Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

     A.  Prezentare

    

     B.  Istoric

 

     C.  Conducere

  

     D.  Organizare

 


Actualitate


 
Pentru moment, datele referitoare la dosare sunt în curs de reindexare totală. Pentru că această operațiune se întinde pe mai multe zile, puteți utiliza motorul alternativ de căutare disponibil aici - Cauta dosar.
   
    
 
**********************************************************************************************

 

 

Extras din Decizia nr.24 privind procedura de lucru in contextul alegerilor locale din anul 2024

 

 

Contestațiile la legea electorală pot fi comunicate prin email la noua adresă:
 

contestatiielectorale.jpl@just.ro

 

  

Program de lucru depuneri candidaturi 

 

 

 

 

 


ANUNT DE INTERES PUBLIC   -  completare anunturi privind desfiintarea completurilor

CIV40 si asociate, CIV7 si asociate, PJ8,PJ9,PJ10,PJ12

 

 

 

ANUNT DE INTERES PUBLIC   -  privind desfiintarea completelor PJ8,PJ9,PJ10,PJ12 

 

 

 

ANUNT DE INTERES PUBLIC   -  privind desfiintarea completului CIV7 si a asociatelor

 acestuia
     

 ANUNT DE INTERES PUBLIC   -  privind desfiintarea completului CIV40 si a asociatelor

acestuia
 
 

 

 
 
 
 
 
ANUNȚ
Privind programul de lucru cu publicul
 
Pentru buna organizare a activității Judecătoriei Ploiești,
Având în vedere neprelungirea stării de alertă după data de 8 martie 2022,
Începând cu data de 9 martie 2022, programul de lucru cu publicul al instanței se va desfășura după cum urmează:
 
1.    Pentru compartimentele Arhivă Curentă și Registratură (inclusiv depuneri cereri de chemare în judecată) se menține posibilitatea și recomandarea ca accesul să se facă în baza unei PROGRAMĂRI ON-LINE efectuate cu cel puțin 1 zi înainte, prin accesarea link-ului destinat aflat pe pagina principală a portalului instanței.
2.    Persoanele care au programare efectuată pentru unul dintre aceste compartimente vor beneficia de PRIORITATE față de cele fără programare, urmând a intra în compartiment la ora programării, indiferent de numărul de persoane fără programare aflate în așteptare.
3.    Pentru persoanele fără programare, programul de Lucru cu publicul se va desfășura după cum urmează:
a.    ARHIVĂ CURENTĂ – program zilnic, astfel:
-       Între orele 09.00 – 10.30 – program exclusiv pentru avocați, consilieri juridici, executori și experți
-       Între orele 10.30 – 13.00 – program pentru justițiabili și ceilalți participanți la procese, inclusiv cei indicați anterior
 
b.   ARHIVĂ VECHE:
-          Luni, Miercuri, Vineri între orele 09.00 – 13.00
 
c.    REGISTRATURĂ – program zilnic, astfel:
-       Între orele 09.00 – 10.30 – program exclusiv pentru avocați, consilieri juridici, executori și experți
-       Între orele 10.30 – 13.00 – program pentru justițiabili și ceilalți participanți la procese, inclusiv cei indicați anterior
 
d.   BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE:
-       Luni între orele 09.00 – 19.00;
-       Marți – Vineri între orele 09.00 – 16.00
 
e.    BIROUL PERSOANE JURIDICE:
-          Luni, Miercuri și Joi între orele 11.30 – 12.30.
 
f.     RIDICARE RECIPISE CEC ȘI ELIBERARE ACTE JUDICIARE:
-           Marți și Joi între orele 10.00 – 12.00
 

****************************************************************** 

Cererile formulate în baza art.16 si 17 din Legea nr.136/2020, se vor primi exclusiv în format electronic pe adresa de email dedicată: jud-contestatii-dsp@just.ro , care va fi verificată inclusiv în zilele nelucrătoare. Cererile trimise pe alte căi vor urma circuitul si procedura de înregistrare de drept comun.

