Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate

 
 
 
                Urmare a procesului verbal încheiat la data de 15.01.2024, cu ocazia  centralizării voturilor  cu privire la  continuarea, încetarea sau suspendarea formelor de protest, în urma votului valabil exprimat,  cu unanimitate de  voturi s-a   votat  suspendarea protestului.
           
                                                    Reprezentant  teritorial,
                                                                Mihuț-Georgi George-Vasile
 
 
 
 
COMUNICAT  
 
Biroul de informare şi relații publice din cadrul Judecătoriei Oraviţa este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
  
In contextul intrării în vigoare, începând cu 21 iulie 2020, a Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic, având în vedere caracterul urgent al acţiunilor formulate în temeiul art. 16 şi 17 din Legea nr. 136/2020, precum şi dispoziţiile art. 16, alin. 7 şi art. 17, alin. 10 din aceeaşi Lege, potrivit cărora comunicarea actelor de procedură, inclusiv înregistrarea acţiunii, se realizează în format şi prin mijloace electronice,
 
pentru a asigura înregistrarea şi judecarea de urgenţă a acestor cauze, Judecătoria Oraviţa, pune la dispoziția justițiabililor o adresă de e-mail, care să fie utilizată exclusiv pentru transmiterea către instanță a acţiunilor formulate în temeiul Legii nr. 136/2020, respectiv:
 
                                                    covid19.judoravita@just.ro
 
De asemenea, întrucât conform alin. 3 al art. 16 şi 17 din Legea nr. 136/2020, părţile vor fi citate potrivit dispoziţiilor privind citarea în procesele urgente, rugăm justițiabilii ca în cuprinsul cererii de chemare în judecată să se indice în mod obligatoriu adresa de e-mail şi numărul de telefon al părţii reclamante, respectiv, al reprezentatului legal/convențional al acesteia, pentru a putea fi efectuată citarea prin mijloace electronice sau telefonic.
 
Judecător delegat la Biroul de Informare şi Relaţii Publice 
GUGA AURICĂ
  
 

 

  

 

MĂSURI NOI DE PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI COVID - 19

Decizia Nr.16 din 16 Apr 2020.PDFDecizia Nr.16 din 16 Apr 2020.PDF

Decizia nr. 15 din 26 Mar 2020.PDFDecizia nr. 15 din 26 Mar 2020.PDF

Decizia nr. 13 din 25.03.2020.PDFDecizia nr. 13 din 25.03.2020.PDF

Decizia Nr.12 din 17 Mar 2020.PDFDecizia Nr.12 din 17 Mar 2020.PDF

Decizia Nr.11 din 13 Mar 2020.PDFDecizia Nr.11 din 13 Mar 2020.PDF

Decizie Nr.09 din 11 Mar 2020.PDFDecizie Nr.09 din 11 Mar 2020.PDF

 

În atenția justițiabililor,
MĂSURI DE PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI COVID - 19

 


Informaţii de interes public

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile  respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.​​

Contact

...