Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

1. Legislaţie
2. Conducere 
3. Organizare
         Organizarea Judecatoriei Medgidia
4. Programe şi stategii proprii
          Programe și strategii
5. Rapoarte şi studii  
          Rapoarte și studii

Actualitate

 

Anunț  privitor desființare Complet C6.pdfAnunț privitor desființare Complet C6.pdf

 

 Potrivit Deciziei nr. 7 din 12.02.2024 emisă de Președintele Judecătoriei Medgidia, începând cu data de 16 februarie 2024 se desființează completurile civile C6, C6-cc și C6 încuv., cauzele, inclusiv cele suspendate, aparținând completurilor menționate mai sus, fiind repartizate ciclic celorlalte completuri civile, părțile urmând a fi înștiințate prin emiterea de citații cu noile termene de judecată acordate în fiecare cauză.
Așadar, ședințele de judecată stabilite anterior pentru completurile civile C6, C6-cc și C6 încuv.  nu vor mai avea loc.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT !
 Potrivit Deciziei nr. 74 din 24.11.2023 emisă de Președintele Judecătoriei Medgidia, începând cu data de 04.12.2023, este desființat Completul P3(P3CP, DL3, Pr ex,.pen., C3 special incompatibilități), cauzele fiind repartizate ciclic celorlalte completuri penale, părțile urmând a fi înștiințate prin emiterea unor noi citații cu noile termene acordate în cauze.

------------------------------------------------------------------------

Comunicat de presă  din data de 04.09.2023.pdfComunicat de presă din data de 04.09.2023.pdf 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Comunicat de presă din 20.06.2023

 ---------------------------------------------------------------------------------- 

Programul de lucru : 8:00 - 16:00
Program de lucru cu publicul:
 
Arhiva si Registratura:
Luni: 10:00 - 14:00
Marti, Miercuri, Joi si Vineri : 08:30 - 12:30

Biroul executări penale:
Luni: 11:00 - 15:00
Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri: 09:00 - 13:00
 
Biroul executări civile:
Zilnic: 08:00 – 11:00

Biroul de informare şi relaţii publice va avea program cu publicul în fiecare zi de Luni şi Miercuri între orele 10:00 – 12:00 şi Joi între orele 16:00 – 19:00.
 

                  COMUNICAT DE PRESĂ DIN DATA DE 30.06.2022

                                     Comunicat de presă 30.06.2022.pdfComunicat de presă 30.06.2022.pdf


 
Contacte utile pentru depunerea cererilor împotriva instituirii măsurilor prevăzute de art.16 şi 17 din Legea nr.136/2020
 
Corespondenta Legea 136/2020: jd-ctme-L136-carantina@just.ro
                                                     jud-medgidia-reg@just.ro
                              
                                  
ANUNT_L136_2020.doc__ANUNT_L136_2020.doc
 
 
 

ANUNTURI IMPORTANTE PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII DE JUDECATA


Decizia nr.7 din 14.05.2020.pdfDecizia din nr.7 din 14.05.2020.pdf


20.03.2020-Anunț Lista caiuzelor penale ce se vor judeca  pe perioada stării de urgență.pdf20.03.2020-Anunț Lista caiuzelor penale ce se vor judeca pe perioada stării de urgență.pdf


Decizia nr.5 din 19.03.2020.pdfDecizia nr.5 din 19.03.2020.pdf


Anunț măsuri prevenire Covid 19.pdfAnunț măsuri prevenire Covid 19.pdf


Hotărârea nr.7 din 13.03.2020.pdfHotărârea nr.7 din 13.03.2020.pdf


COMUNICAT DE PRESA 12 MARTIE 2020.pdfCOMUNICAT DE PRESA 12 MARTIE 2020

Extras Hot.Colegiu Conducere  nr.31 din 19.12.2019.pdfExtras Hot.Colegiu Conducere nr.31 din 19.12.2019.pdf


Decizia nr.34 din 30.12.2019-privitor  avocati.pdfDecizia nr.34 din 30.12.2019-privitor avocati.pdf

ANUNŢ DE INTERES PUBLIC
 
privind măsurile instituite la Tribunalul Constanţa şi Judecătoriile Constanţa, Medgidia, Mangalia şi Hârşova pentru prevenirea îmbolnăvirii cu noul coronavirus la reluarea activităţii de judecată
 
