Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

​                 

 

JUDECĂTORIA PLOIEŞTI
       

 

                A. -  Str. Gheorghe Lazăr nr. 6, cod poştal 100031   ( începând cu 3 septembrie 2018 )

                                  

                                   Tel. Centrală:   0244/544230                                   

                                   Tel. Fax:           0244/541272 - Arhiva Curentă
                                                            0244/542506 - Birou Grefier Sef
                                                            0244/523156 - Birou Executari Penale
                                                            0244/580617 - Arhiva Veche

 

 

                B. -  Biroul informare şi relaţii publice (BIRP); relatii mass-media si petitii 

                                     

                                     jd-ploiesti-birp@just.ro

                                   

 

                                     NOTA: Fişierele ataşate la e-mail pot fi NUMAI în formatele .doc, .pdf sau .jpg.

 

              C. -  Pentru dosarele aflate pe rolul instanţei folosiţi adresa de mai jos:
                                     
                                      jud-ploiesti-reg@just.ro
                                     
 

                                                            NOTA: Fişierele ataşate la e-mail pot fi NUMAI în formatele .doc, .pdf sau .jpg.


                D. -  Purtător de cuvant (B.I.R.P.) :
 
                                     Judecător delegat : Toma Diana
                                     Telefon mobil : 0786381203
 
           ATENȚIE !     B.I.R.P. NU OFERĂ INFORMAȚII DIN DOSARE
 
( Pentru informații privind soluții și termene acordate în dosare 
                                                       ​​                               contactați Arhiva la tel. 0244544230 int. 128 )
 
                
                 E. -  Înlocuitor al purtătorului de cuvânt (B.I.R.P.) :   

    

                                  Judecător delegat : Alexandra Andreea Ene

 

 

Camere de lucru cu publicul

 a.   Salile de sedință ale Judecătoriei Ploiești sunt :

 

       -   Parter :       Sala 1  (Civilă)

                              Sala 2  (Civilă)  

                              Sala 3  (Civilă)

                              Sala 4  (Penală)

                              Camera de Consiliu Civilă

                             " Camera Culorilor " - cameră audieri minori


       -   Demisol :   Sala 5  (Penală)

                              Sala 6  (Civilă)

                           

 

 b.  Arhiva Curentă și Registraturala demisol

 

 c.  Arhiva Veche  la sediul din Şos. Vestului nr.19 - la parter

 

 


Program de funcţionare

     

 
Începând cu data de 20 iulie 2020, accesul la compartimentele arhivă curentă si Registratură se face în baza unei programări on-line la adresa de web: https://trprahova.ro/programari/.
 

 
          În cazuri excepţionale, în care justiţiabilii nu au acces la internet, aceştia vor putea apela, pentru o perioadă tranzitorie, la numărul 0786381229 pentru efectuarea programărilor la compartimentele 
arătate, numărul fiind disponibil în intervalul orar 09.00-11.00.
 
 

     ******************************************************************************

  

I .  BIROUL GREFIERULUI ŞEF

 

   1. Eliberare recipise C.E.C. si Comunicare acte judiciare:

                                  - Grefier şef :  Seutea Lucia

 

        - Program de lucru :

                Marţi şi Joi :  10:00 - 12:00

                Email: jud.ploiesti@just.ro

 

                NOTA: Fişierele ataşate la e-mail pot fi NUMAI în formatele .doc, .pdf sau .jpg.

 

 

II . BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE (B.I.R.P.)

     1. Asigurarea accesului la informaţii de interes public. Informarea mass-media si înregistrarea petiţiilor din partea publicului şi a justiţiabililor.

                                   - Judecător : Toma Diana

                                   - Grefier : Sebastian Vasilescu

   ATENȚIE !     B.I.R.P. NU OFERĂ INFORMAȚII DIN DOSARE

-

    - Program de lucru :

             Începând cu 9 Martie 2022, astfel:

                Luni :  9:00 - 19:00
                Marţi, Miercuri, Joi, Vineri  :   9:00 - 16:00 

               Tel.: 0244-544230, interior 111

                Email : jd-ploiesti-birp@just.ro 

                          

 

                NOTA: Fişierele ataşate la e-mail pot fi NUMAI în formatele .doc, .pdf sau .jpg.

 

 

III. ARHIVĂ CURENTĂ 


 

    1. Consultare dosare şi registre ale instanţei. Eliberare copii acte.

          -

          - Program de lucru (activitate curenta - avocatii având prioritate) :

                  Începând cu 9 Martie 2022, astfel:

-       Între orele 09.00 – 10.30 – program exclusiv pentru avocați, consilieri juridici, executori și experți
-       Între orele 10.30 – 13.00 – program pentru justițiabili și ceilalți participanți la procese, inclusiv cei indicați anterior

 
                   
          

              ( Pentru informații privind soluții și termene acordate în dosare contactați Arhiva la tel. 0244544230 int. 128 )

 

     2. Eliberare copii xerox: 

 

         Primire cereri :
            - Program de lucru :         

                    Luni - Vineri :  9:00 - 13:00

 

         Eliberare cereri:

           - Program de lucru :

                     Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri :  9:00 - 13:00

   

