Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Adresa Judecătoriei PITEŞTI este:
Piteşti, Str. Eroilor nr. 49

Cod poștal 110416, Județul Argeș

 
Telefon: Centrală (0248) 224 018
Fax:Registratura Judecătoriei  (0248) 210102 - Corespondenţă documente în dosar
 
E-mail:Registratura Judecătoriei: jud-pitesti@just.ro - Corespondenţă documente în dosar
Fax: Biroul Executari Penale: (0348)80.00.07

Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!


ANUNŢ  PRIVIND PROGRAMUL DE LUCRU  

VACANŢA JUDECĂTOREASCĂ 2022

 

Art. 1. În perioada 04.07.2022-26.08.2022 programul de lucru cu publicul la compartimentele instanţei arhivă, registratură, executări penale şi asociaţii-fundaţii, având în vedere disp.art.178 din R.O.I. nr. 1375/2015,  se stabileşte după cum urmează:

 

ARHIVĂ- Fără programare

Marţi

08.00-10.00- Studiu dosar/ eliberare legalizări/certificate de grefă

Joi

08.00-10.00- Studiu dosar/ eliberare legalizări/certificate de grefă

 

EXECUTĂRI PENALE- Fără programare

Marţi

08.00-10.00

Joi

08.00-10.00

 

REGISTRATURĂ- Fără programare

Marţi

09.00-11.00- primire acte

Joi

09.00-11.00- primire acte

 

ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII - Fără programare

Miercuri - 20 Iulie  09.00-11.00

Vineri - 26 August 09.00-11.00

 

Începând cu data de 29 August 2022 se va reveni la programul de activitate stabilit anterior, pentru fiecare compartiment în parte.

 

La compartimentul arhivă se vor elibera la studiu şi pentru xerox dosarele aflate în arhiva curentă şi cele urgente care se soluţionează în timpul vacanţei judecătoreşti, precum şi dosarele cu termen până la 12.09.2022, inclusiv.

Prin excepţie, experţii desemnaţi în cauzele aflate pe rolul instanţei vor putea să studieze orice dosar, inclusiv din depozit, indiferent de termenul de judecată primit.

Se va putea studia, de avocaţi şi părţi, orice dosar pentru care nu a expirat termenul pentru exercitarea căilor de atac.

Actele de sesizare a instanţei se vor putea depune personal sau prin reprezentant la registratura instanţei doar pentru cauzele al căror obiect se regăseşte între cele de vacanţă, iar celelalte acte de sesizarea al căror obiect nu se regăsesc în obiectele de vacanţă vor fi trimise prin poştă, fax sau email.

Celelalte cereri şi acte de orice natură, inclusiv corespondenţa cu caracter administrativ, prezentate personal de justiţiabili sau de reprezentanţii lor, inclusiv avocaţi, sau sosite prin poştă, curier, fax, e-mail sau orice alt mijloc de comunicare, se vor primi şi înregistra direct de către compartimentul registratură, cu respectarea dispoziţiilor din R.O.I.

Înregistrarea statistică a cererilor, formarea dosarelor, întocmirea conceptelor de citare, emiterea procedurilor de chemare în faţa instanţei şi comunicarea copiilor de pe actele de sesizare se va face de către personalul existent pe perioada vacanţei judecătoreşti cu respectarea R.O.I.

Prezentul ordin se va comunica persoanelor vizate prin grija grefierului şef al instanţei.

Dat azi, 27 Iunie 2022.

ANUNŢ
 
PRIVIND PROGRAMUL DE LUCRU
 
ARHIVA CIVILĂ ŞI PENALĂ -se menţine posibilitatea şi recomandarea ca accesul să se facă în baza unei programări online, accesând link-ul http://213.177.22.10:8888
Persoanele care au programare efectuată online vor beneficia de prioritate faţă de cele fără programare, urmând a intra în spaţiul destinat arhivei la ora programării, indiferent de numărul de persoane fără programare aflate în aşteptare.
Programul de lucru cu publicul este:
LUNI-VINERI:
·       08.00-11.00 – program pentru justiţiabili şi ceilalţi participanţi la procese, inclusiv avocaţi, experţi, etc.
·       11.00-12.00 – program pentru avocaţi, experţi, consilieri juridici şi executori.
Notă: Studierea dosarelor aflate în depozitul instanţei se va efectua în baza programării online sau în baza unei cereri şi a unei programări ulterioare efectuate de către grefierul delegat la compartimentul Arhivă în maxim 2 zile lucrătoare.
 
ELIBERARE CERTIFICATE DE GREFĂ/LEGALIZĂRI
 
Doar în zilele de MARȚI și JOI în intervalul orar 08.00-12.00- fără programare.
 
         REGISTRATURĂ
 
LUNI-VINERI în intervalul orar 09.00-13.00 fără programare.
 
EXECUTĂRI PENALE
 
LUNI-VINERI în intervalul orar 10.00-12.00 fără programare.
 
ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII
 
Doar în ziua de JOI în intervalul orar 13.00-14.00 – fără programare.
 

         

ANUNŢ IMPORTANT
        
        CERERILE formulate în temeiul Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice (Legea carantinei), vor fi depuse în format electronic, conform art. 16 alin. (1) şi (7), respectiv art. 17 alin. (1) şi (10) din actul normativ, EXCLUSIV la adresa de e-mail
jud-pitesti-legea136@just.ro
în vederea respectării termenelor de soluţionare a cauzelor de 24 de ore, respectiv 48 de ore de la sesizarea instanţei.
În cuprinsul cererilor vor fi menţionate, în mod obligatoriu, datele de identificare şi de contact, inclusiv adresa de e-mail şi un număr de telefon, necesare procedurilor de comunicare.
Se va menţiona în mod expres dacă titularul cererii are angajat apărător ales, în caz afirmativ va fi indicat numele acestuia.
Cererile transmise în afara programului de lucru al instanţei, în orice altă formă (poştă/fax/altă adresa de e-mail) nu pot fi procesate decât în prima zi lucrătoare.  Programul de lucru al instanţei este de luni până vineri, orele 8,00-16,00.
PREŞEDINTE,
SIMONA ELENA PODEA
 

 

 

    

Organizarea şedinţelor de judecată pe ore
 
 
 

 
Sala 1
   

 

 

 

 

 
Sala 2

 
 
 
 
 
 
 
 Sala 3

 

 

Liste de sedinta - C2-8 17.08.2022 Sala 3.pdf

 
 
 
 
 
 

 Sala 4

 

 

 

 

liste 16.08.2022-C5 prima instanta sala 4.pdf

liste 16.08.2022-C5 camera preliminara sala 4.pdf

liste 16.08.2022-C2 camera preliminara sala 4.pdf

liste 16.08.2002- C7 camera preliminara sala 4.pdf


 

 

 

 

 

 

 


 

ANUNŢ
 
PRIVIND PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

PE PERIOADA VACANTEI JUDECATORESTI 2022

 

 

Program cu publicul-vacanta judecatoreasca 2022.pdfProgram cu publicul-vacanta judecatoreasca 2022.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taxe judiciare de timbru:
Cont RO25TREZ04621070203XXXXX
Cod IBN
Trezoreria Pitesti, Beneficiar Bugetul de Stat CF 4317967

Actualitate


Informaţii de interes public


Contact