Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Adresa Judecătoriei PITEŞTI este:
Piteşti, Str. Eroilor nr. 49

Cod poștal 110416, Județul Argeș

 
Telefon: Centrală (0248) 224 018
Fax:Registratura Judecătoriei  (0248) 210102 - Corespondenţă documente în dosar
 
E-mail:Registratura Judecătoriei: jud-pitesti@just.ro - Corespondenţă documente în dosar; jud-pitesti-legea136@just.ro - Cereri formulate în temeiul Legii nr. 136/2020
Fax: Biroul Executari Penale: (0348)80.00.07

Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!
 
                                                              
                                                                       COMUNICAT  DE PRESA
  Biroul de Informare si Relatii Publice al Judecatoriei Pitesti aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele:
Judecatorii Judecatoriei Pitesti prezenti, astazi 22.01.2024 în Adunarea Generala au decis, cu majoritate, urmatoarele:
Raportat la faptul ca pâna în prezent drepturile salariale au fost respectate doar partial, ramânând în continuare obligatii neexecutate corelative drepturilor salariale, însa luând în calcul necesitatea împlinirii intereselor legitime ale justitiabililor, se impune continuarea protestului, începând cu data de 25.01.2024, pâna la momentul respectarii drepturilor de natura salariala, doar sub forma publicarii lunare a unui comunicat de presa prin care sa fie exprimata necesitatea respectarii drepturilor salariale ale magistratilor si ale personalului auxiliar.
Listele de judecata publicate anterior prezentei hotarâri de catre completurile instantei ramân valabile.
PURTATOR DE CUVÂNT
JUDECATOR MELANIA CRISTINA RUSU
 
 
 
 
 
                                                                     COMUNICAT  DE PRESA

 Biroul de Informare si Relatii Publice al Judecatoriei Pitesti aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele:
Judecatorii Judecatoriei Pitesti prezen?i, astazi 14.12.2023 în Adunarea Generala au decis urmatoarele:
1. Adoptarea începând cu data de 15.12.2023 a unei forme de protest pâna la alocarea de catre puterea executiva a fondurilor necesare pla?ii integrale a salariilor, precum si a celorlalte drepturi de natura salariala legal stabilite prin ordine administrative ?i prin hotarâri judecatore?ti definitive, devenite scadente în anul 2023 si pe viitor, pentru plata drepturilor salariale stabilite prin actele administrative emise de catre Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, constând în suspendarea partiala a activitatii de judecata pe durata nedeterminata, respectiv amânarea tuturor cauzelor, începând cu data de 15 decembrie 2023, cu excep?ia urmatoarelor cauze urgente.
• Sunt considerate urgente urmatoarele cauze:
În materie civila:
-ordin de protectie
-tutela/curatela, autorizari date tutorelui, reexaminari punere sub interdictie
-internarea medicala nevoluntara
-ordonanta presedintiala
-suspendarea provizorie a executarii silite
-masuri asiguratorii
-asigurare dovezi
-incidente procedurale în cauzele care se judeca pe durata protestului, inclusiv cererile de îndreptare, lamurire si completare a hotarârii, abtinere/recuzare
-delegare autoritatea parinteasca
- cererile în materia asociatiilor si fundatiilor
- cererile în materia asociatiilor de proprietari
-orice alte cereri care vizeaza situatii exceptionale, care pot fi considerate de urgenta deosebita
În materie penala:
-cauze în materia amânarii sau întreruperii executarii pedepsei ori a masurii educative privative de libertate
-cauze în materia liberarii conditionate
-cauze având ca obiect schimbari privind masura educativa a internarii într-un centru educativ sau într-un centru de deten?ie
-contestatiile împotriva încheierilor judecatorului de supraveghere a privarii de libertate prevazute de legea nr. 254/2013
-contestatii la executare
-cereri având ca obiect înlaturarea sau modificarea pedepsei
-cereri privind mentinerea, înlocuirea sau încetarea masurilor de siguranta cu caracter medical
-cai de atac extraordinare apreciate ca urgente
-cereri de stramutare, conflicte de competenta si incidentele procedurale în cauzele care se solutioneaza pe durata protestului
-cererile având ca obiect prelungirea dreptului de circulatie pe drumurile publice, potrivit art. 111 alin. 6 din O.U.G. nr. 195/2002
-cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea masurilor preventive ori a celor de protectie a victimelor si martorilor
-cauzele privind aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical
-cauzele referitoare la contestatii împotriva masurilor asiguratorii,
-cauzele privind cooperarea judiciara internationala în materie penala, cu exceptia celor privind recunoasterea sanctiunilor pecuniare
-cauzele ce cuprind masuri de protectie a victimelor si a martorilor,
-cauzele privind aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical
- cauzele privind completul de drepturi si libertati
-cauzele penale în care exista posibilitatea împlinirii termenelor de prescriptie a raspunderii penale în urmatoarele 12 luni
-cauzele privind redeschiderea urmaririi penale
-incidente procedurale în cauzele care se judeca pe durata protestului, inclusiv cererile de îndreptare, lamurire si completare a hotarârii, abtinere/recuzare
• suspendarea procedurii de regularizare si a procedurii prealabile în cauzele care nu sunt prevazute ca fiind urgente, amintite mai sus.
• suspendarea procedurii de camera preliminara, în cauzele care nu sunt prevazute ca fiind urgente, amintite mai sus.
• suspendarea activitatii compartimentului arhiva si registratura în ceea ce priveste cauzele care nu sunt prevazute ca fiind urgente, amintite mai sus.
 2. Sustinerea revendicarilor personalului auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor de judecata.
3. Cu cel putin doua zile lucratoare anterioare sedintelor de judecata urmeaza a fi afi?ata, prin grija grefierului de sedinta, lista cauzelor ce urmeaza a se judeca la termenele respective, conform dispozitiilor titularului de complet.
PURTATOR DE CUVÂNT
JUDECATOR MELANIA CRISTINA RUSU
 
 
ANUNŢ
 
           
              Vă aducem la cunoștință că în cadrul Secţiei Civile prin Decizia Președintelui Judecătoriei Pitești nr. 83/24.10.2023 s-a dispus desființarea începând cu data de 31.10.2023 a completurilor C2-11 / C2-11 CC – titular judecător Roxana Barbu şi începând cu data de 01.11.2023 a completurilor: C1-3L / C1-3L -  titular judecător Boştină Mihaela; C1-4 / C1-4 CC – titular judecător Boieru Lucian Cosmin şi C5-14 / C5-14 CC - titular jud. Mihalaşcu Marius Ionuţ.
               În cadrul Secţiei penale, prin Decizia Președintelui Judecătoriei Pitești nr. 83/24.10.2023 s-a dispus desfiinţarea începând cu data de 27.10.2023 a completurilor C3 Primă Instanță/ C3 Cameră Preliminară / C3 Cameră Consiliu -  titular judecător Gubici Mădălina Mihaela.
               Totodată, prin Decizia Președintelui Judecătoriei Pitești nr. 75/29.08.2023 s-a dispus desființarea completurilor C1-8 şi C1-8 Camera Consiliu –  titular jud. Ştefănescu Scheau Maria, C2-2 şi C2-2 Camera Consiliu –titular jud. Andra Cojocaru şi C3-1 şi C3-1 Camera Consiliu –  fost titular jud. Simona Podea începând cu data de 31.08.2023.
              Astfel, termenele de judecată pentru completurile menţionate în tabelul de mai jos NU MAI SUNT VALABILE. Vă rugăm să aveţi în vedere doar termenul fixat de completul care a preluat dosarul, părţile urmând să fie înştiinţate despre acesta.
 
 
 
 
 
