Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

Portalul si datele cu caracter personal. CLICK AICI​


Actualitate

  
   Informăm publicul că începând cu data de 11.04.2022 toate documentele transmise Judecătoriei Petroşani în format electronic, acțiunile judecătorești sau orice alte acte, întâmpinări, precizări de acţiuni, etc. se va face  la următoarea adresă de mail: jud-petrosani-reg@just.ro 
 
 
 
 
 Reguli de transmitere a documentelor
 prin posta electronica
 
 Mesajul electronic si fişierul ataşat se transmit:
 
- pe adresa jud-petrosani-reg@just.ro 
- recomandabil cu cel puţin 24 ore înainte de termenul de judecata
- doar în formatul acceptat -  pdf, word (.doc sau .docx) 
- fără ca mesajul si ataşamentele să cumuleze o dimensiunea mai mare de 15 Mb
- nu trimiteţi fotografii de nici un fel; orice fotografie vreţi să depuneţi la dosar o trimiteţi prin poştă sau o depuneţi la serviciul registratură în orele de program cu publicul.
 
De asemenea, adresam rugămintea ca documentele si cererile de chemare in judecata pe care le depuneţi la registratura sau le trimiteţi prin posta să nu fie capsate, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.
  
 
 
 
 Pe perioada functionarii limitate a instantei, in vederea prevenirii raspandirii virusului COVID-19, listele de sedinte se pot consulta aici LISTA SEDINTE​
 
 
COMUNICAT - Legea 136/2020
24 iulie 2020
Biroul de Informații şi Relații cu Publicul
 
În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. 1) și alin. 7) sau, după caz, art. 17 alin. 1) și 10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice in situații de risc epidemiologic și biologic,
            orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. 3) sau, după caz, art. 7 sau art. 8 alin. 4) (respectiv Decizia Direcției de Sănătate Publică) poate depune acțiune in anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii  în format electronic la următoarea adresă de  e-mail:
 
 
Prin cererea formulată, petentul va indica obligatoriu:
1. numărul de telefon şi adresa de email la care urmează a se îndeplini actele de procedură
2. numărul deciziei Direcției de Sănătate Publică pe care o contestă
3. codul numeric personal in vederea stabilirii identității sale și dacă este cazul, codul numeric personal al persoanei vizată de măsura contestată (dacă cererea se formulează pentru o altă persoană)
4. numele avocatului ales dacă este cazul (inclusiv adresa de e-mail și numărul de telefon ale acestuia)  sau dacă solicită desemnarea unui avocat din oficiu.
 
În măsura în care se află în posesia sa, petentul va anexa copii (scanate sau fotografiate), înaintând odată cu cererea de chemare în judecată:
  -  decizia contestată
  -  cartea de identitate
  -  înscrisuri în dovedirea cererii
 
La Judecătoria Petroșani pot depune acțiuni persoanele care domiciliază sau au reședința in circumscripția Judecătoriei Petroșani ori cele care sunt izolate sau carantinate in spații sau unități sanitare aflate in circumscripția teritorială a Judecătoriei Petroșani. Precizăm că la nivelul Judecătoriei Petroșani există mijloacele tehnice necesare pentru derularea procesului prin videoconferință.
 
Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.
 
Cererile transmise după ora 15:30, se vor înregistrate în următoarea zi, inclusiv sâmbăta și duminica.
 
 
Biroul de Informare și Relații Publice
Judecător PONYICZKY GABRIELA
                                                                               
                                                                                                     
   
ANUNŢ IMPORTANT: Decizia Președintelui Judecătoriei Petroșani cu privire la modificarea art.6 alin. (3) din Decizia nr. 9/14 mai 2020.
                                Decizia nr. 10/21.05.2020 CLICK AICI
 
ANUNŢ IMPORTANT: Decizia Președintelui Judecătoriei Petroșani cu privire la desfasurarea activitatii de judecata a instantei, la programul de relatii cu publicul si la regulile care se vor aplica in perioada 15.05.2020 - 31.08.2020. 
                                Decizia nr. 9/14.05.2020 CLICK AICI
                              
 
ANUNŢ IMPORTANT: HOTĂRÂREA NR. 6/2020 a Colegiului de Conducere a Judecătoriei Petroşani din data de 19 martie 2020
                                Hotărârea Nr.6/19.03.2020 CLICK AICI
 
ANUNŢ IMPORTANT: Plan de măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei determinate de infectare cu COVID-19
                               Decizia nr. 2/11.03.2020  , Decizia nr. 3/11.03.2020  
 
 
 
DOSARUL ELECTRONIC
ACCESEAZĂ ÎNCEPÂND DIN 15 IULIE 2019
www.tribunalulhunedoara.ro

Cerere acces dosar electronic. CLICK AICI 
 
 
Comunicat de presa privind implementarea dosarului electronic la nivelul Tribunalului Hunedoara si al instantelor din circumscriptie. CLICK AICI
 
Adunarea Generală a judecătorilor Judecătoriei Petroşani a hotărât suspendarea judecării cauzelor aflate pe rolul instanţei, cu excepţia cauzelor urgente. CLICK AICI 
Personalul auxiliar de specialitate anunta suspendarea activității în intervalul orar 10:00-12:00, începând cu data de 22.01.2020. Nu va efectua niciun fel de activități specifice funcției și nu va îndeplini niciun act de procedură. CLICK AICI
 
Modele de cereri pentru justitiabili: CLICK AICI
1. Ghid practic - modele de cereri pentru justitiabili in materie penala.
2. Ghid practic - modele de cereri pentru justitiabili in materie procesual civila si civila.
 
Noile proceduri penale: sinteze, practica judiciara, modele de minute.

Cartea poate fi comandata de la editura Universul Juridic

     REDACTIE:                                             e-mail : redactie@universuljuridic.ro
     DEPARTAMENTUL    DISTRIBUTIE     e-mail: distributie@universuljuridic.ro
 
De la 1 februarie 2014 se vor aplica mai multe acte normative noi:

- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (modificat și însoțit de Legea nr. 187/2012 de punere a sa în aplicare);
- Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (modificat și însoțit de Legea nr. 255/2013 de punere a sa în aplicare și de Hot. CSM nr. 79/2014 de modificare a Regulamentului de ordine interioară a instanțelor);
- Legea nr. 252/2013 privind sistemul de probațiune (însoțită de Regulamentul său de aplicare aprobat prin HG nr. 1079/2013);
- Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
- Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (însoțit de  Regulamentul de organizare a activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate aprobat prin Hot. CSM nr. 89/2013).
 

Informaţii de interes public

...

Contact

...