Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate

 
 
 
În atenţia justiţiabililor:
 
         În aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, vă comunicăm că cererile de anulare a actelor administrative individuale emise potrivit art.7, art. 8 alin. (3) şi (4) din lege se transmit instanţei  în format electronic la adresa de e-mail
 
 
 
 

 Decizia Nr.10 din 09 Mar 2022.pdfDecizia Nr.10 din 09 Mar 2022.pdf 

 Decizia Nr.08 din 03 Ian 2022.pdfDecizia Nr.08 din 03 Ian 2022.pdf

Decizia Nr. 22 din 18 ian 2021.pdfDecizia Nr. 22 din 18 ian 2021.pdf   

 Decizia Nr.40 din 01 Sep 2020.pdfDecizia Nr.40 din 01 Sep 2020.pdf

Decizia nr 53 a CAT din 13 mai 2020.pdfDecizia nr 53 a CAT din 13 mai 2020.pdf

Decizia nr 33 a Judecatoriei Moldova-Noua din 14 mai 2020.pdfDecizia nr 33 a Judecatoriei Moldova-Noua din 14 mai 2020.pdf


 

MĂSURI NOI DE PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI COVID - 19

Decizia Nr.31 din 16 Apr 2020.pdfDecizia Nr.31 din 16 Apr 2020.pdf

Decizia Nr.30 din 31 Mar 2020.pdfDecizia Nr.30 din 31 Mar 2020.pdf

Decizie Nr.29 din 20 mar 2020.pdfDecizie Nr.29 din 20 mar 2020.pdf

Decizia Nr.28 din 13 Mar 2020.pdfDecizia Nr.28 din 13 Mar 2020.pdf

Decizia Nr.27 din 12 Mar 2020.pdfDecizia Nr.27 din 12 Mar 2020.pdf

 
În atenția justițiabililor,
MĂSURI DE PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI COVID - 19

 


Informaţii de interes public

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile  respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.​​

Contact

...