Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 

 Actualitate

 
                
                                                            
     Vă aducem la cunoștință că aveți posibilitatea completării chestionarului în format fizic, prin punerea lui la dispoziția persoanelor interesate la Biroul de informare și relații publice​, sau online, prin accesarea
link-ului de mai jos:
 ANU​NŢ  DE INTERES PUBLIC 12.12.2023

                                                   Hot. nr. 2_2024 A.G. a jud.pdf
                                                 

  

Liste de şedinţă în perioada protestului personalului din cadrul Judecătoriei Pătârlagele

ANU​NŢ

Sedinţă permanenţă C.3 - 11.12.2023.docxANU​NŢ  DE INTERES PUBLIC


Acces portal naţional pentru depunerea cererilor, înscrisurilor şi plata taxelor de timbru


https://registratura.rejust.ro/


 În măsura în care justițiabilii optează pentru utilizarea acestui portal, se  recomandă să nu fie folosite, concomitent, și celelalte instrumente de sesizare a instanței, pentru a nu încărca în mod nejustificat activitatea instanțelor.


ANU​NŢ  CONCURSURI
 
 


ANUNT04.09.2023 Informatii suspendare protest 


HOT. NR. 4-04.09.2023 Adunarea Generală a Judecătorilor


Hotararea nr. 3 din 20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor

 

Comunicat de presă din 20.06.2023

_____________________________________________________________________________________

 

Decizia nr. 8 din 30.05.2023 - vacanţa judecătorească

 

TOATE CERERILE ADRESATE INSTANŢEI ŞI FORMULATE ÎN BAZA LEGII NR. 136/2020  

SE VOR COMUNICA PE ADRESA DE CORESPONDENŢĂ contest.jpatarlagele@just.ro

 

COMUNICAT-modalitate de sesizare Legea 136_2020

 

HOTARAREA colegiului de conducere nr. 5-19.06.2020 privind activitatea instanţei în perioada

01.07.2020-31.08.2020

DECIZIA 6 din 14.05.2020 privind activităţile de judecată de la 15.05.2020

______________________________________________________________________________________

Pentru vizualizarea listelor de ședință de la Judecătoria Pătârlagele puteţi 
accesa link-ul următor:​ 
   
       Comunicare şi acces electronic la dosar 
 •  
        Vă recomandăm ca, în dosarele instanţei, să completaţi şi să trimiteţi Cererea de comunicare documente în format electronic (care cuprinde adresa dvs de e-mail şi numărul de telefon mobil) însoţită de copie CI pentru persoanele care au calitate de parte în dosar sau împuternicire avocaţială/dovada calităţii de reprezentant, pentru a putea beneficia de acces electronic la dosar şi de comunicarea documentelor în format electronic (link-uri prin e-mail şi SMS). 
 •   
          Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail pe care îl veţi primi de la instanţă ori prin paginile de
 • internet caploiesti.ro 
    
           Cererea de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibilă
 •    
   Vă puteţi informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare şi acces electronic la dosar, citind
 • aceste instrucţiuni.
 
 


Informaţii de interes public

Informatii de interes public​

Informare prin introducerea informațiilor prevăzute de art. 12 Legea nr. 677/2001 - Legea 677 2001 Art 12.pdfLegea 677 2001 Art 12.pdf


Contact


                                            ACTIVITATEA DE LUCRU CU PUBLICUL

ÎNCEPÂND CU DATA DE 15.05.2020

 

(conform Deciziei nr. 6/14.05.2020 a Preşedintelui Judecătoriei Pătârlagele)

 

 

 

      - În intervalul orar 09:00 – 11:00 vor putea consulta dosarele / obţine relaţii / formula orice alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii de lucru cu publicul părţile, reprezentanţii legali/convenţionali (cu excepţia avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor)/ terţe persoane;

 – în situaţii excepţionale, dacă partea solicită a consulta dosarul împreună cu avocatul, se va încuviinţa această cerere de către preşedintele instanţei sau înlocuitorul acestora;

       - În intervalul orar 11:00 – 13:00 vor putea consulta dosarele / obţine relaţii / formula orice alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii de lucru cu publicul avocaţii, consilierii juridici şi experţii. 

COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ:

 

Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Registratură se va desfăşura zilnic, în intervalul orar 09.00-13.00, diferenţiat, după cum urmează:

        -În intervalul orar 09:00 – 11:00  se va desfăşura programul cu publicul larg;

      - În intervalul orar 11:00 – 13:00 vor avea acces pentru a depune cereri / înscrisuri, avocaţii, consilierii juridici şi experţii. 

BIROUL DE INFORMARE ŞI DE RELAŢII CU PUBLICUL

Programul de lucru cu publicul se va desfăşura de luni până joi, inclusiv , în intervalul orar 09.00-13.00, iar vineri în intervalul orar 12.00-16.00.

Transmiterea solicitărilor de informații de interes public/a petițiilor se va realiza, în principal, prin mijloace electronice, răspunsul urmând să fie comunicat în aceeași modalitate.

             ATENŢIE! 

Consultarea dosarelor, obţinerea de relaţii şi formularea oricăror altor solicitări ce se înscriu în sfera activităţii de lucru cu publicul va fi făcută pe baza unei programări telefonice anterioare, cu cel puţin 2 zile înainte. Programările vor fi făcute de grefierii arhivari, care vor ține și evidența acestora. Măsura va fi adusă la cunoştinţa publicului prin publicarea unui anunţ pe site-ul extern al instanţei şi la uşa acesteia.

În arhiva instanţei nu vor putea rămâne mai mult de două persoane simultan, cu recomandarea ca timpul alocat fiecăreia să fie limitat la aproximativ 15 minute. Pentru fluidizarea activităţii la acest compartiment, se recomandă folosirea, în general, a telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor mijloace proprii justiţiabililor / avocaţilor, reprezentanţilor / experţilor pentru efectuarea de fotocopii.

În arhiva instanţei nu vor putea rămâne mai mult de două persoane simultan, cu recomandarea ca timpul alocat fiecăreia să fie limitat la aproximativ 15 minute. Pentru fluidizarea activităţii la acest compartiment, se recomandă folosirea, în general, a telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor mijloace proprii justiţiabililor / avocaţilor, reprezentanţilor / experţilor pentru efectuarea de fotocopii.

Cererile pentru eliberarea certificatelor de grefă, a înscrisurilor originale şi a copiilor legalizate de pe hotărâri sau de pe alte acte din dosar se vor depune, în principal, prin mijloace de comunicare electronică sau prin poştă, în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului.

Eliberarea înscrisurilor solicitate prin cererile prevăzute la alin. 1, se vor transmite, în principal, prin poştă sau, după caz, la solicitarea persoanei care a formulat cererea, prin poştă electronică.

În încăperea destinată registraturii va avea acces, pe rând, câte o singură persoană.

Transmiterea cererilor de chemare în judecată, a căilor de atac, precum şi a oricăror altor cereri adresate instanţei, care nu se depun direct în şedinţă, precum şi comunicarea acestora către părţi se va realiza, în principal, prin mijloace electronice.

Se recomandă evitarea, pe cât posibil, a depunerii de cereri/ înscrisuri în şedinţa de judecată, prin transmiterea lor de la şi către părţi/reprezentanţi, participanţi la proces prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică.

În încăperea destinată B.I.R.P. va avea acces, pe rând, câte o singură persoană

Transmiterea solicitărilor de informații de interes public / a petițiilor se va realiza, în principal, prin mijloace electronice, răspunsul urmând să fie comunicat în aceeași modalitate.

 

DATE DE CONTACT:

Telefon: 0238550156

Fax: 0238550519

E-mail: jud.patarlagele@just.ro

 

Vă solicităm ca fişierele transmise în format electronic să fie cu extensia .doc, .docx sau .pdf, format A4, cu dimensiuni mai mici de 4Mb. ​ 

 

 

 ​