Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

web accesibility2.png 

 

ACCES DOSAR ELECTRONIC: https://doc.curteadeapelcraiova.eu/autentificare


CITATII SI COMUNICARI: https://doc.curteadeapelcraiova.eu/
 

************************************************************************************

COMUNICAT

 

 

Biroul de informare și relații publice din cadrul Judecătoriei Novaci aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea Secției pentru Judecători nr. 2646/16.11.2023, a adoptat ”Chestionarul referitor la percepția activității în cadrul instanțelor” elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacție al părților interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025.

Chestionarul conține 25 de întrebări, iar timpul necesar pentru completare este de aproximativ 10 minute.

Chestionarul poate fi completat în format fizic, prin punerea acestuia la dispoziția persoanelor interesate, în cadrul compartimentelor arhivă și registratură, cât și în format on-line, pe pagina de internet a Judecătoriei Novaci, la secțiunea Acasă, respectiv accesând linkul:

Chestionar referitor la perceptia activitatii in cadrul instantei Judecatoria Novaci

*******************************************************************************
Hotărârea Adunarii Generale a Judecatorilor nr. 4 din 14.12.2023.pdfHotărârea Adunarii Generale a Judecătorilor nr. 4 din 14.12.2023.pdf

************************************************************************************

COMUNICAT

Privind Hotărârea  nr. 3 din data de 04.09.2023

Adunarea Generală a Judecătorilor Judecătoriei Novaci, întrunită în ședința din 04 septembrie 2023, la ora 13:00, în contextul analizării continuării/încetării protestului adoptat de Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Novaci prin Hotărârea nr. 2 din data de 20 iunie 2023, a adoptat următoarele  rezoluții:

Încetarea protestului adoptat de Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Novaci prin Hotărârea nr. 2 din data de 20 iunie 2023 și reluarea activității începând cu data de 04 septembrie 2023,  în funcție de soluția legislativă referitoare la pensiile de serviciu și statutul magistraților ce urmează a fi adoptată urmând a fi convocată o nouă Adunare Generală.         

.

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


**********************************************************
COMUNICAT
Privind Hotărârea  nr. 2 din data de 20.06.2023

Adunarea Generală a Judecătorilor Judecătoriei Novaci, întrunită în ședința din 20 iunie 2023, la ora 11:00, în contextul modificărilor preconizate în privința statutului constituțional al judecătorilor, apreciind că lipsa transparenței puterii legislative  şi executive şi lipsa de predictibilitate în ceea ce privește propunerile de modificare ale  Lefii nr. 303/2022 afectează stabilitatea şi statutul magistraților şi drepturile şi interesele  legale ale justițiabililor,  a adoptat următoarele  rezoluții:

-Judecătorii din cadrul Judecătoriei Novaci, vor soluționa în perioada următoare, până la confirmarea garanțiilor constituționale, demnității statutului de judecător şi predictibilității traseului profesional, doar cauze având caracter urgent, urmând ca celelalte cauze să fie amânate.

-Se vor judeca :
-În materie civilă: ordonanţă preşedinţială, ordin de protecţie, suspendare provizorie prev. de art.719 alin. 7 Cod procedură civilă, cereri reexaminare taxă timbru, cereri de ajutor public judiciar, încuviințare executare silită, delegare autoritate părintească, abțineri, recuzări,  cereri de îndreptare eroare materială, completare şi lămurire dispozitiv, doar cu privire la aceste materii;
-În materie penală:
1.Cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi,
-măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;
-metode speciale de supraveghere;
-percheziţie; măsuri asigurătorii;
2. Cauze de competenţa judecătorului de cameră preliminară sau judecător fond;
-măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;
3. Cauze cu deţinuţi:
-contestaţii la executare
4. Cauze judecate pe fond doar în ceea ce privește verificarea măsurilor preventive;
5. Dosare vechi în care poate interveni prescripția faptelor în timpul judecății;
6. Incidente procedurale;
7. Internare medicală și obligare a tratament medical ;
8. Cereri privind prelungirea dreptului de a conduce.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

************************************************************************************

COMUNICAT
INFORMARE DOSARUL ELECTRONIC
Începând cu data de 01.05.2022 accesul la documentele din dosarul electronic se va face exclusiv pe baza adresei de email si a numărului de telefon mobil (parola prin sms) - relatii la https://www.curteadeapelcraiova.eu/informatii-dosare
Pentru mai multe informații și detalii va rugăm consultați ”GHIDUL DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC” disponibil pe Portalul Instanțelor – portal.just.ro , {instanta}, sectiunea INFORMATII DE INTERES PUBLIC.

