Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

  

                                         ANUNŢ IMPORTANT -    ALEGERI 2024

Cererile privitor la alegerile electorale din anul 2024 se vor trimite doar pe
adresa de e-mail  alegeri2024.bihor@just.ro,   sub sancţiunea neluării în seamă a cererii;

În zilele lucrătoare (de luni până vineri), cererile vor putea fi depuse la compartimentul Registratură, între orele 8,30-12,30;
Cererile transmise pe adresa de email menţionată după ora 16, se înregistrează cu prioritate şi se repartizează a doua zi;
Cererile transmise pe adresa de email menţionată în ziua de vineri, după ora 16, vor fi înregistrate a doua zi, sâmbătă.
Cererile transmise pe adresa de email menţionată în ziua de sâmbătă, după ora 16, vor fi înregistrate a doua zi, duminică.
Cererile transmise pe adresa de email menţionată în ziua de duminică, după ora 16, vor fi înregistrate şi repartizate a doua zi, luni.

Toate actele de procedură se vor comunica doar pe email/notă telefonică, sens în care în cerere se vor indica aceste date de contact.

 

 

 

 

                                                          ANUNT IMPORTANT

 

     Incepand cu 12.01.2024. NUMARUL UNIC de Fax  - al Judecatoriei Oradea - Registratura,

     este    0359 - 432 757

   

    ANUNT  -  ASOCIATII si FUNDATII           ANUNT Referitor la  asociatii si fundatii.pdfANUNT Referitor la asociatii si fundatii.pdf

 

                               INFORMARE

 
             Judecatoria ORADEA pune la dispoziția publicului, începând cu data de 15.02.2024
                                             Chestionarul referitor
                     la percepţia activităţii în cadrul Judecatoria ORADEA
 
         Chestionarul conține 25 de întrebări, timpul necesar pentru completare fiind de aproximativ 10 minute, și este adresat justițiabililor, avocaților, consilierilor juridici, practicienilor în insolvență și oricăror categorii de persoane implicate în proceduri judiciare derulate în fața Judecatoria ORADEA .
           
       Chestionarul este disponibil atât în format fizic ( tiparit), la sediul Judecatoria ORADEA în Registratură şi la Arhiva instanţei unde poate fi completat anonim,  cât şi on-line accesând site-ul Judecatoria ORADEA, portalul instanţelor sau următorul link :

 

                 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOfBapV1zBEPZq7AdrlyE8yx-ojgEdBpD4BAauL6fYZQ4Ziw/viewform?usp=sf_link

 

      Aceste date sunt necesare în vederea evaluării de către Consiliul Superior al Magistraturii, în scop statistic, a percepţiei publice privind activitatea în cadrul instanţelor judecătoreşti

 

    IMPORTANT   
 
 
     ANUNŢ 

     Începând cu 12.01.2024, NUMĂRUL UNIC DE FAX AL JUDECĂTORIEI ORADEA – REGISTRATURĂ, este 0359.432.757


     

        Extras din Anunţul conducerii administrativ-judiciare a Judecătoriei OradeaInformare ARHIVĂ- JM-2023-11-21.docx   

                     din data de 20.11.2023

 ​

1) Cererile pentru eliberarea certificatelor de grefă se depun la Registratura instanţei ​personal, sau pe cale electronică (e-mail, poştă), se depune o taxă de timbru în cuantum de 1 leu şi se eliberează de regulă, a doua zi lucrătoare şi se ridică de la arhivă.

2) Eliberarea de copii legalizate ale hotărârilor se face de instanţa la care se află dosarul, se depune o taxă de timbru în cuantum de 5 lei, integrală, pentru fiecare exemplar solicitat, se eliberează în termen de cel mult 3 zile şi se ridică de la arhivă.

 În vederea transmiterii copiilor legalizate prin poştă, este obligatoriu ca persoana care formulează cererea să ataşeze la aceasta, în original, dovada achitării taxei judiciare de timbru şi un plic timbrat autoadresat folosit în vederea expedierii copiilor legalizate.

