să răspundeţi, pe propria răspundere, la următoarele întrebări:

 

 

<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->V-aţi deplasat în străinătate în ultimile trei săptămâni? Dacă da, unde?

 

 

DA

 

 

NU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<!--[if !supportLists]-->2.     <!--[endif]-->În ceea ce vă priveşte, s-a dispus de către autorităţile competente măsura izolării dvs. la domiciliu/ alte locaţii sau a carantinării ?

 

 

stare de izolare la domiciliu/alte locaţii

 

 

stare de carantinare

 

 

                 DA

 

 

           NU

 

 

             DA

 

 

 NU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<!--[if !supportLists]-->3.     <!--[endif]-->Aţi interacţionat în ultimile trei săptămâni cu persoane infectate cu virusul gripal sau care au prezentat simptomatologia specifică unui astfel de virus, ori care, ulterior, au fost izolate sau în carantină?     

 

 

DA

 

 

NU

 

 

 

 

 

 

 

 

<!--[if !supportLists]-->4.     <!--[endif]-->Aţi avut în ultimile două săptămâni una sau mai multe dintre următoarele simptome?

 

 

Febră

 

 

DA

 

 

NU

 

 

Dificultate de a înghiţi

 

 

DA

 

 

NU

 

 

Dificultate de a respira

 

 

DA

 

 

NU

 

 

Tuse intensă

 

 

DA

 

 

NU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<!--[if !supportLists]-->5.     <!--[endif]-->Aveţi una sau mai  multe persoane din  familie care s-au întors dintr-una din ţările aflate pe lista zonelor de risc, în ultimile 21 de zile?

 

 

<!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->

DA

 

 

<!--[if !supportLists]-->-        <!--[endif]-->   /persoane – grad de rudenie :

 

 

NU

 

 

Au fost /se afla izolate la domiciliu

 

 

Au fost /se afla in carantina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Data:                                                                           Date de contact (nr. telefon, e-mail):

 

 

                                                                         ----------------------------------------------------------

 

 

Nume şi prenume:

 

 

 

 

 

--------------------------------------                                                      Semnătură

 

 

 

 

ATENŢIE – RĂSPUNSUL REAL SE CONSEMNEAZĂ PRIN ÎNCERCUIRE .

 

 

                                                                                                                      ANEXA NR.3

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL

 

 

ÎNCHEIAT ASTĂZI...........................................................

 

 

 

 

 

 

                Subsemnatul................................................................,personal de pază la Judecătoria Pogooanele, constat următoarele:

 

 

 

 

 

              Potrivit Ordinului de serviciu nr.44/9.11.2020 al preşedintelui Judecătoriei Pogoanele :

 

 

              Se interzice accesul justițiabililor și/sau reprezentanților și a celorlalți participanți Ia proces care la termometrizarea la intrarea în instituție au o temperatură mai mare de 37,3 0 C.

 

 

               Astăzi, data de mai sus, am constatat că dl/d-na.........................................

 

 

 

 

 

domiciliat/ă în ..........................................................................................................

 

 

 

 

 

identificat/ă cu CI seria......nr...............................,la triajul epidemioliogic efecutuat a avut o temperatură corporală de .................grade C.

 

 

 

 

 

                 Am informat persoana în cauză că nu i se permite accesul în instanţă şi că în circa 30 de minute preşedintele instanţei/completului de judecată va decide.

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURA

 

 

                                              ........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     ANEXA NR.4

 

 

MODEL DE CERERE

 

 

 

 

 

DOMNULE PREŞEDINTE,

 

 

 

 

 

                 Subsemnatul..............................................domiciliat în ......................

 

 

................................................, parte în dosarul nr......./282/.........,în calitate de reclamant/pârât, cu termen de judecată la data de .....................................................vă aduc la cunoştinţă că nu mă pot prezenta în instanţă întrucât;

 

 

   - în ultimele 21 de  zile am călătorit într-o zonă de risc,respectiv în ........................................, am   intrat în contact cu persoane confirmate/suspecte de infectare cu virusul CO VID - 19,şi  s-a luat față de mine măsura izolării la domiciliu/carantinare;

 

 

    - mă aflu într-una din situaţiile înscrise în Chestionarul pe care ar trebui să-l completez pentru accesul în instanţă, respectiv: .................................................................................................................................

 

 

şi solicit:

 

 

o     acordarea unui nou termen de judecată.

 

 

o     judecata cauzei în lipsă, în conformitate dispozițiile Codului de procedură civilă/penală.

 

 

o     -amânarea pronunțării pentru a depune concluzii scrise /substituirea mea de către

 

 

 

 

 

 

 

 

Data......................................                                          Semnătura......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI POGOANELE

 

 

 

 

 ​

 

_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________​


 
 
 
            COMUNICAT  : ACCESUL ELECTRONIC LA DOSARE
 
 
 
 
 
 
 

 ​

 
 
 
 
 
 
 
 

       Pentru a putea beneficia de acces electronic la dosar şi de comunicarea documentelor în format electronic (link-uri prin e-mail şi SMS) vă recomandăm să completaţi şi să trimiteţi Cererea de comunicare documente în format electronic (care cuprinde adresa dvs de e-mail şi numărul de telefon mobil) însoţită de copie CI pentru persoanele care au calitate de parte în dosar sau împuternicire avocaţială/dovada calităţii de reprezentant .

 

 

 

         Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail pe care îl veţi primi de la instanţă ori  prin paginile de internet caploiesti.ro

 

      Model cerere de comunicare in format word editabil:Cerere comunicare acte şi acces  

Model cerere de comunicare in format pdf: Cerere comunicare acte şi acces dosar 

 

   Instructiuni  de comunicare şi acces electronic la dosar​:instructiuni dos electronic​​     

 

____________________________________________________________________________________________________

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informaţii de interes public

Informaţii de interes public​

Informare prin introducerea informațiilor prevăzute de art. 12 Legea nr. 677/2001 - Legea 677 2001 Art 12.pdfLegea 677 2001 Art 12.pdf


Contact