Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate


Chestionar referitor la perceptia activitatii in cadrul Judecatorie Mizil


*****************************************************************************

LISTE DE SEDINTE

DOSARE CIVILE CARE SE JUDECĂ -25.01.2024 CIV 7 - CC.pdf

DOSARE CIVILE CARE SE JUDECĂ - 25.01.2024 - COMPLET CIV 7.pdf

DOSARE CARE SE JUDECĂ 25.01.2024 - PENAL 7.pdf

DOSARE CARE SE JUDECĂ 25.01.2024 - CP 7.pdf

PENALE PUBLICĂ-C3-23.01.2024.pdf

CIVILE PUBLICĂ-C3-23.01.2024.pdf

CIVILE CAMERA CONSILIU-C3-23.01.2024.pdf

LISTĂ SEDINTE 22.01.2024 - CP1, Penal1, CIV1.pdf

LISTA DE SEDINTA 17.01.2024 CIV 5.pdf

Lista sedinta PEN 5 - 17.01.2024.pdf

LISTA SEDINTA CIV 5 CP - 17.01.2024.pdf

LISTE CAUZELOR CARE SE JUDECĂ - CIVIL 2- 15.01.2024.pdf

LISTE CAUZE LOR CARE SE JUDECĂ - PENAL 2 - 15.01.2023.pdf

LISTE CAUZE PENALE CARE SE JUDECĂ - 11 IANUARIE 2024.pdf

LISTA CAUZELOR CIVILE CARE SE JUDECĂ 11 IANUARIE 2024.pdf

LISTE DE ŞEDINŢĂ CU CAUZELE CARE SE JUDECĂ LA DATA DE 10.01 (1).pdf

LISTE DE ŞEDINŢĂ CU CAUZELE CARE SE JUDECĂ LA DATA DE 09.01 (2).pdf


***************************************************************************************************


A N U N T

Anunt AGJ Hot. 2 din 25.01.2024 - încetare protest.pdf

Anunt AGJ Hot. 1 din 16.01.2024 - continuare protest.pdf

HOT 7 - JUD MIZIL.pdf

Hotararea 6 a Adunarii Generale a Judecatorilor.pdf


 

******************************************************************************************** 

PROGRAM DEPUNERE CANDIDATURI ŞI CONTESTAŢII LA LEGEA ELECTORALĂ-Alegeri Locale 2020.pdf

 

****************************************************************************************** 

 

ANUNŢ Legea 136_2020_Jud Mizil.pdf

 

Adresa de mail pentru contestatii in baza Legii 136/2020:

 

 jud.mizil.csp@just.ro

 

*******************************************************************************************

 

Programări ON-LINE

 

Începând cu data de 29 iunie 2020, la Judecătoria Mizil se pot face programări on-line pentru accesul la Compartimentul Arhivă/Registratură în vederea consultării dosarelor de către justiţiabili, avocaţi, consilieri juridici, experţi precum şi pentru depunere acte.
Această aplicație poate fi accesată la adresa de web  https://trprahova.ro/programari/.****************************************************************************************


DECIZIA NR.17 2020.pdf 

 

Program de lucru cu publicul în perioada starii de alerta-15.05.2020.pdf

 

DECIZIA NR.14 DIN 2020-privind reluarea graduala a activitatii începând cu data de 15 mai 2020.pdf

 

Chestionar - COVID 19.pdf 

 

ORDIN NR.9 DIN 05.05.2020.pdf

 

ORDIN NR.8 DIN 24.04.2020.pdf

 

ORDIN NR.6 DIN 31.03.2020.pdf

 

ORDIN NR.5 DIN 30.03.2020.pdf

 

 ORDIN NR.4 DIN 20.03.2020.pdf

 

DECIZIA NR.10 2020.pdf  

 

 
 

           Hotărâre Adunare Generală pentru stabilirea unor măsuri privind

desfăşurarea şedinţelor de judecată

 

Decizie privind măsurile necesare adoptate la nivelul instanţei, în scopul
 prevenirii infectării cu Coronavirus
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 Vă aducem la cunoştinţă că, aplicaţia DOSARUL ELECTRONIC a fost implementată și este funcțională la Judecătoria Mizil. Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să vă dați acordul prin completarea unei cereri şi să comunicaţi instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil.
Cererea, completată și semnată (însoțită de copie Carte Identitate pentru persoanele care au calitate de parte în dosar, sau împuternicire avocațială / dovada calității de reprezentant) se poate depune personal la Registratura Judecătoriei Mizil sau se poate trimite prin e-mail la: jud-mizil-arh@just.ro .
           Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul primit pe e-mail de la instanță ori prin pagina de internet http://www.trprahova.ro 
            Informații suplimentare despre aplicație precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia:
              - cerere.pdf
            - instructiuni Dosar Electronic Mizil.pdf
          

 

 