 


************************************************************************************COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC


Curtea de Apel Craiova, Tribunalul Gorj și judecătoriile aflate în circumscripția sa au implementat aplicația „TDS” (Trimitere Document Securizat), program coordonat de Curtea de Apel Craiova, care permite citarea și comunicarea actelor de procedură, inclusiv în etapa de procedură prealabilă, prin intermediul poștei electronice (e-mail) sau prin SMS trimis pe telefonul mobil, conform art. 154 și următoarele din Codul de procedură civilă, precum și accesul la dosarul electronic (documente scanate) tuturor persoanelor care au dosare pe rolul instanțelor de judecată, avocaților acestora, executorilor judecătorești, lichidatorilor judiciari, experților tehnici judiciari și altor participanți la actul de justiție care și-au exprimat acordul pentru citarea și comunicarea actelor  în format electronic.

 

Utilizarea acestei aplicații aduce beneficii tuturor participanților la înfăptuirea actului de justiție, prin comunicarea rapidă, eficientă şi directă instanţă-justiţiabil, judecarea cu celeritate a cauzelor, reducerea timpului alocat emiterii și transmiterii prin intermediul serviciilor poștale a citațiilor și a actelor de procedură emise de instanța de judecată.

 

Pentru mai multe informații și detalii va rugăm consultați ”GHIDUL DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC” disponibil pe Portalul Instanțelor – portal.just.ro , secțiunea INFORMATII DE INTERES PUBLIC.************************************************************************************


INFORMARE  

 

 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 09.03.2022, COMPARTIMENTELE BIROUL EXECUTĂRI PENALE,

REGISTRATURĂ ȘI ARHIVĂ DIN CADRUL JUDECĂTORIEI NOVACI,

VOR AVEA URMĂTORUL PROGRAM DE FUNCȚIONARE:

 

 

 

1. Biroul executări penale

 

 

 

În fiecare zi de luni până vineri

 

în intervalul orar 09:00-12:00

 

 

 

 

 

2. Biroul  Registratură

 

Email: jud-novaci-reg@just.ro

 

Fax: 0253466498

 


-primire și înregistrare cereri de chemare în judecată;

 

 

 

 În fiecare zi de luni până vineri

 

în intervalul orar 09:00-13:00

 

 

 

 

 

3.Biroul Arhivă

 

Email: jud-novaci-reg@just.ro

 

Fax: 0253466498 

 

 

 

În fiecare zi de luni până vineri

 

în intervalul orar 09:00-13:00

 

 

 

-primirea cererilor de  fotocopiere a înscrisurilor din dosar,

 

eliberarea hotărârilor cu menţiunea definitivă;

 

 

 

În fiecare zi de luni până vineri

 

în intervalul orar 09:00-11:00

 

 

 

-eliberarea înscrisurilor

 

 

 

În fiecare zi de luni până vineri

 

în intervalul orar 12:30-13:30

 

 

 
************************************************************************************
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

***********************************************************************************
 


INFORMARE PUBLICĂ


Prin prezenta aducem la cunosţinţa publicului despre sesizarea Judecătoriei Novaci la data de 20.10.2021, de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci, cu privire la luarea măsurii arestului preventiv faţă de o persoană bănuită a fi săvârşit două tentative la infracţiunea de viol asupra a două minore. Prin hotărârea pronunţă de judecătorul de drepturi şi libertăţi din data de 20.10.2021 cererea de luare a măsurii arestului preventiv a fost respinsă, apreciindu-se că nu sunt întrunite condiţiile legale pentru luarea unei asemenea măsuri.

Menţionăm că hotărârea nu este definitivă, în cursul zilei de 21.10.2021 fiind înregistrată contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Gorj la data 22.10.2021.

