Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa: Str. Parângului, Nr.57, Loc. Novaci, Judet Gorj, Cod 215300

Cabinet presedinte
E-mail: jud-novaci@just.ro - pentru petiții / informații de interes public / alte cereri . La aceasta adresa de e-mail NU se primesc cereri şi înscrisuri la dosar.
Fax: +40 353 419 112
Telefon: +40 353 40 40 77
Telefon: +40 253 466 498

Registratura / Arhiva
E-mailjud-novaci-reg@just.ro - pentru cereri de chemare în judecată și înscrisuri ce urmează a fi înregistrate ca dosare; pentru documente ce urmează a fi atașate la dosar și cereri eliberare înscrisuri din dosar.
Fax: +40 353 419 112
Telefon: +40 353 40 40 78

Executari penale
Fax: +40 353 419 112
Telefon: +40 353 40 40 79

Pentru dosarele aflate în curs de judecată mesajul electronic şi fişierele ataşate se transmit cu cel puţin 24 de ore înaintea şedinţei de judecată.
Cererile transmise în afara programului de lucru al instanței (luni-vineri, orele 08:00-16:00) vor fi procesate în prima zi lucrătoare.

* Precizare 1:
Constituie mesaj de poştă electronică (e-mail) textul şi fişierele ataşate acestuia in formate standard (inclusiv open source) de tipul:
- documente text: pdf, txt, odt, doc, docx, ods, xls, xlsx, html exclusiv - fără anexe (formatări, script, imagini etc.)
- documente multimedia şi modul de livrare:
Mijloacele de probă în formate multimedia vor fi remise pe suport disc optic la sediul instanței.
Fişierele multimedia vor fi depuse/trimise în format standard (inclusiv opensource):
o pentru imagini: jpeg, bmp, png etc.
o pentru audio: wav, aiff, mp3, aac, ogg, wma, flac, alac. Fișierele audio vor folosi exclusiv numai codecuri suportate nativ de sistemul de operare Windows 10 sau programul VLC.
o pentru video: avi, mp4, mkv. Fisierele video vor folosi exclusiv numai codecuri suportate nativ de sistemul de operare Windows 10, playerul VLC sau: H.264, HEVC/H.265, mpeg-4.
o Pentru situaţiile când echipamentele care au generat fişierele multimedia acestea au realizat exportul intr-un format proprietar, fişierele vor fi depuse/trimise atât in formatul proprietar cat si intr-unul din formatele standard sau opensource acceptate anterior.
Nu vor fi procesate tipuri de documente proprietar care nu se regăsesc in lista precedenta, pentru care este nevoie de software dedicat sau licențiat in vederea vizualizării conținutului (exemple: exporturi video conținând codecuri proprietar, fișiere Adobe Photoshop etc. ).
Nu constituie parte a unui mesaj de posta electronica (e-mail) si nu vor fi procesate atașamentele aflate in afara mesajului propriu-zis de posta electronica (e-mail) - spre exemplu link-uri catre servicii de stocare cloud, link-uri catre adrese de retea/Internet.
Dimensiunea totala maxima a fisierelor din atasament nu poate fi mai mare de 15 MB.
 
* Precizare 2:
Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii (ex: gmail.com). Vă mulțumim!
 

Camere de lucru cu publicul

 

INFORMARE  

 

Luând în considerare măsurile  privind organizarea activității de judecată după data de 15 mai 2020 dar și de prevederile Hotărârii nr. 734/2020 a Consiliului Superior al Magistraturii;

1.  La compartimentul Registratură/arhivă, se va limita programul de lucru direct cu publicul la intervalul orar 9,00 - 11,00. După ora 11,00 activitatea se va desfășura exclusiv prin mijloace electronice de comunicare. Prin excepție, pentru evitarea aglomerării, respectiv pentru a nu afecta dreptul la apărare/informare, în intervalul 11,00 - 13,00, va fi destinat exclusiv accesului în vederea consultării dosarelor doar avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor şi interpreţilor,  cu respectarea regulilor de distanțare fizică și în numărul permis de incintele acestor compartimente ale instanței. Se va reasigura publicitatea faptului că instanța are alocate posturi telefonice directe, respectiv că este implementată aplicația dosarului electronic. În acest scop, se va asigura scanarea în timp util a documentelor din dosare pentru a se asigura studiul online al cauzelor.

2. Se recomandă celor care intenționează să se prezinte personal la arhivă, să realizeze o programare prealabilă, telefonic sau prin mijloace electronice, pentru a se evita aglomerarea la acest compartiment.

3.  Pentru asigurarea distanțării fizice de minim 1,5 m, accesul în sălile de studiu existente se va limita la maximum 2 persoane concomitent.

La Biroul de Relații cu Publicul activitatea se desfășoară de regulă, prin mijloace electronice sau telefonic.

 

Biroul de informare şi relaţii publice

 

Program de funcţionare

 

 

 

 

                                                            PROGRAM

                                                          CU PUBLICUL

                                         Pe perioada vacanţei judecătoreşti

 

                  ARHIVĂ – REGISTRATURĂ

                  PE PERIOADA VACANŢEI

                  17.07- 25.08.2023

 

        În fiecare zi de marţi şi joi între orele 09.00  - 11.00

 

 

 

                  BIROUL EXECUTĂRI PENALE

                  PE PERIOADA VACANŢEI

                 17.07- 25.08.2023

 

       În fiecare zi de joi între orele   09.00  - 11.00

 

 

                                          Conducererea instanţei


 


Biroul executări penale
 
În fiecare zi de luni până vineri în intervalul orar 09:00-12:00

Biroul  Registratură
Fax: 0253466498
- primire și înregistrare cereri de chemare în judecată 
În fiecare zi de luni până vineri în intervalul orar 09:00-13:00

Biroul Arhivă
Fax: 0253466498
În fiecare zi de luni până vineri în intervalul orar 09:00-13:00
- primirea cererilor de  fotocopiere a înscrisurilor din dosar, eliberarea hotărârilor cu menţiunea definitivă
În fiecare zi de luni până vineri în intervalul orar 09:00-11:00
- eliberarea înscrisurilor
În fiecare zi de luni până vineri în intervalul orar 12:30-13:30

Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

Biroul de informare şi relaţii cu publicul
Jud. Bogdan Ovidiu Albă
Grefier Cusman Marinela Alice
Program: Luni, Marti, Joi, Vineri 9:00 - 16:00         Miercuri  9:00 - 18:00  


Harta