Comunicate de presă


Informaţii de interes public

 

01.03.2021

 

Comunicat de presă 01.03.2021.pdf

______________________________________________________________

 

18.02.2020 

 

Comunicat de presă 18.02.2020.pdf

_____________________________________________________________________________________

 

29.01.2020

 

Comunicat de presă din 29.01.2020.pdf

 

 Program de functionare Judecatoria Mizil incepand cu 29.01.2020.pdf

______________________________________________________________________________________________________

 

27.01.2020

 

Adunarea generala a judecatorilor 27.01.2020.pdf

 

Comunicat 27 ianuarie 2020.pdf

 

Proces verbal 27.01.2020.pdf 

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

Solicitarea informațiilor de interes public

 

Informaţii și date cu caracter personal
Pe portalul instanțelor de judecată se publică doar numele si prenumele justițiabililor, date ce, astfel cum reiese din  interpretarea Legii 677/2001, cu modificările și completările ulterioare (abordare confirmată și de adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 0019542 din 24.07.2012), sunt strict necesare pentru realizarea scopului urmărit prin aplicația ECRIS, respectiv portalul instanțelor de judecată, în condițiile în care datele prezentate sunt adecvate, pertinente și neexcesive (postarea numai a numelui și prenumelui justițiabililor în cadrul soluției publicate), iar procesul este pe rol.
Considerăm aplicabile în speță prevederile art. 5 alin.2, lit. c,d, e şi f din același act normativ, conform cărora în procesul de prelucrare a datelor nu este necesar consimțământul persoanei vizate în următoarele cazuri:
    c) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;
    d) când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
    e) când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
    f) când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
              
Datele publicate pe portalul instanțelor de judecată sunt preluate automat din cadrul bazelor de date ECRIS de la nivel local, instanțele de judecată deținând proprietatea asupra bazelor de date și a conținutului acestora. Persoanele care doresc ca nici măcar numele propriu să nu apară pe portal, trebuie să se adrese instanțelor de judecată, acestea putând utiliza, strict din punct de vedere tehnic, opțiunea de confidențialitate la introducerea datelor în aplicația ECRIS, pentru ca acestea sa fie eliminate și de pe portal.
Facem de asemenea precizarea că Ministerul Justiției are doar competente informatice în întreținerea și suportul din punct de vedere tehnic al aplicației ECRIS, informațiile de tip conținut fiind in administrarea instanțelor de judecată.
În ceea ce privește obligația de comunicare a prelucrării datelor către persoana vizată, instituită de art. 12  din Legea 677/2001,cu modificările și completările ulterioare, considerăm că ne aflăm în situația expusă de alin. 4, art.12 care precizează:
„(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se dovedește imposibilă sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.”  
În acest sens sunt relevante prevederile art. 167, alin.2 din Noul Cod de procedură civilă adoptat prin Legea nr. 138/2014, cu modificările și completările ulterioare, care  precizează că “citarea prin publicitate se face afișându-se citația la ușa instanței, pe portalul instanței de judecată competente și la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. În cazurile în care apreciază că este necesar, instanța va dispune și publicarea citației în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire” și art. 215 din Noul Cod de procedură civilă care precizează că “Pentru fiecare ședință de judecată se va întocmi o listă cu procesele ce se dezbat în acea zi, care va fi afișată pe portalul instanței și la ușa sălii de ședință cu cel puțin o oră înainte de începerea acesteia.”
Ministerul Justiției preia pe portalul instanțelor de judecată, cu ajutorul mijloacelor automate, informațiile publicate de către instanțe la ușa sălii de judecată.În ceea ce privește obligația de comunicare a prelucrării datelor către persoana vizată, instituită de art. 12  din Legea 677/2001,cu modificările și completările ulterioare, considerăm că ne aflăm în situația expusă de alin. 4, art.12 care precizează:
„(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se dovedește imposibilă sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.”  
În acest sens sunt relevante prevederile art. 167, alin.2 din Noul Cod de procedură civilă adoptat prin Legea nr. 138/2014, cu modificările și completările ulterioare, care  precizează că “citarea prin publicitate se face afișându-se citația la ușa instanței, pe portalul instanței de judecată competente și la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. În cazurile în care apreciază că este necesar, instanța va dispune și publicarea citației în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire” și art. 215 din Noul Cod de procedură civilă care precizează că “Pentru fiecare ședință de judecată se va întocmi o listă cu procesele ce se dezbat în acea zi, care va fi afișată pe portalul instanței și la ușa sălii de ședință cu cel puțin o oră înainte de începerea acesteia.”
Ministerul Justiției preia pe portalul instanțelor de judecată, cu ajutorul mijloacelor automate, informațiile publicate de către instanțe la ușa sălii de judecată.​

Buletinul informativ al informațiilor de interes public

Bilanțuri contabile

Declarații de avere și de interese


Contact