 


      3. Taxe timbru:


                     - Pentru eliberare copii legalizate - 5 lei
                     - Pentru eliberare conform cu originalul - 1leu/pagină

 

 

IV. ARHIVĂ VECHE   (Adresa: Ploieşti, Şos. Vestului nr.19 - Tel./Fax. :  0244/580617)

                          
       1. Consultare dosare şi registre ale instanţei;

       2. Eliberare copii acte;

       3. Alte cereri prevăzute de lege sau de regulamente:

                                  - Grefier : Frâncu Roxana

 Vă aducem la cunoștință că, în zilele de 07.08.2023 si 08.08.2023, activitatea arhivei situate în Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 19, jud. Prahova (ARHIVA VECHE) se suspendă

În această perioadă, respectiv 07.08.2023 și 08.08.2023, cererile de legalizare a hotărârilor judecătorești se depun la Judecătoria Ploiești, str. Gheorghe Lazăr, nr. 6, jud. Prahova.În această perioadă, respectiv 07.08.2023 și 08.08.2023, cererile de legalizare a hotărârilor judecătorești se depun la Judecătoria Ploiești, str. Gheorghe Lazăr, nr. 6, jud. Prahova.
De asemenea, cererile de legalizare a hotărârilor judecătorești pronunțate în dosare aflate în gestiunea arhivei vechi, al căror termen de soluționare se împlinește în data de 07.08.2023 sau 08.08.2023, se vor ridica de la arhiva curentă a Judecătoriei Ploiești, situată în Ploiești, str. Gheorghe Lazăr, nr. 6, jud. Prahova.

Mulțumim pentru înțelegere.

 

             - Program de lucru (activitate curenta) :
 

                        Luni, Miercuri, Vineri :  9:00 - 13:00

 Recomandabil :  Depunerea cererilor de legalizare la cutia de la sediul principal (Gheorghe Lazăr nr.6), cu posibilitatea expedierii legalizării prin poștă.

        

        4. Pentru depunere şi eliberare înscrisuri privind dosarele începând cu anii :

                          - 1976-2018 ;                           

                          - mape 1976-2018;

                          - 2014-2017 inclusiv,  pentru divorţuri

       

 

V. REGISTRATURĂ

 


        1. Primirea şi înregistrarea cererilor de chemare în judecată:

                                  - Grefier : Davidescu Liliana

      -   
             
( Pentru informații privind soluții și termene acordate în dosare contactați Arhiva la tel. 0244544230 int. 128

 

          - Program de lucru (cu justiţiabilii şi avocaţii) :

Începând cu 9 Martie 2022, astfel:
 
-       Între orele 09.00 – 10.30 – program exclusiv pentru avocați, consilieri juridici, executori și experți
-       Între orele 10.30 – 13.00 – program pentru justițiabili și ceilalți participanți la procese, inclusiv cei indicați anterior

                       


          
2. Primirea cererilor de eliberare copii legalizate:

 

                        Luni - Vineri :  9:00 - 13:00

                        Tel.: 0244-544230 interior 111

                        Email : jud-ploiesti-reg@just.ro

    
         ( Pentru informații privind soluții și termene acordate în dosare contactați Arhiva la tel. 0244544230 int. 128 )

 

 

                        NOTA: Fişierele ataşate la e-mail pot fi NUMAI în formatele .doc, .pdf sau .jpg.

 

 

 

VI. BIROUL PERSOANE JURIDICE

 

        1.  Înregistrare cereri pentru acordarea personalităţii juridice:

                                   - Grefier : Davidescu Liliana

                - Program de lucru (activitate curenta) :  

                         Luni - Vineri :  9:00 - 13:00

                         Tel.: 0244-544230 interior 100


 

VII. BIROUL PERSOANE JURIDICE

 

          1. Eliberare înscrisuri prevăzute de lege la cererea persoanelor îndreptăţite :

                                    - Grefier :  Buga Mihaela 

                          
                - Program de lucru (cu justiţiabili) :

                       Luni, Miercuri, Joi :  11:30 - 12:30

                       Tel.: 0244-544230  interior 109

Pentru eliberarea Certificatului de înscriere în registrul special pentru Asociaţii/Fundaţii şi Certificate de grefă pentru Asociaţii de Proprietari/Sindicate/Societăţi Agricole,  sunt necesare:

 
1. cerere de eliberare certificat de înscriere,
2. dovada identităţii/calităţii de reprezentant  
3. taxa de timbru 1 leu/exemplar (conform art.9 lit.k) din OUG 80/2013: cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - 1 leu/pagină).
     Certificatul se eliberează în original petentei.
 
 
Pentru eliberarea Extrasului din registrul special pentru Asociaţii/Fundaţii sunt necesare: 
 
1. cerere de eliberare extras din Registrul Special,
2. dovada identităţii/calităţii de reprezentant,
3. taxa de timbru 4 lei/exemplar (conform art.9 lit.k) din OUG 80/2013: cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - 1 leu/pagină).

 

VIII. BIROUL EXECUTARI PENALE

                       Tel./Fax.: 0244-523156


Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

 

       B. I. R. P.


Harta

 

 Editor de conținut