În atenţia persoanelor care au dosare pe rol la instanţele indicate mai sus:
1.Pentru evitarea aglomerării persoanelor în incintele instanţelor, s-a luat măsura programării judecării cauzelor pe intervale orare, de la data ridicării stării de urgenţă; drept urmare, în aplicaţia ECRIS şi pe portalul instanţelor de judecată s-au menţionat corespunzător orele de prezentare la instanţă a persoanelor citate (părţi, martori, avocaţi, etc). Solicităm persoanelor interesate să consulte portalul instanţelor de judecată portal.just.ro, secţiunea dosare/ora estimată, pentru a lua cunoştinţă despre ora la care urmează a se prezenta la instanţă.
2.Lista de ședință va fi configurată cu dosarele în ordinea orelor estimate de judecată, și va fi afișată inclusiv la ușa de intrare în instanță,
3. Persoanele ce intră în incinta instanţelor, atât la compartimentele având relaţii cu publicul cât şi în sălile de judecată, au obligaţia purtării măștii de protecție, precum şi obligaţia dezinfectării pe mâini cu dezinfectant pus la dispoziţie de către instanţă, la intrare şi înainte de a consulta fizic dosarele.  
4.Accesul avocaţilor, experţilor, justiţiabililor, etc pentru studiul dosarelor în arhive se va face cu respectarea distanţei de protecţie de 1,5 m între aceştia pe perioada studiului, în funcţie de fiecare spaţiu de arhivă concret.
5.Aşezarea în sală a publicului (inclusiv părţi, avocaţi) se va realiza cu distanţă de protecţie de 1,5-2 metri între aceştia.
6.Părţile şi celelalte persoane citate la judecată vor fi încunoştiinţate despre momentul în care pot intra în sală în funcţie de încărcarea acesteia, prin afişare pe monitorul de la intrarea în sală a succesiunii dosarelor, prin apelarea prin staţie de amplificare (unde există), prin afişarea listei de şedinţă cu menţionarea orei .
7.Se solicită persoanelor care cunosc faptul că prezintă un risc de a fi contaminate cu noul coronavirus (venite din străinătate, venite din zone din ţară în care s-a instituit carantină generalizată, aflate în carantină ori care prezintă simptome Covid 19 -febră, tuse, durere de cap, dificultate la înghiţire, dificultăţi de respiraţie) să anunţe acest aspect şi să evite prezentarea fizică la instanţă. În cazul observării unor astfel de simptome, persoanei respective i se va verifica temperatura corporală şi se vor evalua măsurile necesar a fi luate pentru protecţia publică.
8.Se solicită justiţiabililor să nu rămână în incinta instanţei mai mult decât este necesar pentru rezolvarea operaţiunii ce a necesitat prezenţa lor.
9. Solicităm comunicarea datelor de contact electronic (e-mail) astfel încât corespondenţa instanţă-părţi/avocaţi să se realizeze cât mai mult în formă electronică, iar părţile/avocaţii să poată studia dosarele fără a se prezenta fizic la instanţă.
10.Vor fi afișate, atât în instanțe cât și pe portal, informații adresate publicului privind regulile, specifice protecției împotriva Covid 19, de acces în instanță, de studiu dosare și de participare la ședințele de judecată, pe care vă rugăm să le consultaţi.
 
                                                       Preşedinte Tribunalul Constanţa
Jud. Teodor-Viorel Gheorghe

 

ANUNȚ

 

 Potrivit Ordinului nr. 4 din 11.10.2019 emis de Președintele  Tribunalului Constanța, în vederea  punerii în aplicare a  prevederilor art.154 alin. 6 Cod procedură civilă  și  a  simplificării  activității de  comunicare  acte procedurale și de punere în executare  a hotărârilor judecătorești prin  utilizarea poștei electronice, pentru operaționalizarea programului informatic T.D.S. (Transmitere Documente Semnate/Securizate), în măsura în care  instituțiile și persoanele fizice și juridice   doresc  comunicarea  actelor de procedură și își exprimă acordul  privind comunicarea în această modalitate,  sunt rugate  să comunice adresa de poștă electronică prin consemnarea pe cât posibil pe prima pagină a documentului pe care îl depun la instanță, inclusiv  prin consemnare  olografă ad-hoc, pentru a putea fi preluată și introdusă în  programul informatic T.D.S.

  

                                                              PREȘEDINTE,

                                               Judecător Marius Cătălin Croitoru


ANUNȚ pdf.pdfANUNȚ pdf.pdf

 

 

 

 
ANUNŢ IMPORTANT

 
         ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR NECESARE FUNCŢIONĂRII APLICAŢIEI INFODOSAR, începând cu data de 03.07.2017, părţile vor comunica la adresa de e-mail a instanţei jud-medgidia-reg@just.ro, copii scanate în format PDF ale documentelor sau documentele în format Word depuse prin ​Registratură, cu indicaţia ca documentele ce vor fi comunicate să nu aibă dimensiuni mai mari de 60 KB/pagină şi 12 MB/document.
 
 
 IMPORTANT
 
În conformitate cu disp. art. 178 alin. 3 din ROI, în perioada 24.06.2019 – 01.09.2019, compartimentul de registratura şi arhiva, compartimentul  executări penale si biroul de relaţii de interes public, vor funcționa dupa programul vacanței judecătoreşti (conform Hotărârii nr.14 din 03.06.2019 a Colegiului de Conducere din cadrul Judecătoriei  Medgidia) 
 
 
Anunţ
     Dosarele privind cauzele referitoare la adopţii nu sunt publicate pe site, ca urmare a aplicării dispoziţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal inserate în Legii 677/2001, precum şi a prevederilor Legii 273/2004 privind adopţiile.
​​


Informaţii de interes public


Contact