Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

LISTE SEDINTE DE JUDECATA: https://liste.curteadeapelcraiova.eu/sedinte/263

 

ACCES DOSAR ELECTRONIC : https://doc.curteadeapelcraiova.eu/autentificare


CITATII SI COMUNICARI: https://doc.curteadeapelcraiova.eu/
 
***************************************

Chestionar referitor la perceptia activitatii in cadrul instantei Judecatoria Motru

*********************************************************

************************************************

Informare  măsuri  protest-11.12.2023.pdfCOMUNICAT PRIVIND PROTESTUL PERSONALULUI AUXILIAR DE SPECIALITATE.pdf



******************************************


PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

 

PE PERIOADA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ


18.12.2023-05.01.2024

 

 

      REGISTRATURĂ-ARHIVĂ 

-        18.12.2023-22.12.2023:  orele 10,00-12,00

-        27.12.2023-29.12.2023:  orele 10,00-12,00

-        03.01.2024-05.01.2024:  orele 10,00-12,00

 

 

CONDUCEREA,




 
****************************************

COMUNICAT

din 30.08.2023

 

 

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Motru, întrunită în ședința din 30 august 2023,

la convocarea Președintelui Judecătoriei Motru, a hotărât :

- în unanimitate, reluarea activității de judecată, începând cu data de 04.09.2023 şi soluționarea tuturor

cauzelor indiferent de urgenţa acestora.

- încetarea aplicabilităţii Hotărârii nr. 3 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Motru

 din data de 20.06.2023, cu privire la modalitatea de protest.

 

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

Președinte,

Judecător Aldulescu Ştefan



**************************************


 COMUNICAT
din 20.06.2023
 
Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Motru, întrunită în ședința din 20 iunie 2023, la
convocarea Președintelui Judecătoriei Motru, în prezența a 4 judecători din totalul de 5 a hotărât :
- în unanimitate, că iminenta modificare a dispozițiilor legale care consacră pensia de serviciu pentru judecători
este de natură a încălca independența și a afecta statutul constituțional al judecătorilor;
- în unanimitate, adoptarea unei forme de protest față de parcursul procesului legislativ, constând în amânarea
tuturor cauzelor pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de 20 iunie 2023, cu excepția următoarelor cauze :
a) în materie civilă: ordonanțele președințiale, cererile de emitere a ordinelor de protecție, cererile având ca
obiect delegarea autorității părintești, cererile având ca obiect curatelă, cererile privind ocrotirea majorului prin
consiliere judiciară și tutelă specială, cererile având ca obiect suspendarea provizorie a executării silite, cererile
de suspendare a executării silite, încuviințare executare silită, măsuri asiguratorii, cereri de reexaminare taxă timbru,
cereri de îndreptare eroare materială, completare și lămurire dispozitiv, cererile de acordare a personalității juridice, cererile de constatare a reprezentativității formulate de sindicate, cererile de acordare a ajutorului public judiciar
 și soluționarea incidentelor procedurale în legătură cu aceste cauze ;
b) în materie penală : cauze cu persoane private de libertate ( cauze cu deținuți ), cauze de competența judecătorului
de drepturi și libertăți și cauze în care au fost dispuse măsuri preventive, verificare măsuri asiguratorii și cauzele
 în materia executării pedepselor până la revenirea celorlalte puteri ale statului asupra demersurilor ce fac
obiectul propunerii legislative PL-x 244/03.04.2023, Proiect de Lege pentru modificarea și completarea
unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.
- în unanimitate, transmiterea către opinia publică a unui comunicat cu privire la forma de protest adoptată.
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 
Președinte,
Judecător Vasile Bădoiu
 
 
 


*************************************************
INFORMARE DOSARUL ELECTRONIC
Începând cu data de 01.05.2022 accesul la documentele din dosarul electronic se va face exclusiv pe baza adresei de email si a numărului de telefon mobil (parola prin sms) - relatii la https://www.curteadeapelcraiova.eu/informatii-dosare
Pentru mai multe informații și detalii va rugăm consultați ”GHIDUL DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC” disponibil pe Portalul Instanțelor – portal.just.ro , {instanta}, sectiunea INFORMATII DE INTERES PUBLIC.