          COMUNICAT ( 05-01-2023 )

 

         Minuta - Judecatoria Oradea din 5-Ianuarie-2024.pdfMinuta - Judecatoria Oradea din 5-Ianuarie-2024.pdf

         Anexa - minuta din 5-Ianuarie-2024.pdfAnexa - minuta din 5-Ianuarie-2024.pdf     

 

         COMUNICAT  (14-12-2023)

          Hotararea nr 9 - 14-12-2023-jo.pdfHotararea nr 9 - 14-12-2023.pdf


          În baza Hotărârii nr. 9/14 decembrie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor de la Judecătoria Oradea;

          Începând cu data de 14 decembrie 2023 se suspendă activitatea judiciară a Judecătoriei Oradea pe o perioadă nedeterminată, cu excepţia cauzelor civile şi penale urgente, indicate în anexă, precum şi a celor apreciate ca fiind urgente de completul de judecată.​            

          Anexa Hotararea 9 din 14-12-2023 -jo.pdfAnexa Hotararea 9 din 14-12-2023.pdf
            COMUNICAT  (11-12-2023)

            Vă informăm că grefierii au declanşat o formă de protest începând cu data de 11 decembrie 2023, acesta constând în următoarele:

            -grefierii vor participa la şedinţele de judecată, doar în cauzele considerate urgente potrivit legii sau apreciate ca atare de către completul de judecată;

            -compartimentele auxiliare, respectiv Arhiva şi Registratura Judecătoriei Oradea, îşi reduc programul, acestea fiind deschise pentru public :


                ARHIVĂ ŞI REGISTRATURĂ  - ZILNIC, între orele 8.30 - 10.30

 

            În perioada  18 decembrie 2023- 5 ianuarie 2024, programul de lucru cu publicul la Arhiva şi Registratura Judecătoriei Oradea este următorul, indiferent de protest:


                  ARHIVĂ  - MARŢI 9.00 - 11.00 si

                                        JOI 9.00 - 11.00


 

                  REGISTRATURĂ – ZILNIC, între orele 9.00 -11.00 

 

                Comunicat - art. 1 - Judecatoria Oradea din data de 21-08-2023.pdfComunicat - art. 1 - Judecatoria Oradea din data de 21-08-2023.pdf  ( 21.08.2023)​

 

                Comunicat - art. 2 - Judecatoria Oradea din data de 21-08-2023.pdfComunicat - art. 2 - Judecatoria Oradea din data de 21-08-2023.pdf ( 21.08.2023)​​

 

                Comunciat din 02.08.2023.pdfComunicat din 02.08.2023.pdf  (02-08-2023)​

 

                Comunicat din 20.06.2023.pdfComunicat din 20.06.2023.pdf  (20-06-2023)​

 

 

 

    ***************************************************************************************

 

 

 
    Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul chrome facand clik AICI

    Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul mozilla facand clik AICI
 

    Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul microsoft edge facand clik​ AICI​   
 

 

 

 
          Listele de sedinta se pot consulta AICI​  
 
 
 


      IMPORTANT

 

 

 

       Începând din data de 02.10.2023, la nivelul Judecătoriei Oradea există cereri distincte pentru acces la dosarul electronic, respectiv pentru realizarea procedurii de comunicare a actelor de procedură.

 

 

 

      In vederea realizarii accesului la Dosarul Electronic şi a Comunicării actelor de procedura prin aplicatia TDS, justitiabilii vor completa cereri, conform modelelor de mai jos. care vor  fi transmise instanţei  fie în format electronic (PDF), fie în format fizic, prin depunerea la registratură (personal sau prin serviciul postal).

 

         În cadrul dosarului electronic vor putea fi vizualizate doar documentele scanate începând cu data de 01.06.2016, de la Dosar nr. 8146/271/2016. 

 

 

 

   Model cereri:

 

 

 

          CERERE DE ACCES DOSAR ELECTRONIC.docxCERERE DE ACCES DOSAR ELECTRONIC.docx

 

          CERERE DE ACCES DOSAR ELECTRONIC.pdfCERERE DE ACCES DOSAR ELECTRONIC.pdf

 

 

 

           CERERE DE COMUNICARE ACTE DE PROCEDURA.docxCERERE DE COMUNICARE ACTE DE PROCEDURA.docx

 

           CERERE DE COMUNICARE ACTE DE PROCEDURA.pdfCERERE DE COMUNICARE ACTE DE PROCEDURA.pdf  

 

 

 

   

 
   
 
     Important:
 
        Pentru procedura de transmitere electronica a documentelor la dosare sa aveti in vedere:
 

 

 
        Prin poştă electronică, mesajul electronic şi fişierul ataşat se transmit :
 
