Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Judecătoria Pătârlagele 

Adresa poştală a Judecătoriei Pătârlagele:

  -  Oraşul Pătârlagele, str. Nicolae Bălcescu, nr.43, judeţul Buzău, cod 127430 

Telefon: 0238/550156  

Fax: 0238/550519 

E-mailjud.patarlagele@just.ro (pentru registratura instanţei)

 

Biroul de Informaţii şi Relaţii Publice: judecător MANCIU OVIDIU-DĂNUŢ - purtător de cuvânt al instanţei şi judecător delegat la B.I.R.P. 

E-mail:ovidiu.manciu@just.ro(numai pentru cereri şi petiţii de competenţa purtătorului de cuvânt şi judecătorului delegat la B.I.R.P.) 

Cererile întocmite potrivit dispoziţiilor art.16 alin.7 şi art.17 alin.10 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic se vor transmite către instanţă EXCLUSIV în format electronic la adresa de e-mail contest.jpatarlagele@just.ro 

         Vă solicităm ca fişierele transmise în format electronic să fie cu extensia .doc, .docx sau .pdf, format A4, cu dimensiuni mai mici de 4Mb. 

Camere de lucru cu publicul

- ARHIVĂ-REGISTRATURĂ 

- REGISTRATURA (PRIMIRE CERERI ŞI ACŢIUNI) 

- BIROU DE INFORMARE SI RELATII PUBLICEProgram de funcţionare

 

                                     IN PERIOADA VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI

                                                      (03 iulie – 31 august 2023)

                         Conform art.9 din Decizia nr.8/30.05.2023 a preşedintelui instanţei                                                      PROGRAMUL  CU  PUBLICUL LA COMPARTIMENTELE ARHIVA REGISTRATURA SI REGISTRATURA(PRIMIRE CERERI , INREGISTRARE ACTE DE SESIZARE)

LUNI: 9:00-11:00

JOI : 9:00-11:00

                          

   ACTIVITATEA DE LUCRU CU PUBLICUL

 
 ********************************
                                         REGISTRATURĂ (PRIMIRE CERERI ŞI ACŢIUNI)
 LUNI - VINERI  9:00 - 13:00
ARHIVĂ-REGISTRATURĂ
LUNI - VINERI  9:00 - 13:00
                                                     JOI  între  16.00 - 19.00 (numai pentru experţi)
 ********************************
                                    Preşedinte,
                                    Lazăr-Doru Muşat​
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÎNCEPÂND CU DATA DE 15.05.2020 

(conform Deciziei nr. 6/14.05.2020 a Preşedintelui Judecătoriei Pătârlagele)

 

 

COMPARTIMENTUL ARHIVĂ:

 

Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Arhivă se va desfăşura zilnic, în intervalul orar 09:00 – 13:00, diferenţiat, după cum urmează:

        -  <!--[endif]-->În intervalul orar 09:00 – 11:00 vor putea consulta dosarele / obţine relaţii / formula orice alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii de lucru cu publicul părţile, reprezentanţii legali/convenţionali (cu excepţia avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor)/ terţe persoane;

 <!--[if !supportLists]-->§  <!--[endif]-->NOTĂ – în situaţii excepţionale, dacă partea solicită a consulta dosarul împreună cu avocatul, se va încuviinţa această cerere de către preşedintele instanţei sau înlocuitorul acestora;

        -  <!--[endif]-->În intervalul orar 11:00 – 13:00 vor putea consulta dosarele / obţine relaţii / formula orice alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii de lucru cu publicul avocaţii, consilierii juridici şi experţii. 

 

COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ:

 

Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Registratură se va desfăşura zilnic, în intervalul orar 09.00-13.00, diferenţiat, după cum urmează: 

         -  <!--[endif]-->În intervalul orar 09:00 – 11:00  se va desfăşura programul cu publicul larg; 

        -  <!--[endif]-->În intervalul orar 11:00 – 13:00 vor avea acces pentru a depune cereri / înscrisuri, avocaţii, consilierii juridici şi experţii.

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI DE RELAŢII CU PUBLICUL 

Programul de lucru cu publicul se va desfăşura de luni până joi, inclusiv , în intervalul orar 09.00-13.00, iar vineri în intervalul orar 12.00-16.00. 

Transmiterea solicitărilor de informații de interes public/a petițiilor se va realiza, în principal, prin mijloace electronice, răspunsul urmând să fie comunicat în aceeași modalitate. 

             ATENŢIE!

 

Consultarea dosarelor, obţinerea de relaţii şi formularea oricăror altor solicitări ce se înscriu în sfera activităţii de lucru cu publicul va fi făcută pe baza unei programări telefonice anterioare, cu cel puţin 2 zile înainte. Programările vor fi făcute de grefierii arhivari, care vor ține și evidența acestora. Măsura va fi adusă la cunoştinţa publicului prin publicarea unui anunţ pe site-ul extern al instanţei şi la uşa acesteia. 

În arhiva instanţei nu vor putea rămâne mai mult de două persoane simultan, cu recomandarea ca timpul alocat fiecăreia să fie limitat la aproximativ 15 minute. Pentru fluidizarea activităţii la acest compartiment, se recomandă folosirea, în general, a telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor mijloace proprii justiţiabililor / avocaţilor, reprezentanţilor / experţilor pentru efectuarea de fotocopii.  

În arhiva instanţei nu vor putea rămâne mai mult de două persoane simultan, cu recomandarea ca timpul alocat fiecăreia să fie limitat la aproximativ 15 minute. Pentru fluidizarea activităţii la acest compartiment, se recomandă folosirea, în general, a telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor mijloace proprii justiţiabililor / avocaţilor, reprezentanţilor / experţilor pentru efectuarea de fotocopii. 

Cererile pentru eliberarea certificatelor de grefă, a înscrisurilor originale şi a copiilor legalizate de pe hotărâri sau de pe alte acte din dosar se vor depune, în principal, prin mijloace de comunicare electronică sau prin poştă, în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului. 

Eliberarea înscrisurilor solicitate prin cererile prevăzute la alin. 1, se vor transmite, în principal, prin poştă sau, după caz, la solicitarea persoanei care a formulat cererea, prin poştă electronică. 

În încăperea destinată registraturii va avea acces, pe rând, câte o singură persoană.  

Transmiterea cererilor de chemare în judecată, a căilor de atac, precum şi a oricăror altor cereri adresate instanţei, care nu se depun direct în şedinţă, precum şi comunicarea acestora către părţi se va realiza, în principal, prin mijloace electronice. 

Se recomandă evitarea, pe cât posibil, a depunerii de cereri/ înscrisuri în şedinţa de judecată, prin transmiterea lor de la şi către părţi/reprezentanţi, participanţi la proces prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică.

În încăperea destinată B.I.R.P. va avea acces, pe rând, câte o singură persoană 

Transmiterea solicitărilor de informații de interes public / a petițiilor se va realiza, în principal, prin mijloace electronice, răspunsul urmând să fie comunicat în aceeași modalitate. 

DATE DE CONTACT: 

Telefon: 0238/550156 

Fax: 0238/550519 

E-mail: jud.patarlagele@just.ro 

 
 


Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta