Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate
Accesaţi!​
Facilităţi electronice

Adresa de acces: registratura.rejust.ro
 

Puteţi face operaţii necesare în dosare folosind internetul:


 • - Plată taxă judiciară de timbru într-un dosar existent

 • - Creare dosar nou

 • - Declarare cale de atac într-un dosar

 • - Depunere alte documente într-un dosar existent

 • - Eliberare certificat de grefă

 • - Eliberare copie legalizată hotărâre


Program pentru vacanţa judecătorească

Compartimentele instanţei  :

Grefă : de luni până miercuri între orele 9-11
Registratură : de luni până miercuri între orele 9-11
Arhiva : de luni până miercuri între orele 9-11
Biroul de Informare şi relaţii publice : miercurea 15.30-18.30

Programul  de vacanţă  la compartimente  va fi în vigoare  până la data de  01.09.2023 , când se va reveni la programul normal.

ANUNŢ: Contestaţii la Legea electorală
pentru mai multe detalii accesaţi linkul :ANUNT.pdfANUNT.pdf

Contestațiile pot fi depuse  de luni până  vineri, la camera nr.1 (Registratură) între orele 09:00 -13:00, personal, prin fax la nr. 0234 365 530 sau  e-mail la adresa jud-moinesti-reg@just.ro. După program şi în weekend (20, 21, 27 şi 28 aprilie) pot fi depuse prin  fax la nr. 0234 365 530 sau  e-mail la adresa jud-moinesti-reg@just.ro.

*Cererile depuse după ora 15:30, vor fi înregistrate  în ziua următoare.

*Contestaţiile primite în 19 aprilie, după ora 15:30 şi cele primite în 20 şi 21 aprilie se vor înregistra  cel mai târziu la prima oră a zilei de luni 22 aprilie 2024.

*Contestaţiile primite vineri 26 aprilie, după ora 15:30 şi cele primite în 27 şi 28 aprilie se vor înregistra  cel mai târziu la prima oră a zilei de luni 29 aprilie 2024.

În perioada pascală: 01 mai 2024–06 mai 2024, contestațiile pot fi depuse personal la Registratura instanţei, între orele 10:30 -14:30  sau prin fax  la 0234 365 530, prin e-mail la adresa jud-moinesti-reg@just.ro.

*Cererile primite după ora 14:30 se vor înregistra în ziua următoare.

*Cererile primite în data de 03.05, după ora 14:30 se vor înregistra în ziua următoare. ___________________________________________________________________________________________________________

LISTE DE ȘEDINȚE din perioada protestului personalului auxiliar

LISTE DE ŞEDINŢE din perioada protestului magistratilor
_______________________________________________________________________________________________________

COMUNICAT.pdfCOMUNICAT din 18.02.2023 privind activitatea instanţei în anul 2022

DECIZIA NR. 1 .pdfDECIZIA Nr.1 din 16.01.2023

DECIZIA NR. 4.pdfDECIZIA Nr.4 din 09.03.2022 a preşedintei judecătoriei - privind încetarea restricţiilor de răspândire a infectării cu virusul SARS COV 2 

 

DOSAR ELECTRONIC

               

Din data de 16.11.2020, s-a deschis publicului pagina de internet care permite accesul la dosarul electronic - aplicația EcrisPub - la nivelul Curții de Apel Bacău și al instanțelor arondate, la adresa:
www.ca-bacau.ro

 

Având în vedere implementarea dosarului electronic la nivelul Judecătoriei Moineşti şi pentru a avea acces la dosarul electronic prin intermediul aplicaţiei Ecris Pub, se completează o nouă cerere, după modele anexate, cerere care se depune pentru fiecare dosar în parte corespunzător stadiului procesual în care se află.


Cererea se va trimite exclusiv pe adresa de email : jud-moinesti-reg@just.ro

sau la nr. de fax : 0234365530 .


MODELE FORMULARE CERERI :

PENAL

CIVIL
 

Atenţie  :  Scanarea documentelor din dosarele non-penale a început cu data de 30 septembrie 2020 şi se pot trimite cereri de acces la dosarul electronic doar pentru dosarele ulterioare nr. 3531/260/2020 conform deciziei

EXTRAS DECIZIE NR. 17 .pdfEXTRAS DECIZIE NR. 17 .pdf , iar pentru dosarele penale începând cu data de 24.11.2020


Documentație, comunicate și instrucțiuni de utilizare a sistemului de comunicare şi acces electronic la dosare:

Cerere comunicare prin email in materie civila.docxCerere comunicare prin email in materie civila.docx

Cerere comunicare prin email in materie civila.pdfCerere comunicare prin email in materie civila.pdf

Cerere-Comunicari-Dosar-Electronic-2023-civil.pdfCerere-Comunicari-Dosar-Electronic-2023-civil.pdf

Cerere-Comunicari-Dosar-Electronic-2023-penal.pdfCerere-Comunicari-Dosar-Electronic-2023-penal.pdf

comunicat cu antet jd Moinesti .pdfcomunicat - comunicare electronica jud Moinesti .pdf

Instrucțiuni jd Moinesti.pdfInstrucțiuni - comunicare electronica jud Moinesti.pdf

Cerere de comunicare documente în format electronic.docCerere de comunicare documente în format electronic.doc

 
     Vă adresăm rugămintea de a completa "Chestionarul privind percepţia asupra dosarului electronic". Chestionarul completat vă rugăm să îl expediaţi pe adresa de e-mail :
                                                       ca-bacau@just.ro.

chestionar privind percepţia asupra dosarului electronic.docchestionar privind percepţia asupra dosarului electronic.doc

Chestionar online: Accesare formular online

 
 

   Informații privind datele cu caracter personal din REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR :

    Informare şi acces la date cu caracter personal :

 

    ART. 13

    Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată

    (1) În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obţinerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate toate informaţiile următoare:

    (a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;

    (b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;

    (c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;

    (d) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă;

    (e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

    (f) dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menţionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.

    (2) În plus faţă de informaţiile menţionate la alineatul (1), în momentul în care datele cu caracter personal sunt obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă:

    (a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

    (b) existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;

    (c) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;

    (d) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

    (e) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii;

    (f) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

    (3) În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).

    (4) Alineatele (1), (2) şi (3) nu se aplică dacă şi în măsura în care persoana vizată deţine deja informaţiile respective.

  
     Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în aplicabilitate Regulamentul (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarea adresă URL: http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016

     Temeiul juridic al prelucrărilor de date realizate de Judecătoria Moineşti este reprezentat, în esență, de următoarele acte normative:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
 • Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară;
 • Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
Broşuri :​ ​ ​ ​
1. Admiterea in magistratura 2. Organigrama CSM 3. Ziua europeana a justitiei civile 4. Organizarea sistemului judiciar
 

 ​noutati_coduri.pdfNoutati coduri

 

 Ghid privind relatia dintre sistemul judiciar si mass-media.pdfGhid privind relatia dintre sistemul judiciar si mass-media


Informaţii de interes public


Contact