********************************************************************
COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC


Curtea de Apel Craiova, Tribunalul Gorj și judecătoriile aflate în circumscripția sa au implementat aplicația „TDS” (Trimitere Document Securizat), program coordonat de Curtea de Apel Craiova, care permite citarea și comunicarea actelor de procedură, inclusiv în etapa de procedură prealabilă, prin intermediul poștei electronice (e-mail) sau prin SMS trimis pe telefonul mobil, conform art. 154 și următoarele din Codul de procedură civilă, precum și accesul la dosarul electronic (documente scanate) tuturor persoanelor care au dosare pe rolul instanțelor de judecată, avocaților acestora, executorilor judecătorești, lichidatorilor judiciari, experților tehnici judiciari și altor participanți la actul de justiție care și-au exprimat acordul pentru citarea și comunicarea actelor  în format electronic.

 

Utilizarea acestei aplicații aduce beneficii tuturor participanților la înfăptuirea actului de justiție, prin comunicarea rapidă, eficientă şi directă instanţă-justiţiabil, judecarea cu celeritate a cauzelor, reducerea timpului alocat emiterii și transmiterii prin intermediul serviciilor poștale a citațiilor și a actelor de procedură emise de instanța de judecată.

 

Pentru mai multe informații și detalii va rugăm consultați ”GHIDUL DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC” disponibil pe Portalul Instanțelor – portal.just.ro , secțiunea INFORMATII DE INTERES PUBLIC.


*********************************************************************
ATENTIE! Începând cu data de 01.05.2022 accesul la documentele din dosarul electronic se va face exclusiv pe baza adresei de email si a numărului de telefon mobil (parola prin sms) - mai multe informatii regasiti pe https://www.curteadeapelcraiova.eu/informatii-dosare
**************************************************************************************************

 

 

PROGRAM DE LUCRU  CU PUBLICUL

LA ARHIVĂ/REGISTRATURĂ

 

 

 


LUNI -  JOI 

09,00 - 12,00  - program destinat justiţiabililor, avocaţilor, consilierilor juridici, practicienilor în insolvenţă, experţilor şi interpreţilor

  

12,00 - 13,00 - program destinat exclusiv accesului în vederea consultării dosarelor doar avocaţilor, consilierilor juridici, practicienilor în insolvenţă, experţilor şi interpreţilor


VINERI

09,00 - 12,00 - program destinat justiţiabililor, avocaţilor, consilierilor juridici, practicienilor în insolvenţă, experţilor şi interpreţilor

 

-  Se recomandă ca înscrisurile pentru dosare să fie depuse prin mijloace de comunicare permise de lege, respectiv prin : 

-          e-mail: jud-motru-reg@just.ro;

-          fax: 0253/410542;

-          poștă sau alte servicii specializate de comunicare a documentelor către instanțe (curierat);


 

CONDUCEREA,

 


********************************************************




**************************************************************************************
     Atenție!!! - recomandări începând cu 15.05.2020

                Pentru a se evita aglomerarea sălilor de judecată, completurile de judecată vor dispune măsurile necesare pentru accesul etapizat al părţilor şi avocaţilor, în funcţie de numărul și particularitățile cauzelor din şedinţă, cu respectarea dispoziţiilor legale privind publicitatea. 

Completurile de judecată vor stabili pentru fiecare cauză o anumită oră de înfățișare (interval orar), părţile urmând să fie citate în acest sens şi informate cu privire la posibilitatea judecării în lipsă, a formulării de concluzii scrise iar în cazul în care se vor prezenta în instanţă să respecte măsurile de protecţie stabilite prin dispoziţiile legale. 

     
*******************************************************
 
Prezentare:
              Prezentare instanţă
              Istoric
 
Legislație :
 
Conducere :
                Regulamentul de organizare şi funcţionare
                Conducerea instanţei
                Structură organizatorică şi organigrama
                Competenţa instanţei
                Carieră
 
 
 
 Despre date cu caracter personal:
 Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.
 
