Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate

 
 
Dorim să vă informăm că Ministerul Justiției a pus la dispoziție aplicația informatică numită Dosarul Electronic Național (DEN), care în prezent se află în faza de testare în instanțele din circumscripția Curții de Apel Timișoara, Curții de Apel Alba Iulia și Curții de Apel București. Aplicația Dosarul Electronic Național este accesibilă prin intermediul paginii web den.just.ro.
Pentru detalii suplimentare privind accesul la Dosarul Electronic Național, vă rugăm să accesați adresa den.just.ro/informatii.
 
 
 
 
 
 
<<ACCES DOSARUL ELECTRONIC NAȚIONAL>>
   
 
 
 

 
 
LISTA DOSARELOR CARE SE VOR SOLUȚIONA ÎN ȘEDINȚELE DE JUDECATĂ DIN CADRUL JUDECĂTORIEI MOLDOVA-NOUĂ
 
 
 
Vă rugăm să completați chestionarul nostru privind percepția
 
  ​participanților la actul de justiție asupra activității Tribunalului Caraș-Severin
   
și a instanțelor din raza sa de activitate
 
 
 
 
În cadrul Adunării Generale a Judecătorilor din data de 1 februarie 2024, a fost adoptată Hotărârea nr. 2/2024, prin care s-au hotărât următoarele:  
„ Art. l Suspendarea formei de protest adoptată prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 6 din 14 decembrie 2023 şi menţinută prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 1 din 16 ianuarie 2024, atâta timp cât ordonatorul principal de credite îşi respectă obligaţiile de a achita salariile neplafonate conform ordinului administrativ emis.
 
Art. 2 În ipoteza în care ordonatorul principal de credite nu îşi respectă obligaţia de a achita salariile neplafonate conform ordinului administrativ emis, să fie convocată o altă adunare generală pentru a se hotărî în consecinţă.
 
Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa personalului din cadrul Judecătoriei Moldova Nouă, se postează pe pagina de intranet a Tribunalului Caraş-Severin şi pe pagina de internet a Judecătoriei Moldova Nouă.”
 
 p. PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI MOLDOVA NOUĂ
JUD. PETRU JUCA
 
 
 
ANUNŢ PROTEST
JUDECĂTORIA MOLDOVA NOUĂ
  
         În cadrul Adunării Generale a Judecătorilor din data de 16.01.2024, a fost adoptată Hotărârea nr. 1/2024, prin care s-au hotărât următoarele:
 
„ Art. l Menţinerea protestului hotărât la data de 14.12.2023 prin Hotărârea nr. 6/2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Moldova Nouă, pentru o perioadă nedeterminată, până la alocarea de către puterea executivă a fondurilor necesare plăţii integrale a salariilor, precum şi a celorlalte drepturi de natură salarială legal stabilite prin ordine administrative şi prin hotărâri judecătoreşti definitive şi până la asigurarea în bugetul anului 2024 a sumelor necesare plăţii integrale a drepturilor salariale cuvenite în anul respectiv.
 
Pe durata protestului, activitatea de judecată la nivelul Judecătoriei Moldova Nouă se va realiza doar pentru cauzele cu caracter urgent care au următoarele obiecte:
 
A. în materie civilă: ordin de protecţie/revocare ordin de protecție; tutelă/curatelă; internarea medicală nevoluntară; ordonanţa preşedinţială; suspendarea provizorie a executării silite; încuviinţare executare silită; autorizare intrare în încăperi; măsuri asigurătorii; asigurare dovezi; validare poprire; incidentele procedurale respectiv abținere/recuzare; alte cereri apreciate de judecător sau de lege ca fiind urgente.
 
B. în materie penală: cauzele care vizează măsurile preventive sau în care au fost dispuse măsurile preventive; contestaţii la executare; cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri; cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei; cereri având ca obiect prelungirea dreptului de circulaţie pe drumurile publice, potrivit art. 111 alin. 6 din OUG nr. 195/2002, fiind aplicabile dispoziţiile art. 4 din Decretul nr. 195/2020; cauzele în care se prefigurează împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale; cauzele de corupţie monitorizate de Inspecţia Judiciară; cauzele având ca obiect măsurile de supraveghere tehnică; cererile de competenţa judecătorului de cameră preliminară; alte cereri apreciate de judecător sau de lege ca fiind urgente.
 
Art. 2 Forma de protest va fi reevaluată după data de 14.02.2024.” 
 
p. PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI MOLDOVA NOUĂ
JUD. UNGUREANU ION CRISTINEL
 
 
 
 
 
ANUNŢ PROTEST
JUDECĂTORIA MOLDOVA NOUĂ
 
În cadrul Adunării Generale a Judecătorilor din data de 04.07.2023, a fost adoptată Hotărârea AGJ nr. 3 din data de 04.07.2023, privind următoarele măsuri de protest:
           
Menţine dispoziţiile privind activitatea de judecată de la nivelul Judecătoriei Moldova Nouă în sensul că se amână, pe durată nedeterminată, toate cauzele aflate pe rol, cu excepția cauzelor care au următoarele obiecte:
- în materie civilă: ordin de protecţie/revocare ordin de protecție; tutelă/curatelă; internarea medicală nevoluntară; ordonanţa preşedinţială: suspendarea provizorie a executării silite; autorizare intrare în încăperi; măsuri asigurătorii; asigurare dovezi; incidentele procedurale respectiv abținere/recuzare; alte cereri stabilite de judecător sau de lege ca fiind urgente.
- în materie penală: cauzele care vizează măsurile preventive sau în care au fost dispuse măsurile preventive și cele referitoare la infracțiuni în privința cărora urmează a se împlini termenul de prescripție a răspunderii penale; alte cereri stabilite de judecător sau de lege ca fiind urgente.
 
