Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 
 
Conform Hotărârii nr. 9/2021 a Colegiului de Conducere al Judecătoriei Miercurea Ciuc s-a hotărât că în datele de 24 şi 31 decembrie 2021, compartimentele Registratură respectiv Arhivă nu vor avea program cu publicul, depunerea, în aceste date, a actelor de sesizare respectiv a oricăror alte înscrisuri urmând a se realiza exclusiv prin serviciul poştal, servicii de curierat, poştă electronică sau fax.
 
 
PREŞEDINTE, 
        FODOR PÉTER
 
 
 
INFORMARE  
privind utilizarea aplicaţiilor
DOSARUL ELECTRONIC şi
Trimitere Document Securizat (TDS)
 

ANUNŢ

 

În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (1) și (7), sau, după caz, art. 17 alin. (1) și (10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020, în vigoare de la 21 iulie 2020),
orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3), sau, după caz, art. 7 sau art. 8 alin. (4) (respectiv Decizia Direcţiei de Sănătate Publică) poate depune acțiune în anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii – în format electronic – la următoarea adresă de email: legea136-judmciuc@just.ro , cu precizarea că în situaţia transmiterii acesteia pe doar fax nu se va putea garanta înregistrarea acesteia la ora trimisă. Sub acest aspect, faţă de dispoziţiile 16 alin 7 şi 17 alin 10 din actul normativ anterior menţionat, s-a instituit obligaţia comunicării cererii şi în format electronic, respectiv e-mail:
 
 
legea136-judmciuc@just.ro
 
În cererea formulată, petentul va transmite
a) obligatoriu:
-      numărul de telefon, pentru facilitarea desfășurării procesului;
-      numărul Deciziei Direcţiei de Sănătate Publică pe care o contestă; 
b)    în măsura în care se află în posesia sa:
-      decizia contestată şi eventuale alte înscrisuri aflate în posesia sa (scanate sau fotografiate în întregime) pe adresa de email indicată mai sus, odată cu cererea de chemare în judecată;
-      cartea de identitate sau, dacă nu se află în posesia sa, să indice CNP în vederea verificării identităţii. 
De asemenea, comunicarea actelor de procedură (inclusiv citaţiile şi hotărârea judecătorească), se va realiza – în format electronic – la adresa de email indicată de parte. 
 Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru. 
 
 PREŞEDINTE

TUDOR AURA MĂDĂLINA

 

 

 


Informaţii de interes public


Contact