Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

....

Actualitate

 

 Editor de conținut

 
 
 Decizia Nr. 14-I-A-8 - 20.10.2021.pdfDecizia Nr. 14-I-A-8 - 20.10.2021.pdf - protejarea sănătății personalului instanței, al cetățenilor care apelează la justiție, al avocatilor şi al tuturor participantilor la realizarea actului de justiţie, pentru limitarea infecţiilor cu noul coronavirus Covid 19 şi desfăşurarea activităţii în condiţii de siguranţă 
 
 
 
ANUNȚ IMPORTANT !
 
 Vă informăm că începând cu data de 16.11.2020, va fi deschisă publicului pagina de internet care permite accesul la dosarul electronic - aplicația EcrisPub - la nivelul Curții de Apel Bacău și al instanțelor arondate, la adresa:
 
 
Pentru a avea acces la dosarul electronic prin intermediul aplicației Ecris Pub, începând cu data de 16.11.2020, se completează o nouă cerere, după modelul anexat, cerere care se depune în fiecare dosar în parte corespunzător instanței și stadiului procesual în care se află.

Cerere acces Dosar Electronic și de Comunicare a actelor de procedură prin email

În cadrul dosarului electronic vor putea fi vizualizate doar documentele depuse și scanate începând cu data de 23.09.2020 în materie civilă și cu data de 17.11.2020 în materie penală pentru Curtea de Apel Bacău, respectiv cu data de 30.09.2020 în materie civilă și cu data de 24.11.2020 în materie penală pentru instanțele arondate.


Începând cu data de 10.08.2020 și până la data de 18.08.2020, în zilele
lucrătoare, propunerile de candidatură se vor depune la arhiva instanței,
în intervalul orar 08,00 – 16,00.

 

Extras din Decizia Nr.25-I-A-8 din 6.08.2020.pdfExtras din Decizia Nr.25-I-A-8 din 6.08.2020.pdf

 

 Propunerile de candidatură se vor depune la arhiva instanței

 

și în data de 19.08.2020, în intervalul orar 08,00 – 16,00.

 

 DECIZIA NR. 28-I-A-8 din 18 august 2020.pdfDECIZIA NR. 28-I-A-8 din 18 august 2020.pdf

 

 

 NOU! Comunicat.pdfComunicat.pdf (privind aplicarea dispozițiilor art. 16 alin.(1) și alin. (7), sau după caz, atr. 17 alin. (1) și alin. (10) din Legea 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic)

 

NOU!decizia nr. 15 din 13 05 2020 privind reluarea activitatii.pdfdecizia nr. 15 din 13 05 2020 privind reluarea activitatii.pdf

 

NOU!extras hot. 15  din  04.05.2020   extinderea cauzelor  care se solutioneaza in perioada starii de urgenţă.pdfextras hot. 15 din 04.05.2020 extinderea cauzelor care se solutioneaza in perioada starii de urgenţă.pdf

 

NOU!hot. 1 4  din  23.04.2020   masuri prelungirea starii de urgenţă.pdfhot. 1 4 din 23.04.2020 masuri prelungirea starii de urgenţă.pdf

 

NOU! hotararea nr 13 privind solutionarea  cauzelor urgente pe perioada starii de urgenta.pdfhotararea nr 13 privind solutionarea cauzelor urgente pe perioada starii de urgenta.pdf

 

NOU!hotararea nr 11 din 26 03 2020 a Colegiului de Conducere a Judecătoriei Piatra Neamț.pdfhotararea nr 11 din 26 03 2020 a Colegiului de Conducere a Judecătoriei Piatra Neamț.pdf

 

EXTRAS Hotărârea Curţii de Apel Bacău nr 12 din 18 martie 2020 privind judecarea dosarelor de urgență deosebită.pdfEXTRAS Hotărârea Curţii de Apel Bacău nr 12 din 18 martie 2020 privind judecarea dosarelor de urgență deosebită.pdf
 

NOU!Comunicat din data de 13 03 2020 privind judecarea cauzelor in perioada 31 martie 2020-04 mai 2020.pdfComunicat din data de 13 03 2020 privind judecarea cauzelor in perioada 31 martie 2020-04 mai 2020.pdf

 

  Comunicat privind prevenirea infectiei cu coronavirus la Judecatoria Piatra  Neamt.pdf.pdfComunicat privind prevenirea infectiei cu coronavirus la Judecatoria Piatra Neamt.pdf.pdf

 

Ghiduri.zipGhiduri.zip-Ghiduri practice - Modele de cereri pentru justitiabili

 

 25 octombrie 2019 Ziua Europeana a Justiţiei -ZIUA USILOR DESCHISE

Ziua Europeana a Justitiei Civile (2).pdfZiua Europeana a Justitiei Civile (2).pdf

ziua europeana a justitiei civile.pdfziua europeana a justitiei civile.pdf

25 octombrie 2018 Ziua Europeana a Justiţiei -ZIUA USILOR DESCHISE

Broșuri-Ziua portilor deschise - Broşură - 2018 ( varianta 1 ).pdfZiua portilor deschise - Broşură - 2018 ( varianta 1 ).pdf

          - Organizarea sistemului judiciar - 2018.pdfOrganizarea sistemului judiciar - 2018.pdf

          - Organigrama CSM - 2018.pdfOrganigrama CSM - 2018.pdf

          - Admiterea in magistratura - 2018 ( varianta 1).pdfAdmiterea in magistratura - 2018 ( varianta 1).pdf