Revine asupra dispoziţiilor art. 2 din HAGJ nr. 2/20-06-2023 şi stabileşte ca pe perioada desfăşurării protestului să fie regularizate toate cauzele înregistrate pe rolul instanţei, iar în materie penală camera preliminară va continua în toate cauzele.
 
Revine asupra dispoziţiilor art. 3 din HAGJ nr. 2/20-06-2023 şi stabileşte ca programul cu publicul să se desfăşoare astfel cum a fost stabilit prin Decizia nr. 14/06-06-2023 emisă de Preşedintele Judecătoriei Moldova Nouă, urmând a se desfăşura astfel:
 
COMPARTIMENTUL ARHIVĂ –REGISTRATURĂ:
 
ÎN ZILELE DE MARŢI ŞI JOI ÎNTRE ORELE 0900-1100.
 
 
 
PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI MOLDOVA NOUĂ
JUD. Aurică GUGA
  
         În cadrul Adunării Generale a Judecătorilor din data de 20.06.2023, a fost adoptată Hotărârea AGJ nr. 2 din data de 20.06.2023, privind următoarele măsuri de protest:
        
Începând cu data de 21 iunie 2023, activitatea de judecată la nivelul Judecătoriei Moldova Nouă se amână, pe durată nedeterminată, pentru toate cauzele aflate pe rol, cu excepția cauzelor care au următoarele obiecte:
- în materie civilă: ordin de protecţie/revocare ordin de protecție; tutelă/curatelă; internarea medicală nevoluntară; ordonanţa preşedinţială: suspendarea provizorie a executării silite; autorizare intrare în încăperi; măsuri asigurătorii; asigurare dovezi; incidentele procedurale respectiv abținere/recuzare; alte cereri stabilite de judecător sau de lege ca fiind urgente.
- în materie penală: cauzele care vizează măsurile preventive sau în care au fost dispuse măsurile preventive și cele referitoare la infracțiuni în privința cărora urmează a se împlini termenul de prescripție a răspunderii penale; alte cereri stabilite de judecător sau de lege ca fiind urgente.
 
Pe perioada desfăşurării protestului vor fi regularizate doar cauzele cu privire la obiectele în materie civilă antemenţionate, iar în materie penală camera preliminară va continua doar cu privire la dosarele menţionate.
 
 
Începând cu data de 21.06.2023 se modifică programul cu publicul, pe perioadă nedeterminată, astfel:
 
COMPARTIMENTUL ARHIVĂ –REGISTRATURĂ:
 
ÎN ZILELE DE MARŢI ŞI JOI ÎNTRE ORELE 0900-1100.
 
PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI MOLDOVA NOUĂ
JUD. Aurică GUGA
 
 
În atenţia justiţiabililor:
 
         În aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, vă comunicăm că cererile de anulare a actelor administrative individuale emise potrivit art.7, art. 8 alin. (3) şi (4) din lege se transmit instanţei  în format electronic la adresa de e-mail
 
 
 
 

 Decizia Nr.10 din 09 Mar 2022.pdfDecizia Nr.10 din 09 Mar 2022.pdf 

 Decizia Nr.08 din 03 Ian 2022.pdfDecizia Nr.08 din 03 Ian 2022.pdf

Decizia Nr. 22 din 18 ian 2021.pdfDecizia Nr. 22 din 18 ian 2021.pdf   

 Decizia Nr.40 din 01 Sep 2020.pdfDecizia Nr.40 din 01 Sep 2020.pdf

Decizia nr 53 a CAT din 13 mai 2020.pdfDecizia nr 53 a CAT din 13 mai 2020.pdf

Decizia nr 33 a Judecatoriei Moldova-Noua din 14 mai 2020.pdfDecizia nr 33 a Judecatoriei Moldova-Noua din 14 mai 2020.pdf


 

MĂSURI NOI DE PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI COVID - 19

Decizia Nr.31 din 16 Apr 2020.pdfDecizia Nr.31 din 16 Apr 2020.pdf

Decizia Nr.30 din 31 Mar 2020.pdfDecizia Nr.30 din 31 Mar 2020.pdf

Decizie Nr.29 din 20 mar 2020.pdfDecizie Nr.29 din 20 mar 2020.pdf

Decizia Nr.28 din 13 Mar 2020.pdfDecizia Nr.28 din 13 Mar 2020.pdf

Decizia Nr.27 din 12 Mar 2020.pdfDecizia Nr.27 din 12 Mar 2020.pdf

 
În atenția justițiabililor,
MĂSURI DE PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI COVID - 19

 


Informaţii de interes public

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile  respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.​​

Contact

...