Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 
 
 
Comunicate
 
 
Informare
Lista cauzelor ce se vor judeca la termen pe perioada protestului:  Secția Civilă | Secția Penală
 
În urma dezbaterilor din data de 04 septembrie 2023, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Miercurea Ciuc a hotărât că începând cu data de 5 septembrie 2023, să suspende forma de protest adoptată prin Hotărârea nr. 2 din 20 iunie 2023 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul acestei instanţe, activitatea de judecată ... mai mult  
 
În urma dezbaterilor din data de 27 iulie 2023, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Miercurea Ciuc a hotărât: Se menține în continuare forma de protest aprobată prin Hotărârea nr. 2/20 iunie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Miercurea Ciuc și, începând cu data de 28.07.2023, se extinde ... mai mult  
 
În materie penală și nonpenală se stabileşte un număr de 40 de dosare/complet/total ședințe de judecată programate în decursul unei luni, dar nu mai mult de 70 de dosare/complet/total ședințe de judecată programate în decursul unei luni, fără a fi luate în considerare, în materie civilă, cauzele având ca obiect încuviințare executare silită și în ... mai mult 
 
Azi, 20 iunie 2023, a avut loc Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Miercurea Ciuc, având pe ordinea de zi reanalizarea situaţiei vizând proiectul de lege privind modificarea pensiilor de serviciu şi adoptarea măsurilor de protest, faţă de încălcarea statutului judecătorului, în ipoteza adoptării acestui proiect de lege, cu amendamentele ... mai mult  
  
Anunţ
Conform Hotărârii nr. 9/2021 a Colegiului de Conducere al Judecătoriei Miercurea Ciuc s-a hotărât că în datele de 24 şi 31 decembrie 2021, compartimentele Registratură respectiv Arhivă nu vor avea program cu publicul, depunerea, în aceste date, a actelor de sesizare respectiv a oricăror alte înscrisuri urmând a se realiza exclusiv prin serviciul poştal, servicii de curierat, poştă electronică sau fax.
Preşedinte,
   Péter FODOR
 
  

Anunţ

În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (1) și (7), sau, după caz, art. 17 alin. (1) și (10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020, în vigoare de la 21 iulie 2020),
orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3), sau, după caz, art. 7 sau art. 8 alin. (4) (respectiv Decizia Direcţiei de Sănătate Publică) poate depune acțiune în anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii – în format electronic – la următoarea adresă de email: legea136-judmciuc@just.ro , cu precizarea că în situaţia transmiterii acesteia pe doar fax nu se va putea garanta înregistrarea acesteia la ora trimisă. Sub acest aspect, faţă de dispoziţiile 16 alin 7 şi 17 alin 10 din actul normativ anterior menţionat, s-a instituit obligaţia comunicării cererii şi în format electronic, respectiv e-mail:
 
legea136-judmciuc@just.ro 
În cererea formulată, petentul va transmite
a) obligatoriu:
-      numărul de telefon, pentru facilitarea desfășurării procesului;
-      numărul Deciziei Direcţiei de Sănătate Publică pe care o contestă; 
b)    în măsura în care se află în posesia sa:
-      decizia contestată şi eventuale alte înscrisuri aflate în posesia sa (scanate sau fotografiate în întregime) pe adresa de email indicată mai sus, odată cu cererea de chemare în judecată;
-      cartea de identitate sau, dacă nu se află în posesia sa, să indice CNP în vederea verificării identităţii. 
De asemenea, comunicarea actelor de procedură (inclusiv citaţiile şi hotărârea judecătorească), se va realiza – în format electronic – la adresa de email indicată de parte. 
 Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru. 
 
Preşedinte,
 Tudor Aura Mădălina
  
02/11/2020
Comunicat de presă
Comunicat de presă din data de 02.11.2020  
 
12/03/2020
Comunicat de presă
31/01/2020
Comunicat de presă
 
05/03/2019
Comunicat de presă
 
26/02/2019
Comunicat de presă
 
  
 
 

Informaţii de interes public


Informare
privind lansarea portalului național ce permite: depunerea unei cereri de chemare în judecată, declararea unei căi de atac într-un dosar, depunerea înscrisurilor într-un dosar deja existent, plata taxei judiciare de timbru într-un dosare utilizând cardul bancar, eliberarea certificatelor de grefă, eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătoreşti ...>

Informare


  Solicitare informaţii de interes public

  Declaraţii de avere şi interese

  Rapoarte şi studii


Contact