Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 
 
 
BIRP 2/30.01.2024
 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Judecătoriei Mediaş  este abilitat să vă remită următorul:  
 
COMUNICAT DE PRESĂ
Chestionar pentru evaluarea percepţiei publice privind activitatea
 în cadrul instanţelor judecătoreşti
 
 Prin hotărârea Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2646/16.11.2023 a fost adoptat Chestionarul elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacţie al părţilor interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025.
 Chestionarul este disponibil on-line accesând următorul link:  
 Aceste date sunt necesare în vederea evaluării de către Consiliul Superior al Magistraturii, în scop statistic, a percepţiei publice privind activitatea în cadrul instanţelor judecătoreşti, precum şi alte elemente care intră în conţinutul noţiunii de acces liber la justiţie în sens larg.
 
JUDECĂTORIA MEDIAŞ
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 judecător NICOLAE ORĂŞTEANU
 
 
 
  
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE DIN CADRUL JUDECĂTORIEI MEDIAȘ  
 este abilitat să vă remită următorul comunicat: 

COMUNICAT DE PRESĂ

-  Adunarea generală a judecătorilor de la 

Judecătoria Mediaș -

 
          Prin Hotărârea nr. 9/2024  a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Mediaș întrunită la data de 11.01.2024, s-a hotărât:
-                Încetarea  protestului adoptat de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Mediaş prin Hotărârea nr. 6 din 14.12.2023 şi reluarea activităţii începând cu data de 12.01.2024.
 
Judecător delegat Biroul de Informare şi Relaţii Publice
NICOLAE ORĂȘTEANU 
  
!!NOU!! PENTRU LISTA CAUZELOR LA JUDECATORIA MEDIAȘ
(pentru afisare corecta recomadăm utilizarea Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera)  
 
 
Anunt 
         
         Consiliul Superior al Magistraturii a lansat luni, 10 iulie 2023, portalul naţional https://registratura.rejust.ro/, portal ce permite depunerea cererilor, înscrisurilor şi plata taxelor de timbru şi îndeamnă cetăţenii şi profesioniştii din cadrul sistemului judiciar la folosirea acestuia.
          Portalul a fost dezvoltat în primă fază de Curtea de Apel Galaţi, iar acum este disponibil la nivel naţional, gratuit.
          Portalul naţional permite interacţiunea electronică a justiţiabililor şi profesioniştilor dreptului cu instanţele de judecată, oferindu-le acestora posibilitatea de a accesa cu uşurinţă următoarele servicii:
-           depunerea unei cereri de chemare în judecată;
-           declararea unei căi de atac într-un dosar;
-           depunerea înscrisurilor într-un dosar deja existent;
-           plata taxei judiciare de timbru într-un dosar utilizând cardul bancar;
-           eliberarea certificatelor de grefă;
-           eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătoreşti.
          Posibilitatea de a plăti taxa de timbru utilizând cardul bancar simplifică în mod semnificativ interacţiunea cu instanţa de judecată, această modalitate de plată fiind implementată în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, Asociaţia de Plăţi Electronice din România şi Ghiseul.ro
          Astfel, utilizând formulare electronice din portal, informaţiile sunt transmise către grefierii registratori în mod structurat, facilitându-se înregistrarea cu celeritate a cererilor şi înscrisurilor în sistemele informatice proprii.
          În măsura în care justițiabilii optează pentru utilizarea acestui portal, se recomandă să nu fie folosite, concomitent, și celelalte instrumente de sesizare a instanței, pentru a nu încărca în mod nejustificat activitatea instanțelor.
           Comunicatul CSM îl puteţi vedea aici https://www.csm1909.ro/PageDetails.aspx?Type=Title&FolderId=10540
 
 
 
 
Cererea de acces la dosarul electronic poate fi descărcată de aici:
 
 
Vă aducem la cunoștință că informații despre dosare se pot obține și accesând următoarele link-uri:
 
 http://www.tribunalulsibiu.ro  secțiunea INFO DOSAR.
infodosar bun.png 

Actualitate

            Biroul de informare şi relaţii publice este organizat şi funcţionează conform normelor specifice prevăzute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 233/2002. 

           Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea realizării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii. 

Totodată asigură activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor formulate, în condiţiile legii, sub coordonarea preşedintelui instanţei sau a unui judecător desemnat de acesta. 

           Biroul de informare si relaţii publice este condus de un judecător desemnat de preşedintele instanţei, care îndeplineşte si rolul de purtător de cuvânt; biroul este compus, de regula, din consilierul pentru informaţii publice si un grefier desemnat de preşedintele instanţei. 

Programul zilnic al Biroului de informare si relaţii publice coincide cu programul de lucru al instanţei, într-o zi pe săptămâna fiind obligatorie stabilirea unor ore de funcţionare si după-amiaza, după încheierea programului de lucru al instanţei. 

          Conducătorul Biroului de informare si relaţii publice are următoarele atribuţii: conduce si coordonează activitatea Biroului de informare si relaţii publice; organizează activitatea de furnizare pe loc a informaţiilor, atunci când acest lucru este posibil; analizează cererile de furnizare a informaţiilor publice si dispune cu privire la caracterul acestora - comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces - si ia masuri pentru rezolvarea solicitărilor conform normelor legale an vigoare si transmiterea răspunsului către solicitant, an termenul legal; asigura îndeplinirea obligaţiei legale de furnizare din oficiu a informaţiilor prevăzute de lege, prin afişare an locuri vizibile la sediul instanţei, prin crearea de înscrisuri care sa cuprindă aceste informaţii, disponibile la punctul de informare-documentare din cadrul biroului si prin publicare si actualizare pe pagina de Internet a instanţei; analizează petiţiile înregistrate si dispune cu privire la modul de soluţionare, de redactare a răspunsului, conexare sau clasare, sub coordonarea preşedintelui instanţei; repartizează petiţiile compartimentului de specialitate, an funcţie de obiectul acestora, pentru a asigura soluţionarea lor si trimiterea răspunsului an termenul legal;  identifica ştirile difuzate de mass-media locala si naţionala, care au un impact negativ asupra activităţii si imaginii instanţei sau judecătorilor si celuilalt personal care funcţionează la aceasta, verifica veridicitatea informaţiilor si asigura, după caz, informarea corecta a opiniei publice sau exprima poziţia instanţei fata de problemele semnalate; redactează, la nevoie, declaraţii de presa si participa la interviuri, furnizând informaţiile supuse liberului acces al publicului, an scopul unei informări corecte si complete a opiniei publice; îndeplineşte şi alte dispoziţii ale preşedintelui instanţei, conform legii si regulamentului. 

          In exercitarea acestor atribuţii conducătorul Biroului de informare si relaţii publice este ajutat de consilierul pentru informaţii publice.

Se ţine o evidenţă exactă a cererilor înregistrate conform Legii 544/2001, precum şi a petiţiilor înregistrate în baza O.G.27/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.233/2002.

 


Informaţii de interes public

...

Contact

...