Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

   

Judecătoria Negreşti Oaş vă invită să completaţi chestionarul referitor la percepţia activităţii în cadrul instanţei  ˝Judecătoria Negreşti Oaş˝, necesar în vederea evaluării, în scop statistic, a percepţiei publice privind activitatea instanţelor judecătoreşti, precum şi alte elemente care intră în conţinutul noţiunii de acces liber la justiţie în sens larg

 

 

 CHESTIONAR DE SATISFACȚIE 

 

 

Judecătoria Negreşti Oaş este o autoritate publică în sistemul organelor judecătoreşti, organizată conform Legii nr. 304/2022 privind organizarea judiciară.
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1217/2023 privind stabilirea localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă acestea, localităţile care fac parte din circumscripţia Judecătoriei Negreşti Oaş sunt următoarele:
Orase:
Negreşti Oaş
Comune:
Bătarci
Bixad
Călineşti - Oaş
Cămârzana
Certeze
Gherţa Mică
Oraşu Nou
Racşa
Tarna Mare
Târşolţ
Turţ
Vama
Judecătoria Negeşti Oaş îşi desfăşoară activitatea în sediul din strada Trandafirilor nr.7 în oraşul Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare şi se află în circumscripţia Tribunalului Satu Mare

         


Actualitate

 
COMUNICAT -14.12.2023
 
 
            Judecătorii din cadrul Judecătoriei Negreşti Oaş, întruniţi astăzi în Adunarea Generală, au decis, cu unanimitate, susținerea în integralitate a scrisorii deschise a președinților Curților de apel din țară adresată puterilor executivă și legislativă, precum și poziția Consiliului Superior al Magistraturii, înaintată Ministrului Justiției privind acţiunile necesare pentru apărarea principiilor constituţionale ale independenţei justiţiei, precum şi ale drepturilor si libertăţilor fundamentale ale fiecărui cetăţean, justiţia fiind un serviciu public pus în slujba cetăţeanului
 
            În funcţie de stadiul procesului legislativ, se va convoca o nouă adunare generală la începutul anului 2024, în care să se decidă adoptarea unor forme de protest.
 
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL JUDECĂTORIEI NEGREŞTI OAŞ
 
 
COMUNICAT
 
            Judecătorii din cadrul Judecătoriei Negreşti Oaş, întruniţi astăzi în Adunarea Generală, au decis, cu unanimitate, ca, începând cu data de 13 decembrie 2023, să ia act de acţiunea de protest a personalului auxiliar de specialitate și conex din cadrul Judecătoriei Negreşti Oaş, declanșată ca urmare nealocării fondurilor pentru plata integrală a salariilor și a tranșelor din hotărâri judecătorești și acte administrative scadente în anul 2023, adoptată prin Hotărârea AGE a SNG Dicasterial din 09.12.2023 sub nr. 144/SNGJ, situaţie în care preşedintele instanţei a fost notificat prin adresa nr. 30/A/1296 din 11.12.2023 cu privire la forma de protest organizată la nivel naţional
Constată că forma de protest adoptată de către personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul Judecătoriei Negreşti Oaş urmează să aibă loc sub forma:
 
- grefierii vor participa la şedinţele de judecată sau, după caz, la activităţile de urmărire penală pentru soluţionarea cauzelor cu arestaţi în materie penală şi în alte materii, pentru cauzele privind obligaţiile de întreţinere de orice fel, asigurarea dovezilor, soluţionarea cererilor de ordonanţă preşedinţială, precum şi în alte cauze considerate urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de către instanţă sau prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor şi procurorilor instanţelor şi a parchetelor în care îşi desfăşoară activitatea;
- grefierii desemnaţi să efectueze lucrările prevăzute de art. 51 din HCSM nr. 3243/22112.2022 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor, în faza de procedură prealabilă şi de cameră preliminară, vor întocmi acte numai în cauzele considerate urgente, potrivit legii sau apreciate ca atare de către instanţă sau prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor din instanţele în care îşi desfăşoară activitatea;
- Compartimentul Registratură şi Arhivă pe toată durata protestului îşi vor reduce la jumătate programul de lucru cu publicul, respectiv între orele 10.00-12.00 suspendă activitatea .
 
            În vederea desfăşurării şedinţelor de judecată planificate în perioada de protest, preşedinţii completurilor de judecată  vor lua măsurile ce se impun, fie amânarea cauzei, fie judecarea cauzelor, în raport de caracterul urgent al cauzelor.
           
            Facem cunoscut opiniei publice faptul că regretăm profund recurgerea la această formă de protest, însă este în interesul societăţii ca statutul grefierului să fie unul puternic, respectat şi independent.
             
            Pentru reevaluarea situaţiei, în funcţie de stadiul procesului legislativ, Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Negreşti Oaş urmează a fi convocată la un moment ulterior.
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL JUDECĂTORIEI NEGREŞTI OAŞ
 
 
 
 
 
 
  
Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul chrome facand clik AICI
 
Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul mozilla facand clik AICI
Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul microsoft edge facand clik​ AICI​
 
 
 
 
COMUNICAT
     ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR LA PROCEDURILE JUDICIARE
 
   Pentru buna desfăşurare a activităţii de judecată vă rugăm ca cererile şi documentele transmise pentru dosarele aflate pe rolul instanţei, să le transmiteţi  la adresa de e-mail:
 
                                                               PREŞEDINTE,
                                     ȘTEFAN PETRE MENANDRU
  
 
 
 

Informaţii de interes public


Contact

Adresa Judecătoriei NEGREŞTI-OAŞ este:
       Aleea Trandafirilor nr. 7
Telefon:  0261-855122
Fax:        0261-853320
E-mail:
          jud-negrestioas-reg@just.ro - la această adresă se transmit cererile şi documentele pentru dosarele aflate pe rolul instanţei
        judecatoria-negrestioas@just.ro
Persoane de contact:    
        judecător Ştefan Petre Menandru
Purtator de cuvânt:
        Judecator Ştefan Petre Menandru ; inlocuitor - judecator Costin Anca Maria; grefier delegat – grefier-şef Canta Silvia