           

Actualitate

 
 
INFODOSAR
Prin decizia nr. 2103/2017 a Preşedintelui Tribunalului Gorj, în scopul îmbunătăţirii accesului justiţiabililor la justiţie, începând cu data de 21 aprilie 2017 Judecătoria Motru va utiliza aplicaţia informatică „InfoDosar”, accesibilă la adresa de internet:
Astfel, căutând după numărul de dosar, la un computer conectat la internet, se obţin informaţii legate de traseul dosarului (toate instanţele la care a fost înregistrat dosarul), data înregistrării, obiectul, stadiul procesual, termenele de judecată şi dispoziţiile instanţelor la fiecare dintre acestea, detaliat pentru fiecare instanţă. Prin autentificarea cu o parolă de acces, pusă exclusiv la dispoziţia părţilor, se pot vizualiza în integralitatea lor şi unele documente din dosarul selectat (documente emise de instanţă şi editate în ECRIS care sunt închise şi documentele depuse la dosar sau emise de instanţă scanate şi ataşate în ECRIS).
Adresăm rugămintea persoanelor juridice și persoanelor fizice să utilizeze formatul de hârtie A4 tip copiator (80g/mp) în documentația scrisă pe care o înaintează instanței sau în cazul documentelor atipice (titluri, certificate, diplome, documente degradate, documente originale etc.) să atașeze suplimentar o fotocopie A4 a aceluiași document pentru a facilita operațiunea de scanare.
Vă oferim pentru consultare ghidul de utilizare al aplicației InfoDosar [Ghid pentru vizualizarea documentelor din dosarul electronic.pdfGhid pentru vizualizarea documentelor din dosarul electronic.pdf ] .
 
 

******************************************************************************************************

Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media
 
Ghid practic
 
  25 octombrie - Ziua europeană a justiţiei civile”
 
              1  Admiterea in magistratura.pdf1 Admiterea in magistratura.pdf 
              2  Organigrama CSM.pdf2 Organigrama CSM.pdf
              3  Ziua europeana a justitiei civile.pdf3 Ziua europeana a justitiei civile.pdf
              4  Organizarea sistemului judiciar.pdf4 Organizarea sistemului judiciar.pdf
 
ANUNT
CU PRIVIRE LA ETAPA ADMINISTRATIVĂ A PROCESULUI CIVIL
-NOTIUNEA DE TERMEN ADMINISTRATIV-

   Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă, procesul civil cunoaşte o faza prealabilă, premergătoare, judecăţii propriu-zise.
   Astfel, potrivit Noului Cod de Procedură Civilă (art.199 şi urm.), pentru cererile care trebuie să parcurgă în mod obligatoriu etapa prealabilă a procesului civil, se desfăşoară următoarele activităţi:
   I. cererea de chemare în judecată depusă la Registratură se înregistrează în aplicaţia Ecris, primeşte dată certă şi număr de dosar după care se repartizează în mod aleatoriu unui complet de judecată, noutatea constând în aceea ca dosarul nu mai primeşte şi un termen de judecată .
 II. după înregistrarea cererii de chemare în judecată,  dosarul nou format trebuie să parcurgă o procedură prealabilă, de natură administrativă.
Astfel, după ce reclamantul/petentul depune cererea de chemare în judecată, judecătorul căruia i-a fost repartizată în mod aleatoriu cauza verifică dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege (respectiv cele prevăzute de art.194-197 NCPC).
   A. În situaţia în care cererea  nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile cererii, cu menţiunea ca în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările  dispuse de către instanţă, sun sancţiunea anulării cererii de chemare în judecată. Dacă obligaţiile stabilite în sarcina reclamantului privind completarea sau modificarea cererii in termen de 10 zile de la data primirii comunicării nu sunt îndeplinite, instanţa dispune anularea cererii.
   B. In situaţia în care cererea de chemare în judecată este  completă, precum şi în situaţia în care reclamantul şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite de instanţă, astfel cum s-a arătat la punctul A, instanţa va dispune comunicarea cererii de chemare în judecată pârâtului, pentru a depune întâmpinare, în termen de 25 de zile de la data la care i-a fost comunicată întâmpinarea.
  C. În situaţia în care pârâtul depune întâmpinare, aceasta se comunică reclamantului, care este obligat să depună răspuns la întâmpinare, în termen de 10 zile de la data comunicării întâmpinării. Despre conţinutul răspunsului la întâmpinare pârâtul va lua cunoştinţă de la dosarul cauzei.
   D. În situaţia în care pârâtul nu depune întâmpinare, precum şi în situaţia în care sunt parcurşi paşii arătaţi la punctele A-C procedura prealabilă se consideră terminată.
   Este important să cunoaşteţi faptul că toată această procedură prealabilă este, de fapt, o procedură administrativă.
   În această etapă prealabilă a procesului civil veţi primi doar comunicările prevăzute de lege şi va trebui ca până la datele stabilite de instanţă în cadrul acestor comunicări, să depuneţi la dosar actele ori relaţiile solicitate. 
   III. Dosarul va primi termen de judecată  (în şedinţa de judecată) numai după parcurgerea în întregime a etapei prealabile, ocazie cu care părţile vor fi citate, în continuare urmând a se desfăşura procedura judecăţii, în cadrul cărora vor putea fi discutate:
-cepţiile de procedură;
- propunerile/încuviinţările de probe;
-administrarea acestora, care vor fi marcate prin termene de judecată propriu-zise, pe completele de judecată obişnuite, similar Vechiului Cod de Procedură Civilă, în final urmând a se pronunţa o hotărâre judecătorească.
 