TERMENE DE JUDECATĂ CARE NU MAI SUNT VALABILE
COMPLET DESFINŢAT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31/10/2023
C2-11
31/10/2023
C2-11 Camera Consiliu-NCPC
02/11/2023
C3 camera preliminara
02/11/2023
C3 prima instanta
03/11/2023
C5-14
03/11/2023
C5-14 Camera Consiliu-NCPC
04/11/2023
C1-4
06/11/2023
C1-3 L
06/11/2023
C1-3 L Camera Consiliu-NCPC
06/11/2023
C1-4
06/11/2023
C1-4 Camera Consiliu-NCPC
07/11/2023
C3 camera preliminara
07/11/2023
C3 prima instanta
07/11/2023
C3-Camera Consiliu
8/11/2023
C3-1
08/11/2023
C3-1 Camera Consiliu-NCPC
10/11/2023
C2-11
10/11/2023
C2-11 Camera Consiliu-NCPC
14/11/2023
C2-11
14/11/2023
C2-11 Camera Consiliu-NCPC
14/11/2023
C3 camera preliminara
14/11/2023
C3 prima instanta
17/11/2023
C5-14
17/11/2023
C5-14 Camera Consiliu-NCPC
20/11/2023
C1-3 L
20/11/2023
C1-3 L Camera Consiliu-NCPC
20/11/2023
C1-4
20/11/2023
C1-4 Camera Consiliu-NCPC
21/11/2023
C3 camera preliminara
21/11/2023
C3 prima instanta
21/11/2023
C3-Camera Consiliu
21/11/2023
C3-Camera Consiliu
24/11/2023
C2-11
24/11/2023
C2-11 Camera Consiliu-NCPC
28/11/2023
C2-11
28/11/2023
C2-11 Camera Consiliu-NCPC
04/12/2023
C1-3 L
04/12/2023
C1-3 L Camera Consiliu-NCPC
04/12/2023
C1-4
04/12/2023
C1-4 Camera Consiliu-NCPC
05/12/2023
C3 camera preliminara
05/12/2023
C3 prima instanta
05/12/2023
C3-Camera Consiliu
12/12/2023
C2-11
12/12/2023
C2-11 Camera Consiliu-NCPC
15/12/2023
C5-14
15/12/2023
C5-14 Camera Consiliu-NCPC
18/12/2023
C1-3 L
18/12/2023
C1-3 L Camera Consiliu-NCPC
18/12/2023
C1-4
18/12/2023
C1-4 Camera Consiliu-NCPC
19/12/2023
C3 camera preliminara
19/12/2023
C3 prima instanta
19/12/2023
C3-Camera Consiliu
09/01/2024
C2-11
09/01/2024
C2-11 Camera Consiliu-NCPC
12/01/2024
C5-14
12/01/2024
C5-14 Camera Consiliu-NCPC
15/01/2024
C1-3 L
15/01/2024
C1-3 L Camera Consiliu-NCPC
15/01/2024
C1-4
15/01/2024
C1-4 Camera Consiliu-NCPC
16/01/2024
C3 camera preliminara
16/01/2024
C3 prima instanta
16/01/2024
C3-Camera Consiliu
23/01/2024
C2-11
23/01/2024
C2-11 Camera Consiliu-NCPC
26/01/2024
C5-14
26/01/2024
C5-14 Camera Consiliu-NCPC
29/01/2024
C1-3 L
29/01/2024
C1-3 L Camera Consiliu-NCPC
29/01/2024
C1-4
29/01/2024
C1-4 Camera Consiliu-NCPC
30/01/2024
C3 camera preliminara
30/01/2024
C3 prima instanta
30/01/2024
C3-Camera Consiliu
06/02/2024
C2-11
06/02/2024
C2-11 Camera Consiliu-NCPC
12/02/2024
C1-3 L
12/02/2024
C1-3 L Camera Consiliu-NCPC
12/02/2024
C1-4
12/02/2024
C1-4 Camera Consiliu-NCPC
12/02/2024
C1-4
12/02/2024
C1-4 Camera Consiliu-NCPC
20/02/2024
C2-11
20/02/2024
C2-11 Camera Consiliu-NCPC
26/02/2024
C1-3 L
26/02/2024
C1-3 L Camera Consiliu-NCPC
26/02/2024
C1-4
26/02/2024
C1-4 Camera Consiliu-NCPC
26/02/2024
C1-4
26/02/2024
C1-4 Camera Consiliu-NCPC
05/03/2024
C2-11
05/03/2024
C2-11 Camera Consiliu-NCPC
19/03/2024
C2-11
19/03/2024
C2-11 Camera Consiliu-NCPC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 
 
 
 
 
ARHIVA CIVILĂ
ȘI PENALĂ
 
 
 
 
 
STUDIU
 
 
 
 
LUNI - VINERI
08.00-11.00 - program pentru justițiabili şi ceilalți participanți la procese, inclusiv avocați, experți, etc.;
 
11.00-12.00  -  program pentru avocați, experți, consilieri juridici şi executori;
ELIBERARE CERTIFICATE DE GREFA/LEGALIZĂRI
 
 
MARTI    şi JOI
 
 
 
08.00-12.00 - fără programare
 
ü  Studierea dosarelor aflate în DEPOZITUL INSTANŢEI se va efectua în baza programării online sau
în baza unei cereri şi a unei programări ulterioare efectuate de către grefierul delegat la compartimentul Arhivă în maxim 2 zile lucrătoare.
ü  Se menține posibilitatea şi recomandarea ca accesul să se facă în baza unei programări online, accesând
link-ul http://213.177.22.10:8888. Persoanele care au programare efectuată online vor beneficia de prioritate faţă de cele fără programare, urmând a intra în spațiul destinat arhivei la ora programării, indiferent de numărul de persoane fără programare aflate în aşteptare.
 
 
 
REGISTRATURĂ
 
 
LUNI-VINERI          
 
 
09.00-13.00  - fără programare
 
 
 
 
EXECUTARI PENALE
 
 
 
LUNI-VINERI          
 
 
10.00-12.00 -  fără programare
 
 
 
 
 
 
ASOCIAŢII ŞI FUNDAȚII
 
 
 
MARTI
 
 
13.00-14.00- fără programare
 
 
 
 
 

 
 

Organizarea şedinţelor de judecată pe ore
 
 
 

 
Sala 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala 2


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sala 3


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala 4

 

 

 

 

 

SEDINTA C 3-9 28.02 sala 4.pdf

Listă şedinţă - 27.02.2024 - C2-7 Camera de consiliu- Sala 4.pdf

Listă şedinţă - 27.02.2024 - C2-7 - Sala 4.pdf

liste 26.02.20.24 C6L camera preliminara sala 4.pdf

liste 26.02.2024 -C6L camera de consiliu sala 4.pdf

liste 26.02.2024 C6L prima instanta sala 4.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Taxe judiciare de timbru:

Cont RO25TREZ04621070203XXXXX
Cod IBN
Trezoreria Pitesti, Beneficiar Bugetul de Stat CF 4317967

Actualitate


Informaţii de interes public


Contact