Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 
 
Lista cauzelor ce se vor judeca la termen pe perioada protestului:
------------------------------------------------------------------ 
ADUNAREA GENERALĂ
A JUDECĂTORILOR
DIN CADRUL JUDECĂTORIEI ODORHEIU SECUIESC
 
EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 1
din 8 ianuarie 2024
 
.......................
 
 
HOTĂRĂŞTE;
 
Art. 1. Suspendarea formei de protest adoptat de Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Odorheiu Secuiesc prin Hotărârea nr. 6/14.12.2023, cât timp ordonatorul principal de credite îşi respectă obligaţiile de a achita salariile neplafonate conform ordinului administrativ emis.
Art. 2. Prezenta hotărâre, în extras, va fi adusă la cunoştinţa publicului prin postare pe pagina de internet a instanţei.
 
 
Preşedinte,
Judecător Rédai Zoltán József
---------------------------------------------------------------
R O M Â N I A
JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESC
 Extras
H O T Ă R Â R E A   N R. 6
 
din 14 decembrie 2023
a  Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Odorheiu Secuiesc
 
H O T Ă R Ă Ș T E:
 
Art. 1
Susține în integralitate SCRISOAREA DESCHISĂ adoptată de către președinții curților de apel din țară, al cărui conținut a fost redat în preambul, precum și COMUNICATUL transmis de către Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la proiectul actului normativ menționat în preambulul prezentei hotărâri.
Art. 2
În ipoteza adoptării ordonanței menționate, va fi sesizat Avocatul poporului, în vederea exercitării dreptului de a sesiza Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor referitoare la  convertirea sumelor stabilite cu titlu de drepturi de natură salarială pentru personalul din sistemul de justiție, prin hotărâri judecătorești definitive și acte administrative în titluri de plată.
Art. 3
În ipoteza adoptării ordonanței menționate, precum și a proiectului legii bugetului de stat cu nesocotirea drepturilor salariale ale personalului din justiție, intrarea deîndată în forma de protest constând în amânarea cauzelor aflate pe rol și amânarea fixării termenelor de judecată în cauzele aflate în procedura prealabilă, cu excepția cauzelor cu caracter urgent.
Art. 4
Asigurarea achitării integrale a salariilor stabilite prin acte administrative şi hotărâri judecătoreşti pentru luna decembrie 2023 şi plata diferenţelor de natură salarială neachitate în 2023 în cursul lunii decembrie a acestui an, în limitele sustenabilității bugetare.
Bugetarea necesară asigurării achitării integrale a salariilor pentru anul 2024.
Art. 5
Fiecare judecător va stabili cauzele cu caracter urgent ce vor fi judecate în perioada protestului iar lista acestor cauze va fi publicată pe pagina de internet a instanţei, cu o zi înainte de şedinţa de judecată.
Art. 6
Prezenta hotărâre va fi transmisă, în copie conformă cu originalul, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Curţii de Apel Târgu-Mureş. Baroul Harghita, IPJ Harghita şi Penitenciarului Miercurea Ciuc.
Hotărârea  va fi adusă la cunoștința publicului prin postarea pe pagina de internet a instanței.
 
Preşedintele Adunării generale a judecătorilor
Judecătoriei Odorheiu Secuiesc,
Redai Zoltan Jozsef
---------------------------------------------------------------
ANUNŢ!!!!
 
Având în vedere Hotărârea Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare DICASTERIAL din 09.12.2023
 
 
Începând cu data de 11 decembrie 2023, pe o perioadă nedeterminată de timp,
 
 
Personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul Judecătoriei Odorheiu Secuiesc va adopta formele de protest prevăzute în hotărârea menţionată. Astfel, Compartimentul Registratură şi Arhivă îşi reduc la jumătate programul cu publicul, urmând a funcţiona după următorul orar:
 
 
LUNI VINERI: 08,00-10:00
 
 
Comunicate
 
 
Art.1. Se înființează complete de judecată: nr.2, completul procese funciare nr. 2 și completul nr. 2 -i de judecată, toate având ca președinte pe d-na judecător Duță Alexandra ...mai mult  
Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Odorheiu Secuiesc a votat încetarea protestului și reluarea activității, începând cu data de 5 septembrie 2023 ...mai mult   
 
Informare 
Lista cauzelor ce se vor judeca la termen pe perioada protestului: 10.08.2023 | 12.07.2023  
Art. 1. În categoria cauzelor care vor continua să fie soluţionate la nivelul Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, cu titlu de excepţie, începând cu data de 21 iunie 2023, în materie civilă, se includ următoarele obiecte: - evacuarea art. 1034 Cpc - asigurarea de probe ...mai mult  
Art. 1. Intrarea, începând cu data de 21 iunie 2023, în forma de protest constând în dispunerea amânării cauzelor, inclusiv amânarea procedurii verificărilor şi regularizării cererilor, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent ...mai mult 
 
Azi, 20 iunie 2023, a avut loc Adunarea generală a judecătorilor de la Judecătoria Odorheiu Secuiesc, având pe ordinea de zi reanalizarea situației vizând proiectul de lege privind modificarea pensiilor de serviciu și adoptarea măsurilor de protest, față de încălcarea statutului judecătorului, în ipoteza adoptării acestui proiect de lege, cu amendamentele ...mai mult    
Prevederile H.G. nr.1130/2021 pentru modificarea anexelor nr.2 și 3 la H.G. nr.1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, justificate în contextul pandemic existent în România, nu vizează activitatea instanțelor și parchetelor de pe lângă acestea ...mai mult
 
 
Arhiva comunicate

 

Hot nr.3 / 28.09.2016 +Anexa 1​ (memorandum privind justitia)


Informaţii de interes public


Informare
privind lansarea portalului național ce permite: depunerea unei cereri de chemare în judecată, declararea unei căi de atac într-un dosar, depunerea înscrisurilor într-un dosar deja existent, plata taxei judiciare de timbru într-un dosare utilizând cardul bancar, eliberarea certificatelor de grefă, eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătoreşti ...>

Informare

 

Solicitare informaţii de interes public


Contact