 
Începând cu data de 20 iulie 2020, accesul la compartimentele Arhivă curentă si Registratură se face în baza unei programări on-line la adresa de web: https://trprahova.ro/programari/.
 

 
                     Ora estimată pentru judecarea fiecarui dosar este afişată pe portal fie la secţiunea: Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil pe portal la instanţa unde se judecă, fie în secţiunea Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului************************************** 
  

 
INFO DOSAR
 
 

   Vă aducem la cunoştinţă că aplicaţia DOSARUL ELECTRONIC a fost implementată și este funcțională la Judecătoria Ploiești. 

 

     Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să vă dați acordul prin completarea unei cereri. Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicaţi instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil.

 
Cerereacompletată și semnată (însoțită de copie Carte Identitate pentru persoanele care au calitate de parte în dosar, sau împuternicire avocațială / dovada calității de reprezentant) se poate depune personal la Registratura Judecătoriei Ploiești sau se poate trimite prin email:
 
 - pentru Secţia Civilă şi Secţia Penalăjud-ploiesti-reg@just.ro
 
    Pentru a vizualiza dosarul electronic, trebuie să accesați pagina de internet  https://doc.caploiesti.ro/autentificare  iar, pentru autentificare, trebuie să introduceți adresa dumneavoastră de e-mail și să selectați instanța pe rolul căruia se află dosarul.
          Informații suplimentare despre aplicație precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia găsiți aici. 

 

 
  
 
 
- E-mail primire documente la dosare la Judecătoria Ploiești: 
 
                   - Secţia Civilă şi Penală:  jud-ploiesti-reg@just.ro
 
 
IMPORTANT:
 
 Pentru a putea fi luate în considerare, documentele la dosare se vor trimite în timp util şi numai pe această adresă!

                       - dimensiunea documentelor atașate maxim 20MB per email 
 
                       - documentele în format electronic de tip: .pdf, .doc, .docx, .jpg
 
            Comunicate de presa  ​


Comunicat -  arestare preventiva

Comunicat -  privind Hotararea din data de 05.09.2023 a Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Judecatoriei Ploiesti

Comunicat -  privind Hotararea din data de 20.06.2023 a Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Judecatoriei Ploiesti   

Comunicat - Desfiintare civ12, st1, pj3.pdf

Comunicat -  privind Hotararea din data de 03.11.2022 a Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Judecatoriei Ploiesti   

Comunicat - privind modul de înregistrare a dosarelor si cererilor de validare primar/consilieri locali ​

Comunicat - privind modul de înregistrare a cererilor de chemare în judecată formulate în temeiul Legii nr.136/2020   ​

Comunicat - privind programările on-line​  ​

Comunicat - privind privind masuri suplimentare de protecţie în scopul prevenirii infectării si răspîndirii viruaului COVID-19  ​

Comunicat - privind modalitatea de desfăşurare a activităţii pentru perioada stării de alertă ​ ​

Comunicat - Decizie privind suplimentarea / modificare măsurilor de prevenire a infecțiilor cu COVID-19

Comunicat - Hotărâre Colegiu de Conducere - 13.03.2020

Comunicat A.G.A - 12.03.2020

Comunicat A.G.A - 11.03.2020

Comunicat încetare protest 12.02.2020

Comunicat continuare protest - 04.02.2020

Comunicat sindicat - 30.01.2020

Comunicat Federatia Publisind - privind actiuni protest grefieri

Comunicat sindicat - privind actiuni protest grefieri

Comunicat - privind Hotărârea din data de 22.01.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Ploiesti 

Comunicat - privind Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Ploiești - 27.02.2019

 Comunicat -privind schimbarea sediului Judecătoriei Ploiești și modalitatea de desfășurare a activității în luna august 2018

 Comunicat  - privind Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Ploiești - 20.12.2017 