 
 
 
   CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ A JUDECĂTORIEI MOTRU
 
   Potrivit Regulamentului de ordine interioară  al instanţelor judecătoreşti, pentru depunerea cererilor şi actelor sau obţinerea de informaţii, persoanele interesate se pot adresa, după caz, preşedintelui instanţei ori înlocuitorului acestuia, preşedintelui de secţie, judecătorului de serviciu, biroului de informare şi relaţii publice sau personalului de la registratură şi arhivă. În interesul înfăptuirii justiţiei, avocaţii şi consilierii de probaţiune au prioritate.
 
   Potrivit Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, în interesul înfaptuirii justitiei, avocatii si consilierii de probatiune au  prioritate.
 
   Potrivit Regulamentului de ordine interioară  al instanţelor judecătoreşti, dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifică un interes legitim, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor. Cererea cu datele de identificare ale solicitantului se aprobă de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă. Au prioritate la consultarea dosarului cauzei, în următoarea ordine: avocaţii, părţile sau reprezentanţii părţilor, experţii şi interpreţii desemnaţi în cauză.
 
   Potrivit Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, în interesul înfaptuirii justitiei, avocatii si consilierii de probatiune au prioritate.
 
 
ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTANTELOR SUNT:
 
- Constitutia României ,modificata si completata prin Legea de revizuire a Constitutiei nr.429/2003.
   - Legea nr. 304/2004, modificata si completata, privind organizarea judiciara, republicata;
   - Legea nr. 303/204, modificata si completata, privind statutul judecatorilor si magistratilor;
   - Legea nr. 567/2004, modificata si completata, privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti; - Legea nr. 233/2002, modificata si completata, pentru aprobarea OUG nr. 27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
   - Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
   -Legea 247/2005 privind reforma în domeniile  proprietati si justitiei, precum si unele masuri adiacente;
   - Regulamentul de ordine interioara al instantelor de judecata aprobat prin Hotarârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/17.12.2015;
   - OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
 
RAPORTURILE DE SERVICIU CU PUBLICUL
 
   În scopul facilitarii comunicarii între instanta si justitiabil, enumeram categoriile de acte ce pot fi solicitate de la compartimentele instantei:
 
BIROUL PERSOANE JURIDICE:
 
   Activitatea BIROULUI PERSOANELOR JURIDICE este organizata în conformitate cu prevederile art. O.G. nr. 26/2000, astfel cum a fost modificat prin O.G. nr. 37/2003, ce prevede Regulamentul de aplicare a O.G. nr. 26/2000, dar si a Regulamentului de ordine interioara a instantelor judecatoresti.
  
