Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 

 Editor de conținut

 
JUDECĂTORIA MOINESTI
Str. Vasile Alecsandri nr. 34
Cod Poştal  : 605400
Telefon: 0234-365662
Telefon arhiva: 0234-365663

Fax grefier şef/conducere : 0234-361028
 Fax executari penale : 0234-215232
Fax registratură : 0234 365530

Adrese email :
jud-moinesti-gref@just.ro        (Grefier şef)
jud-moinesti-reg@just.ro        (Registratură)
jud-moinesti-arh@just.ro             (Arhivă) 
                                                                                   
      imagini satelit aici!

                                                Cont în care se poate plăti onorariul de expert :​                     click adresa cont
Biroul de expertiză de pe lângă Tribunalul Bacău
RO03CECEBC01G9​RON0396286

   ANUNŢ

  Începând cu data de 1 februarie 2019, toate mesajele cu referire la dosare sau pentru înaintarea de documente la dosare aflate pe rolul Judecătoriei Moineşti vor fi adresate exclusiv pe adresa de mail sau la  numărul de fax afişate mai jos :

                                       jud-moinesti-reg@just.ro               fax : 0234365530

Vă solicităm ca fişierele transmise în format electronic să fie cu extensia .doc, .docx sau .pdf, cu o dimensiune care să nu depăşească 20Mb. Nu se vor lua în considerare mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri, etc.

         Adresa de mail jud-moinesti-info@just.ro este destinată în exclusivitate pentru transmiterea, către Biroul de informare şi relaţii publice al Judecătoriei Moineşti, a solicitărilor formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public sau a cererilor/sesizărilor/petiţiilor/memoriilor formulate în temeiul OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

De asemenea, adresa de mail jud-moinesti-info@just.ro poate fi utilizată în corespondenţa cu autorităţile publice sau schimbul de date cu celelalte instanţe judecătoreşti. Această adresă nu mai poate fi utilizată pentru înaintarea înscrisurilor necesare pentru a fi depuse la dosarele aflate pe rolul instanţei.


ATENŢIE : Începând cu data de 14.10.2019 s-a activat încă o adresa oficială pentru instanţă : 

jud-moinesti-acte@just.ro​ , unde se pot trimite copii editabile(format Word) de pe:

-cereri de chemare în judecată;

-întâmpinări;

-cereri reconvenţionale;

-cereri de intervenţie;

-cereri de arătare a titularului dreptului;

-cereri de introducere în cauză a altor persoane;

-tranzacţia;

-acordul de mediere;

-rapoarte de expertiză.

Adresa de postă trebuie folosită exclusiv pentru a transmite în format electronic aceste înscrisuri şi are ca scop accelerarea procesului de motivare a hotărârilor judecătoreşti. 

!!! Orice alte cereri aveţi de depus la dosar se vor trimite pe adresa de email a instanţei, de la compartimentul Registratură : jud-moinesti-reg@just.ro
Camere de lucru cu publicul

​...

Program de funcţionare

Persoane de contact :
 
judecător ALEXANDRU  MAGDALENA LUIS - presedinte instanţă 
                                     
judecător Cobuz Ioana Roxana - biroul de relaţii şi informaţii publice
                                              - program zilnic, între orele 9 00 - 13 00 
                                              - program suplimentar, luni între orele 15 00 - 17 00
 
grefier Panţiru Liliana - grefier şef

Program de audienţe

...

Petiţii


Relaţia cu presa


Harta