 Comunicat - Ziua Europeană a Justiţiei - 25.10.2017

 Comunicat suspendare protest

 Comunicat protest judecatori 07.10.2016

 
 

   # Noul Cod de Procedură Civilă - 15 Februarie 2013

 

      -  Legea 134/2010 Noul Cod de Procedură Civilă

      -  Legea 76/2012 de punere în aplicare a Legii 134/2010

      -  Comunicat 4.04.2013 - privind schimbarea sediului Judecătoriei Ploiești

      -  Acte necesare pentru instituirea curatelei pentru persoane fizice

      -  Acte necesare pentru instituirea curatelei pentru minori

      -  Ordonanta 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 


Informaţii de interes public

 

Despre date cu caracter personal

Pe portalul instanțelor de judecată se publică doar numele si prenumele justițiabililor, date ce, astfel cum reiese din  interpretarea Legii 677/2001, cu modificările și completările ulterioare (abordare confirmată și de adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 0019542 din 24.07.2012), sunt strict necesare pentru realizarea scopului urmărit prin aplicația ECRIS, respectiv portalul instanțelor de judecată, în condițiile în care datele prezentate sunt adecvate, pertinente și neexcesive (postarea numai a numelui și prenumelui justițiabililor în cadrul soluției publicate), iar procesul este pe rol.
Considerăm aplicabile în speță prevederile art. 5 alin.2, lit. c,d, e şi f din același act normativ, conform cărora în procesul de prelucrare a datelor nu este necesar consimțământul persoanei vizate în următoarele cazuri:
    c) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;
    d) când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
    e) când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
    f) când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
              
Datele publicate pe portalul instanțelor de judecată sunt preluate automat din cadrul bazelor de date ECRIS de la nivel local, instanțele de judecată deținând proprietatea asupra bazelor de date și a conținutului acestora. Persoanele care doresc ca nici măcar numele propriu să nu apară pe portal, trebuie să se adrese instanțelor de judecată, acestea putând utiliza, strict din punct de vedere tehnic, opțiunea de confidențialitate la introducerea datelor în aplicația ECRIS, pentru ca acestea sa fie eliminate și de pe portal.

Facem de asemenea precizarea că Ministerul Justiției are doar competente informatice în întreținerea și suportul din punct de vedere tehnic al aplicației ECRIS, informațiile de tip conținut fiind in administrarea instanțelor de judecată.
În ceea ce privește obligația de comunicare a prelucrării datelor către persoana vizată, instituită de art. 12  din Legea 677/2001,cu modificările și completările ulterioare, considerăm că ne aflăm în situația expusă de alin. 4, art.12 care precizează:
„(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se dovedește imposibilă sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.”  
În acest sens sunt relevante prevederile art. 167, alin.2 din Noul Cod de procedură civilă adoptat prin Legea nr. 138/2014, cu modificările și completările ulterioare, care  precizează că “citarea prin publicitate se face afișându-se citația la ușa instanței, pe portalul instanței de judecată competente și la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. În cazurile în care apreciază că este necesar, instanța va dispune și publicarea citației în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire” și art. 215 din Noul Cod de procedură civilă care precizează că “Pentru fiecare ședință de judecată se va întocmi o listă cu procesele ce se dezbat în acea zi, care va fi afișată pe portalul instanței și la ușa sălii de ședință cu cel puțin o oră înainte de începerea acesteia.”
Ministerul Justiției preia pe portalul instanțelor de judecată, cu ajutorul mijloacelor automate, informațiile publicate de către instanțe la ușa sălii de judecată.​     A.  Solicitarea informatiilor de interes public

 

     B.  Buletinul informativ al informatiilor de interes public

 

     C.  Declaratii de avere si de interese
 

 

    

 


Contact

 

      A.  Date de contact

   

      B.  Camere de lucru cu publicul

 

      C.  Program de functionare
 

      D.  Petitii

 

      E.  Relatii cu presa