COMPARTIMENTUL ARHIVA
 
   Orice persoana poate consulta dosarul  în care este parte cu prezentarea buletinului  de identitate sau în cazul în care este reprezentant legal sau convenţional, cu prezentarea mandatului.
   Serviciului arhiva i se poate solicita  eliberarea de copii de pe înscrisurile din dosar în baza unei cereri  scrise, aprobate de grefierul-arhivar coordonator.
   La acest serviciu se pot solicita si informatii privind circuitul dosarelor.
Dosarele se pastreaza la arhiva ordonate în raport de termenul de judecata, iar dosarele în care s-au solutionat cauzele definitiv se pastreaza în arhiva în ordine cronologica si pe perioada stabilita prin Nomenclatorul Arhivistic National aprobat prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 665/C/1999.
 
COMPARTIMENTUL REGISTRATURA
 
   Primirea cererilor de chemare în judecată si a oricăror alte cereri referitoare la dosarele aflate pe rol se face prin judecătorul de serviciu în zilele de luni, marti, miercuri, joi si vineri, între orele 9,00 – 13,00.
   Judecătorul  de serviciu nu acorda consultatii juridice.
Cererile de chemare în judecată  trebuie sa conţină toate elementele de forma prevazute de lege, sa fie facute în forma scrisa, însotite de taxele legale de timbru achitate complet (taxa judiciara de timbru si timbru judiciar) si  de înscrisurile pe care se întemeiaza  în numarul de exemplare prevazut de lege.
   Actele de sesizare a instantei, depuse personal sau prin reprezentant, sosite prin posta, curier ori fax, se depun la registratura, unde, în aceeasi zi, dupa stabilirea obiectului cauzei, primesc, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, numar din aplicatia ECRIS si data certa. Dupa stabilirea numarului din aplicatia ECRIS, dosarele se predau personalului responsabil cu efectuarea repartizarii aleatorii, având atasate dovezile privind modul în care au fost transmise.Celelalte cereri si acte de orice natura, inclusiv corespondenta cu caracter administrativ, sosite prin posta, curier, fax, e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare, se înregistreaza în registrul general de dosare, registrul de intrare-iesire a corespondentei administrative ori în registrul de evidenta a petitiilor si se prezinta, dupa caz, presedintelui instantei sau, atunci când cererea priveste un dosar aflat pe rolul instantei, completului caruia i-a fost repartizata cauza. În cazul în care o cerere sau un act priveste un dosar aflat pe rolul instantei în ziua depunerii lui, dupa înregistrare, grefierul registrator îl va preda direct grefierului de sedinta.
 
REGULI GENERALE DE CONDUITA
 
care trebuie sa fie respectate de orice persoana în cadrul oricarei instante
 
  În cadrul instantelor, orice persoana este obligata:
  - sa aiba o tinuta decenta si o comportare cuviincioasa;
  - sa nu aiba asupra sa arme sau alte obiecte ce pot fi folosite ca arme;
  - sa pastreze ordinea si disciplina si sa se abtina de la orice manifestare care ar putea perturba activitatea instantei.
 
REGULI SPECIFICE DE CONDUITA care trebuie sa fie respectate de catre orice persoana atunci când se afla la unul dintre compartimentele din cadrul instantei:
 
ÎN SALA DE SEDINTA
 
  Pentru o buna desfasurare a sedintei de judecata, ar trebui sa consultati lista dosarelor care se judeca în ziua respectiva, lista afisata la intrarea salii de sedinte. În dreptul fiecarui dosar este trecut numarul de ordine sub care va fi strigat dosarul la acel termen.
 
 
Atentie
 
  Numarul de ordine sub care este trecut în lista dosarul se poate modifica la termenul urmator, astfel ca este necesara consultarea listei la fiecare înfatisare.
 
  Nu alimente, bauturi, telefoane mobile, pagere, sau animale!
  1. Este interzis sa aduceti sau sa consumati mâncare sau bautura în sala de sedinta.
  2. Este permis accesul numai pentru animalele care însotesc persoanele cu dizabilitati.
  3. Trebuie sa închideti orice dispozitiv electronic care poate perturba procedurile judiciare (eventual, treceti telefonul mobil pe modulul silentios).
  4. Nu fotografiati, nu înregistrati sedintele de judecata decât cu acordul prealabil al presedintelui completului de judecata si în limitele impuse de acesta.
 