          •       pe adresa  de e-mail :     jud-oradea-reg@just.ro
 
          •       doar in format acceptat – pdf, word ( doc sau docx) 
          •       fisierul PDF sa fie format Alb/Negru si rezolutie  maxim 300 dpi

          •       cu cel putin 24 de ore inainte de termenul de judecata

          •       fără ca mesajul şi ataşamentele să cumuleze o dimensiune mai mare de 10 MB

          •       NU atasati in e-mail link-uri externe catre diverse servicii de stocare ( ex. Dropbox, One Drive, Google Drive, iCloud Drive  )
   

 

        De asemenea, va adresăm rugămintea ca documentele si cererile de chemare in judecată pe care le depuneţi la registratură sau le trimiteţi prin poştă să NU fie capsate, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.
           Nu este necesar sa mai trimiteţi documentele şi pe alta cale de comunicare (fax, posta, etc ) decât dacă vi se solicită în mod expres de instanţă .

 

 

 

        ANUNT- sistare parole citatii vechea aplicatie INFODOSAR

 

        Incepand cu data 1 octombrie 2021, s-a dispus sistarea generarii de parole la citatii, pentru

 

accesul la dosarul electronic in vechea aplicatie InfoDosar de pe www.curteadeapeloradea.ro

 

conform Ordinului nr.30 emis de Curtea de Apel Oradea. (pentru dosarele pe rol parolele anterioare raman valabile) 

 

        Ordin serviciu 30 din 20 septembrie 2021 CAO-tbh.pdfOrdin serviciu 30 din 20 septembrie 2021 CAO-tbh.pdf​

 
       ANUNT: ​In scopul eficientizarii accesului justitiabililor la Dosarul Electronic si  îmbunatatirii activitatii de comunicare a actelor de procedurä în format electronic, incepând cu data de 8 Septembrie 2021, se implementeazä la nivelul Judecatoriei Oradea aplicatia TDS privind comunicarea actelor de procedura în format electronic.
 

Decizia nr. 15 din 31.08.2021-jo.docxDecizia nr. 15 din 31.08.2021.docx

 

      

 

 

 


 

        


Actualitate

        Date cu caracter personal


Informaţii de interes public


 

        Anunt - În perioada vacanţei judecătoreşti 03.07.2023-01.09.2023, , programul cu publicul este următorul:
                     REGISTRATURA JUDECĂTORIEI ORADEA - zilnic, între orele 09:00 – 11:00
                            ARHIVA CURENTĂ    -  marţi şi joi, între orele 09:00-11:00
                            -program pentru avocaţi: marţi şi joi, între orele 11:00-12:00
                             ARHIVA VECHE  - in data de 20.07.2023, între orele 09:00-11:00
                                                    - in data de 17.08.2022, între orele 09:00-11:00

            Compartimentul ASOCIAŢII şi FUNDAŢII  – cererile de eliberare CERTIFICATE GREFĂ şi CERTIFICATE RAF, 
                     - cererile înregistrate în  luna iulie se vor elibera în zilele de lucru cu publicul, în termenul legal. 
                     - cererile înregistrate în luna august, se vor prelucra şi elibera astfel:
                        -  cererile înregistrate în perioada 31.07.2022-08.08.2022 se vor ridica în data de 10.08.2023,
                        -  cererile înregistrate în perioada 09.08.2023-18.08.2023 se vor ridica în data de 22.08.2023
                        -  cererile înregistrate în perioada 21.08.2023-29.08.2023 se vor ridica în data de 31.08.2023.

  

 

​        
   
        
         
                                            

Contact

Adresa Judecătoriei ORADEA este: Oradea, Parcul Traian nr. 10, jud. Bihor;
 
 
  Telefon: 0259.412.047 -centrală
               
  E-mail:   jud-oradea-reg@just.ro
 
 
  REGISTRATURĂ: fax  0359.432.757, e-mail:   jud-oradea-reg@just.ro
     Pentru:
       - cereri de chemare în judecată;
       - orice alte acte necesare a fi depuse în dosarele aflate pe rolul instanţei, între termenele de judecată.
       - in cazul comunicării actelor prin poşta electronică, anexele vor fi de preferat în format pdf (Acrobat Reader).
   
  ARHIVĂ:  e-mail:   jud-oradea-reg@just.ro
     Pentru:
       - cereri de eliberare copii din dosar;
       - cereri de investire cu formulă executorie;
       - cereri pentru legalizarea hotărârilor judecătoreşti;
       ​- cereri de eliberare certificat de grefă.