 

 

       BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE,***********************************************************************

 

HOTĂRÂREA NR. 6

13 martie 2020

A ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR

DIN CADRUL JUDECĂTORIEI NOVACI

 

În conformitate cu dispozițiile art.17 alin.1 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din 17.12.2015, Adunarea  Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Novaci, a fost convocată pentru azi, 13 martie 2020, ora 13,30 de președintele instanței, doamna judecător Dafinescu Elena, pentru a pune în discuție și a lua noi măsuri ce se impun pentru a preveni răspândirea infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, luând în considerare măsurile instituite prin Hotărârea nr.6/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, constituit la nivelul Guvernului României și recomandările adoptate conform Hotărârii nr.192/12.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru judecători.

Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Novaci s-a întrunit în mod legal în prezența a 3 judecători din totalul de 4.

 Față de aceste împrejurări, Adunarea Generală a magistraților de la Judecătoria Novaci a hotărât,  cu unanimitate,

 

        HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. Începând cu data prezentei hotărâri, până la data de 04 mai 2020 inclusiv și în continuare dacă situația la nivel național o impune, se va proceda doar la judecarea cauzelor urgente, cu titlu excepțional, a celor în care nu este necesară prezența justițiabililor în incinta instanței, cu respectarea termenului rezonabil de soluționare a cauzei, după cum urmează :

-        În materie civilă: ordonanţă preşedinţială, ordin de protecţie, suspendare provizorie prev. de art.719 alin. 7 Cod procedură civilă, cereri reexaminare taxă timbru, cereri de ajutor public judiciar, încuviințare executare silită, delegare autoritate părintească, abțineri, recuzări,  cereri de îndreptare eroare materială, completare şi lămurire dispozitiv, doar cu privire la aceste materii;

-        În materie penală:

1.      Cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi,

-          măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;

-          metode speciale de supraveghere;

-          percheziţie; măsuri asigurătorii;

2.      Cauze de competenţa judecătorului de cameră preliminară sau judecător fond;

-          măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;

3.       Cauze cu deţinuţi:

         -contestaţii la executare

             4. Cauze judecate pe fond doar în ceea ce priveşte verificarea măsurilor preventive;

             5. Dosare vechi în care poate interveni prescripția faptelor în timpul judecății;

             6. Incidente procedurale;

             7. Internare medicală și obligare a tratament medical ;

             8. Cereri privind prelungirea dreptului de a conduce;

(2) Dosarele de mai sus, prin grija completului de judecată, vor fi menţionate (2) Dosarele de mai sus, prin grija completului de judecată, vor fi menţionate într-o listă zilnică, care va fi reactualizată de asemenea zilnic până la data de 04 mai 2020, când se va reanaliza situaţia. Lista reactualizată va fi comunicată publicului în condiţiile Hotărârii nr.192 din 12 martie 2020 a Consiliul Superior al Magistraturii, art.1 pct.3. : prin afişare pe portalul instanţelor, pe pagina proprie de internet, prin comunicare către barourile de avocaţi şi parchete.

Art.2. (1) Toate celelalte cauze vor fi soluţionate cu respectarea termenului rezonabil de soluţionare, acordându-se în raport de situaţia epidemiologică existentă termene ulterior datei de 4 mai 2020.

(2) Fiecare complet de judecată va preschimba în aceste cauze termenul de judecată deja stabilit, în măsura în care există posibilitatea înştiinţării în timp util a părţilor cu privire la noul termen de judecată.

(3) In cauzele în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripţia a răspunderii penale, măsurile anterioare nu se aplică.

(4) In cauzele penale se va proceda la audierea în sistem de videoconferinţă, în scopul protejării sănătăţii publice, completul de judecată apreciind dacă se poate declara şedinţă nepublică.

(5) In situaţia în care se impune prezenţa deţinutului, pe căile specifice se va solicita administraţiei penitenciarelor în cauza să prezinte persoanele care au primit aviz medical că nu prezintă pericol public de infectare.

(6) Se va pune în vedere penitenciarelor, prin intermediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ca în situaţia chemării în instanţă a unei persoane deţinute, aceasta să fie prezentată numai după controlul medical aferent.

Art.3. (1) Programul cu publicul se suspendă în perioada 13 martie 2020 - 04 mai 2020. Persoanele care apelează la serviciul public al justiţiei vor depune cererile şi orice alte acte pe care le apreciază necesare, folosind mediul online, respectiv e-mail sau folosind faxul instanţei/arhivei respective la numerele afişate pe portalul instanţei şi care nu au suferit modificări, urmând să trimită prin poşta clasică/curierat documentele în original.