 

 

 


Informaţii de interes public 
PROGRAMUL CU PUBLICUL AL COMPARTIMENTULUI ARHIVĂ
ÎN PERIOADA 20.06.2022 - 09.09.2022
 


EXTRAS DIN

 DECIZIA  PREŞEDINTELUI JUDECĂTORIEI PIATRA NEAMŢ

Nr. 19 /I/A/8  data de 15.06.2022


În considerarea  dispozițiilor 89 al. 1 şi art. 178 al. 3 din  Regulamentul  de ordine interioară al instanțelor judecătorești, în perioada 20.06.2022 – 09.09.2022,  compartimentul Registratură/Arhivă din cadrul Judecătoriei Piatra Neamț, va avea următorul program  cu publicul:

Programul de lucru cu publicul  la  compartimentul  Arhivă din cadrul Judecătoriei Piatra-Neamț se va desfășura şi pe baza programărilor on-line sau telefonic şi va fi următorul:

Nr.crt.

Zile

lucrătoare

Interval orar

Denumire persoane

1.

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

8:30 - 9:30

 

program pentru  justiţiabili şi  ceilalţi  participanţi la procese

2.

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

9:30 – 10:30

program exclusiv pentru  avocaţi, consilieri juridici, executori judecătoreşti, experţi

 

 

În programul de lucru cu publicul la compartimentul Arhivă  se vor desfășura următoarele activități:

- primirea şi înregistrarea cererilor de chemare în judecată;

- primirea şi înregistrarea altor cererii  prevăzute de lege sau  de Regulament;

- primirea înscrisurilor  pentru dosare;

- studierea dosarelor;

- eliberare înscrisuri de la dosare;

- eliberare certificate, a copiilor  legalizate şi a copiilor simple, etc.

 

Programul de lucru cu publicul  la  compartimentul  Arhivă din cadrul Judecătoriei Piatra-Neamț se va desfășura  şi pe  baza  programărilor on-line  sau telefonic.

 

Informațiile  solicitate telefonic de la compartimentul arhivă  (nr. telefon 0233214019 – interior 127) se vor acorda în cadrul programului de lucru cu publicul, respectiv  zilnic, în  intervalul  orar 8:30-10:30.

 

Pentru eficientizarea activității compartimentului Arhivă şi evitarea timpilor de așteptare, studierea dosarelor  de către  avocați, consilieri juridici, experți, executori judecătorești, justițiabili şi al ceilalți  participanți la procese, se va realiza  în baza  programării telefonice prealabile la nr. 0233214019 – interior 127, prin intermediul poştei electronice: adresă email: jud-piatraneamt@just.ro sau prin fax: 0233216585.
Programul de lucru cu publicul  la  compartimentul  Arhivă din cadrul Judecătoriei Piatra-Neamț se va desfășura  şi pe  baza  programărilor on-line  sau telefonic  şi va fi următorul:


Zile

lucrătoare

Interval orar

Denumire persoane

LUNI

8:30 -10:30

program exclusiv pentru  avocaţi, consilieri juridici, executori judecătoreşti, experţi

11:00 – 13:00

program pentru  justiţiabili şi  ceilalţi  participanţi la procese

MARŢI

8:30 -10:30

program pentru  justiţiabili şi  ceilalţi  participanţi la procese

11:00 – 13:00

program exclusiv pentru  avocaţi, consilieri juridici, executori judecătoreşti, experţi

MIERCURI

8:30 – 10:30

program exclusiv pentru  avocaţi, consilieri juridici, executori judecătoreşti, experţi

11:00 – 13:00

program pentru  justiţiabili şi  ceilalţi  participanţi la procese

JOI

8:30 – 10:30

program pentru  justiţiabili şi  ceilalţi  participanţi la procese

11:00 – 13:00

program exclusiv pentru  avocaţi, consilieri juridici, executori judecătoreşti, experţi

VINERI

8:30 – 9:30

program pentru  justiţiabili şi  ceilalţi  participanţi la procese

9:30-11:00

program exclusiv pentru  avocaţi, consilieri juridici, executori judecătoreşti, experţi


În programul de lucru cu publicul la compartimentul Arhivă  se vor desfășura următoarele activități:

- primirea şi înregistrarea cererilor de chemare în judecată ;

- primirea şi înregistrarea altor cererii  prevăzute de lege sau  de Regulament;

- primirea înscrisurilor  pentru dosare;

- studierea dosarelor;

- eliberare înscrisuri de la dosare;

- eliberare certificate, a copiilor  legalizate şi a copiilor simple, etc.

Informațiile  solicitate telefonic de la compartimentul arhivă  ( nr. telefon 0233214019 – interior 127)  se vor acorda în cadrul programului de lucru cu publicul, respectiv  zilnic, în  intervalul  orar 8:30-13:00.

Pentru eficientizarea activității compartimentului Arhivă şi evitarea timpilor de așteptare, studierea dosarelor  de către  avocați, consilieri juridici, experți, executori judecătorești, justițiabili şi al celorlalți  participanți la procese, se va realiza  în baza  programării telefonice prealabile la   nr. 0233214019 – interior 127, prin intermediul poştei electronice: adresă email: jud-piatraneamt@just.ro sau prin fax: 0233216585.

Biroul  Executări penale,  Biroul executări civile, Biroul persoane juridice  vor avea program de lucru cu publicul  de luni-vineri, în intervalul orar 9:00 – 13:00.
Contact

...