Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...Denumire legala completă: România, Judecătoria Moreni, Judeţul Dâmboviţa.

Actualitate


Informaţii de interes public

...


Prin hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 2646/16.11.2023 a fost adoptat chestionarul elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025, propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacţie al părţilor interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025. Il puteti completa mai jos​ 

 
 
 
 

Vă informăm că, din data de 10 iulie 2023, Consiliul Superior al Magistraturii a pus în funcțiune noul portal pentru depunerea cererilor, înscrisurilor și plata taxelor de timbru la nivel național, disponibil la adresa de internet :

https://registratura.rejust.ro

 


 

 
 

  

 

 
 

Anunţ

 

Azi, 20.06.2023

 

Începând cu data de 21.06.2023, judecătorii din cadrul Judecătoriei Moreni suspendă activitatea de judecată, cu excepţia cauzelor expuse  în Hotărârea AGA nr. 4/20.06.2023, ataşată în extras pe portalul instanţei.


H 2023.06.20-Hot. Adunare Generală a judecătorilor nr. 4 EXTRAS.docH 2023.06.20-Hot. Adunare Generală a judecătorilor nr. 4 EXTRAS.doc

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

 

Potrivit art. 34 alin. 2 din Legea nr. 305/2022, Consiliul Superior al Magistraturii este autoritate competentă pentru supravegherea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de către instanţele judecătoreşti în exercitarea atribuţiilor lor judiciare, în sensul art. 55 par. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

Legislaţie internă:

 

 

Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) care stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare la nivel naţional, în principal, a prevederilor art. 6 alin. (2), art. 9 alin. (4), art. 37-39, 42, 43, art. 83 alin. (7), art. 85 şi ale art. 87-89 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit în continuare Regulamentul general privind protecţia datelor.

 

 

Legea 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date

 

 

Art. 40

 

 

(1) Operatorul este obligat să desemneze un responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal.

 

 

(2) Instanţele sunt exceptate de la obligaţia prevăzută la alin. (1) atunci când acţionează în exerciţiul funcţiei lor judiciare.

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ANUNŢ

 
 
 

 

 
 
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi (7), respectiv art. 17 alin. (1) şi (10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634/18.07.2020, în vigoare de la 21.07.2020), orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3), respectiv art. 7 sau art. 8 alin. (4) poate depune acţiune în anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii – în format electronic – astfel:

 
 
 

e-mail: jud-moreni@just.ro

 
 
 

fax: 0245666045

 
 
 

În cererea formulată, reclamantul îşi va indica – obligatoriu – numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail, pentru facilitarea desfăşurării procesului.

 
 
 

De asemenea, comunicarea actelor de procedură se va realiza – în format electronic – la adresa de e-mail indicată de parte.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Conducerea Judecătoriei Moreni

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

INFO DOSAR

 

 

 

 

 

 

 

           Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 13.04.2020, aplicaţia DOSARUL ELECTRONIC a fost implementată și este funcțională la Judecătoria Moreni, de la dosarul 930/262/2020

 

 

 

         Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să vă dați acordul prin completarea unei cereri. Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicaţi instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil.

 

 

 

Cerere comunicare - Judecatoria Moreni.docxCererea ,  completată și semnată (însoțită de copie Carte Identitate pentru persoanele care au calitate de parte în dosar, sau împuternicire avocațială / dovada calității de reprezentant) se poate depune personal la Registratura Judecătoriei Moreni sau se poate trimite prin email: jud-moreni@just.ro.

 

 

Pentru a vizualiza dosarul electronic, trebuie să accesați pagina de internet  https://doc.caploiesti.ro/autentificare  iar, pentru autentificare, trebuie să introduceți adresa dumneavoastră de e-mail și să selectați instanța pe rolul căruia se află dosarul.

 

          Informații suplimentare despre aplicație precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia găsiți aici.

 

 ​

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

A N U N Ţ

 

 

 

 

 

Având în vedere creşterea numărului de cazuri de îmbolnăvire cu coranvirus COVID-19 pe teritoriul României, precum şi decizia preşedintelui Judecătoriei MORENI nr.3 din data de 11.03.2020, în scopul limitării interacţiunii persoanelor care se prezintă la sediul instituţiei noastre, începând cu data de 12.03.2020 programul cu publicul la compartimentele registratură şi arhivă se restrânge, după cum urmează, în zilele de MARŢI şi JOI, orele 09.30-10.30.

 

 

Justiţiabilii au ca modalitate alternativă de transmitere a petiţiilor-acte, cereri, sesizări adresate Judecătoriei MORENI, prin

 

 

-e-mail jud-moreni@just.ro,

 

 

-fax-0245665864

 

 

- poştă –Judecătoria MORENI, b-dul 22 Decembrie 1989, nr 91

 

 

Vă mulţumim pentru înţelegere!

 

 

 

 

 

            Conducerea,

 

 

 

 ​

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contact

...
Adresa Judecătoriei MORENI este:
       
Str. 22 Decembrie 1989, nr. 91,  Municipiul Moreni,  judeţul Dâmboviţa
 
Telefon:
       0245 / 666.045
Fax:
       0245 / 666.045
       0245 / 665.864
E-mail:
       jud-moreni@just.ro
Persoane de contact:
      Aldea Roxana