(2) Prin excepţie, numai în cazul dosarelor de la art.1, considerate urgente în situaţia excepţională de pandemie declarată de OMS, va fi permis accesul fizic la studierea dosarelor în arhivă, dacă partea/reprezentantul nu are acces la modalitatea de studiere on-line prin intermediul aplicaţiei Infodosar. Reamintim că dosarele sunt scanate zilnic, iar părţile/reprezentanţii acestora pot observa dosarul on-line pe baza parolei comunicate. In acest scop angajaţii instanţei responsabili cu acest serviciu vor proceda la scanarea cu precădere a dosarelor considerate urgente în art.1.

(3) Accesul fizic la dosar în arhivă se va realiza prin temporizare şi reducerea la un număr maxim de câte două persoane. De asemenea, accesul în arhivă va fi realizat după completarea declaraţiei pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de efectivul de jandarmi la intrarea în instanţă cu privire la faptul dacă persoana în cauză a fost/vine dintr-o zonă cu risc de infectare cu CORONAVIRUS COVID-19 sau SARS-CoV-2, respectiv dacă prezintă unele simptome indicate în formularul din anexa 1 la ordin.

Art.4. Preşedintele instanţei va emite ordin de serviciu în vederea punerii în aplicare a prezentelor dispoziţii.

Art.5. Biroul de informații și relații cu publicul va afișa de îndată extras din prezenta către mass-media locală pentru ca orice persoană care apelează la serviciul public al justiției realizate de Judecătoria Novaci să fie informată asupra măsurilor luate în scopul protejării sănătății publice, cauzele pe rol urmând a fi judecate în condițiile de mai sus.

Se va încunoștința baroul local dar și celelalte barouri prin intermediul U.N.B.R.

Se va comunica prezenta Tribunalului Gorj, Parchetului de pe lângă Judecătoria Novaci şi Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj.

Se va afișa dispozitivul prezentei hotărâri la intrarea în sediul instanței în scopul luării la cunoștință de către justițiabili încă de la prezentarea în fața instanței.

                                   

Adoptată în şedinţa din data de 13 martie 2020.

           

 ************************************************************************


Nr. 325/11.03.2020


 

INFORMARE 


 

 

Având în vedere contextul epidemiologic actual generat de infecția cu virusul COVID-19, Biroul de informare și relații publice din cadrul Judecătoriei Novaci aduce la cunoștința opiniei publice măsurile aplicabile în cadrul instanței începând cu data de 11 martie 2020 până la data de 31 martie 2020 inclusiv, și în continuare, dacă situația la nivel național o impune:

 

 

Începând cu data prezentei până la data de 31 martie 2020 inclusiv și în continuare dacă situația la nivel național o impune, se va proceda doar la judecarea cauzelor urgente, după cum urmează :

 

-       În materie civilă: ordonanţă preşedinţială, ordin de protecţie, suspendare provizorie, modificare acte constitutive,  sechestru asigurător, sechestru judiciar, suspendare executare, încuviinţare executări silite, cereri reexaminare taxă timbru, cereri de ajutor public judiciar, cereri de revizuire şi cereri în anulare, cereri de îndreptare eroare materială, completare  şi lămurire dispozitiv, doar cu privire la aceste materii, cereri de abţinere şi recuzare.

 

  În materie penală : Cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi,

 

-         măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;

 

-         metode speciale de supraveghere;

 

-         percheziţie; măsuri asigurătorii;

 

    1.Cauze de competenţa judecătorului de cameră preliminară sau judecător fond, cauze fără citare.

 

-         măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;

 

    2. Cauze cu deţinuţi:

 

    3. Cauze judecate pe fond unde sunt măsuri preventive;

 

    5. Dosare vechi în care poate interveni prescripția faptelor în timpul judecății;

 

Prin cauze urgente se înţeleg şi : căi extraordinare de atac, incidente procedurale, cereri reexaminare taxă timbru, cereri reexaminare a încheierii de anulare a cererii,  cereri de acordare facilităţi sau ajutor public judiciar; îndreptare eroare materială și completare/lămurire dispozitiv aferente cauzelor urgente enumerate.

 

Celelalte cauze vor fi soluționate cu respectarea termenului rezonabil de soluționare, acordându-se în raport de situația epidemiologică existentă termene începând cu luna aprilie 2020.