•   Nu arme !
  1. Niciodata nu aduceti un pistol, cutit sau alte arme în cladirea instantei sau în sala de sedinta. S-ar putea sa fiti controlat cu ajutorul detectoarelor din dotarea instantelor, înainte de a vi se permite accesul în cladire.
  2. Poarta arme numai jandarmii care asigura paza si ordinea publica în cadrul instantelor.
 
•   Nu copii !
  1. Va rugam sa nu aduceti copiii mai mici de zece ani în instanta. Este posibil sa vi se ceara sa paraseasca sala de sedinta daca fac galagie, plâng sau perturba linistea în orice mod.
  2. Nu exista facilitati de îngrijire a copilului în incinta instantelor (daca nu aveti alta posibilitate, rugati un alt adult sa va însoteasca pentru a putea supraveghea copilul în foaierul cladirii, în timp ce dumneavoastra sunteti în sala de sedinta).
  3. Unele proceduri judiciare sunt înregistrate audio-video si orice zgomot poate perturba acuratetea înregistrarilor.
 
•   Fiti respectuos !
  1. Pastrati linistea în timp ce se desfasoara sedinta.
  2. Nu folositi cuvinte jignitoare, blasfemii, înjuraturi, limbaj obscen, rasist, defaimator (cu exceptia situatiilor când e necesara repetarea cuvintelor respective în timpul cercetarii judecatoresti - de exemplu într-un proces de insulta, sau ultraj). Întotdeauna fiti politicos, atunci când vorbiti.
  3. Vorbiti clar si destul de tare pentru ca judecatorii si grefierul de sedinta sa poata auzi si consemna tot ceea ce spuneti. Aceasta este cu atât mai necesar în timpul sedintelor înregistrate audio-video.
  4. Abtineti-va de la orice gesturi, conduita sau comportament care arata sau poate sugera lipsa de respect fata de instanta, avocati, martori, grefierul de sedinta, personalul care asigura paza sau fata de orice alte persoane.
  5. Nu ridicati tonul (în mod necuviincios) când va adresati instantei.
  6. Când va adresati judecatorului folositi sintagma "domnule presedinte" sau "onorata instanta".
  7. Adresati-va partii adverse doar prin intermediul instantei, iar când va referiti la aceasta sau la avocatul sau folositi sintagma "domnul" sau "doamna", respectiv "domnul/doamna avocat". Nu folositi prenumele persoanei, ci numele de familie.
  8. Nu va apropiati de masa completului de judecata fara permisiunea presedintelui. Nu va sprijiniti bratele de masa completului, nu tineti mâinile în buzunare, nu mestecati guma în timp ce vorbiti cu instanta.
  9. Nu intrati si iesiti în mod excesiv si nu izbiti usile salii de sedinta.
  10. Evitati orice manifestare care sa perturbe sau sa distraga atentia instantei, avocatilor, martorilor sau grefierului de sedinta.
  11. Nici o persoana nu ar trebui, prin vreo expresie faciala, miscat de cap, sau orice alta conduita, sa faca gesturi de aprobare sau de respingere a vreunei marturii, declaratii sau dispozitii pe care a auzit-o în sala de sedinta.
  12. Nu cititi ziare, reviste sau carti în timpul desfasurarii sedintei de judecata.
  13. Tratati cu respect bunurile din sala de sedinte, foaierul, orice alte spatii din cladirea instantei: nu murdariti, nu scrieti peste afise, nu scrijeliti mobilierul.
 
•   Tinuta vestimentara !
  1. Toate persoanele prezente în sala de sedinte si în cladirea instantei trebuie sa fie curate, îmbracate decent si într-o maniera care arata demnitate si respect fata de instanta.
  2.Tinuta inacceptabila include: pantaloni scurti, taiati sau colanti, sandale gen papuci de plaja, palarii sau sepci, camasi iesite din pantaloni sau descheiate, haine mulate indecent, îmbracaminte indicând afilierea la o banda sau alte obiecte de îmbracaminte cu caracter ofensator, vulgar, rasist, sexist, obscen, haine cu desene sau cuvinte sugestive, slogane, sau imagini, inclusiv creaturi grotesti. Nu vor fi permise articolele de îmbracaminte sfâsiate, murdare si zdrentaroase, articolele de îmbracaminte provocatoare, sau purtate provocator.
 