 

Fiecare complet de judecată va preschimba în aceste cauze termenul de judecată deja stabilit, în măsura în care există posibilitatea înștiințării în timp util a părților cu privire la noul termen de judecată. Dacă preschimbarea termenului nu se poate realiza din motive obiective de imposibilitate de încunoștințare a părților în timp util, completul de judecată va anunța justițiabilii din sala de ședință ce cauze vor fi soluționate cu titlu urgent, în rest se va acorda deodată un termen ulterior, dispunându-se citarea părților în toate aceste cauze.

 

În cauzele în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripția a răspunderii penale, măsurile anterioare nu se aplică.În cauzele penale se va proceda la audierea în sistem de videoconferință, în scopul protejării sănătății publice, completul de judecată apreciind dacă se poate declara ședință nepublică.

 

În situația în care se impune prezența deținutului, pe căile specifice se va solicita administrației penitenciarelor în cauza să prezinte persoanele care au primit aviz medical că nu prezintă pericol public de infectare.

 

Accesul persoanelor în sediul instanțelor de judecată va fi permis, în perioada de referință, doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care a fost citat sau pentru care se prezintă împuternicire avocațială/procură de reprezentare. În situația termenului în cunoștință, va fi pus la dispoziția efectivului de jandarmi care asigură paza sediului instanței un exemplar al listei ședinței de judecată, prin grija grefierului de ședință. În acest caz, jandarmii, în urma identificării persoanei în condițiile legii, vor permite accesul persoanei care demonstrează că este chemată într-un proces pe rol.

 

Persoanele care vin la instanță pentru a beneficia de serviciile de registratură/arhivă vor respecta dispozițiile/măsurile luate de conducerea instanței, afișate la intrarea în sediu, în sensul că vor intra într-un număr de maxim două persoane și vor depune cererile/solicitările scrise la biroul deschis în apropierea intrării de acces în instanță persoanei desemnate în acest scop. Programul de lucru cu publicul la registratură/arhivă este de două ore între orele 1000-1200 și este limitat la depunerea/ridicarea înscrisurilor ce fac obiectul solicitărilor persoanelor.

 

Se recomandă justițiabililor și oricărei persoane care apelează la serviciul public al justiției să depună cererile și orice alte acte pe care le apreciază necesare, folosind mediul online, respectiv e-mail sau folosind faxul instanței/arhivei respective la numerele afișate pe portalul instanței și care nu au suferit modificări, urmând să trimită prin poșta clasică/curierat documentele în original.

 

Persoanele care lucrează în serviciile de registratură/arhivă vor asigura  relația cu publicul în vederea primirii/eliberării documentelor care interesează activitatea de justiție în locul special amenajat de conducerea instanței pentru această perioadă, urmând în acest sens. 

 

Dosarele arhivate se vor studia pentru pregătirea apărărilor on-line de către părți/reprezentanți utilizând aplicația Infodosar pe baza parolei comunicate.

 

În perioada de referință în care se aplică măsurile speciale de protecție a sănătății publice în interiorul Judecătoriei Novaci, se vor respecta și următoarele măsuri suplimentare:

 

Relația client-avocat se va limita în interiorul instanței la prezența în sălile de ședință, respectiv la biroul de primiri/eliberări documente.

 

Inter relaționarea cu persoane în birourile angajaților, cu excepția celor care desfășoară activități de justiție este restricționată în perioada de referință. Se vor dezinfecta continuu mânerele ușilor de la intrarea de acces în instanță, cele de la sălile de judecată și birouri de către personalul angajat în acest sens la nivelul instanței.

 

Se vor dezinfecta cu precădere spațiile publice de genul săli de judecată, locuri destinate contactului cu publicul.

 

 

 

 

 

            Adoptată în şedinţa din data de 11 martie 2020.


 
 
 
******************************************************************************************
 
 
 
                                 CAUTARE DOSARE http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx
 
 
 
Prezentare: 
 
 
 
          Prezentare instanţă
 
 
 
          Istoric
 
 
 
 
 
 
 
Legislație :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conducere :
 
 
 
 
 
 
         Conducerea instanţei
 
 
 
 
 
 
         Competenţa instanţei
 
 
 
         Carieră
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Despre date cu caracter personal:
 Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.
 
 
 
 
 

Actualitate

 

************************************************************************************
Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media
 
Ghid practic

Informaţii de interes public


Contact