•   Fiti punctual !
  1. Încercati sa ajungeti la instanta cu câteva minute înainte de ora indicata pe citatie ca ora de începere a sedintei, ca sa aveti timpul necesar sa gasiti sala, numarul de ordine sub care va fi strigata cauza în care sunteti implicat si sa studiati dosarul. Dupa ce intra completul de judecata, numai în situatii exceptionale  vi  se  va  mai  permite  studierea dosarului (pentru asta trebuie sa solicitati judecatorului care conduce sedinta sa va permita sa îl luati "la bara").
  2. Respectati dispozitiile presedintelui completului de a parasi sala, în conditiile în care nu mai sunt locuri disponibile sau în perioadele de suspendare a sedintei.
  3. Ridicati-va în momentul intrarii completului de judecata si ramâneti ridicat pâna când presedintele completului sau grefierul de sedinta va spune sa sedeti. Ridicati-va în momentul în care completul de judecata declara închisa sedinta si iese din sala.
 
•   Documentele de identitate !
  1. Aduceti cu dumneavoastra documentele de identitate, pentru identificarea în fata instantei de judecata.
 
 
LA ARHIVA
 
  1. Puteti consulta dosarele si registrele instantei în cadrul acestui compartiment, conform programului de lucru afisat, pe baza unei cereri scrise, aprobate de seful compartimentului arhiva, fiind necesara prezentarea unui act de identitate.
  2. Declinati-va identitatea, prezentati documentul care o atesta atunci când va este cerut de catre grefierul arhivar, în vederea rezolvarii cererii dumneavoastra.
  3. Respectati regulile generale de politete când puneti întrebari, sau solicitati spre studiu un dosar, vorbiti pe un ton adecvat, aveti rabdare pâna când grefierul-arhivar vi se adreseaza.
  4. Este interzisa scoaterea din incinta instantei a dosarelor, sublinierea sau adnotarea pe marginea înscrisurilor din dosare, detasarea filelor acestora în timpul consultarii lor.
  5. Nu este permisa parasirea arhivei cu dosarul sau detasarea de acte din dosare (riscati sa fiti fi acuzat de savârsirea infractiunii de sustragere sau distrugere de înscrisuri).
  6. Cererea de consultare, aprobata (dupa identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegatiei si notarea numelui si prenumelui acestuia) se ataseaza la dosarul consultat.
  7. Fotocopierea actelor din dosar este permisa în baza unei cereri, avizate favorabil.
 
LA REGISTRATURA
 
  Aici se depun cererile de chemare în judecata, precum si orice alte cereri sau acte în legatura cu dosarele instantei.
•  respectati programul de lucru afisat la loc vizibil, perioadele în care registratura nu are program de lucru cu publicul, acesta nu poate fi primit în incinta compartimentului pentru ca ar perturba activitatea administrativa;
•  pastrati o atitudine respectuoasa fata de grefierii compartimentului, fata de avocatii prezenti, fata de judecătorul  de serviciu, fata de orice alta persoana;
•  respectati regulile generale de politete când puneti întrebari, vorbiti pe un ton adecvat, aveti rabdare pâna când grefierul vi se adreseaza;
•  declinati-va identitatea, prezentati documentul care o atesta atunci când va este cerut de catre judecătorul de serviciu  sau de către grefierul registrator  (de ex. când doriti sa depuneti cererile de chemare în judecata, precum si orice alte cereri sau acte în legatura cu dosarele instantei), pentru  identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegatiei si notarea numelui si prenumelui acestuia.
 

Informaţii de interes public

 Solicitarea informațiilor de interes public:

                 Model cerere furnizare informaţii de interes public

                 Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

                 Buletin informativ conform art 5 din Legea 544 din 2001

                COMUNICAT DE PRESA-20.09.2016.docCOMUNICAT DE PRESA-20.09.2016.doc

 


Contact