Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 Judecătoria Marghita, strada Tudor Vladimirescu, nr. 2, judeţul Bihor, cod 415300.
 
Telefon:
       0359-439.040 – CENTRALĂ JANDARMI
       0359-179.298 – CENTRALĂ GREFIER ŞEF

Fax:
      0359-179.299 FAX REGISTRATURĂ
      0359-179.300 FAX EXECUTĂRI PENALE​
      
Email: jud-marghita-reg@just.ro


ANUNT :
     Pe perioada vacantei judecatoresti 01.07.2022-31.08.2022  compartimentul arhiva - registratura va avea urmatorul program:

                     Registratura - Arhiva    
                                           Marti    orele: 9.00 - 11.00
                                           Joi        orele: 9.00 - 11.00​


  Important:
        Pentru procedura de transmitere electronica a documentelor la dosare sa aveti in vedere:
        Prin poştă electronică, mesajul electronic şi fişierul ataşat se transmit :
 
          •       pe adresa  de e-mail :     jud-marghita-reg@just.ro​
          •       doar in format acceptat – pdf, word ( doc sau docx)
          •       cu cel putin 24 de ore inainte de termenul de judecata
          •       fără ca mesajul şi ataşamentele să cumuleze o dimensiune mai mare de 15 MB
 
        De asemenea, va adresăm rugămintea ca documentele si cererile de chemare in judecată pe care le depuneţi laregistratură sau le trimiteţi prin poştă să NU fie capsate, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.

    

        ANUNT sistare parole citatii vechea aplicatie INFODOSAR

        Incepand cu data 1 octombrie 2021, s-a dispus sistarea generarii de parole la citatii, pentru

accesul la dosarul electronic in vechea aplicatie InfoDosar de pe www.curteadeapeloradea.ro

conform Ordinului nr.30 emis de Curtea de Apel Oradea.(pentru dosarele pe rol parolele anterioare raman valabile) 

       Ordin serviciu 30 din 20 septembrie 2021 CAO-tbh.pdfOrdin serviciu 30 din 20 septembrie 2021 CAO-tbh.pdf

    ANUNT: In scopul eficientizarii accesului justitiabililor la Dosarul Electronic si  îmbunatatirii activitatii de comunicare a actelor de procedurä în format electronic, incepând cu data de 8 Septembrie 2021, se implementeazä la nivelul  Judecatoriei Marghita  aplicatia TDS privind comunicarea actelor de procedura în format electronic.

In vederea realizarii accesului la Dosarul Electronic a comunicarii actelor de procedura prin aplicatia TDS, justitiabilii vor completa o cerere, conform modelului de mai jos . care va  fi transmisă instanţei  fie în format electronic (PDF), fie în format fizic, prin depunerea la registratură (personal sau prin serviciul postal)


         Model Cerere : Cerere_Comunicare_Format_Electronic.pdfCerere_Comunicare_Format_Electronic.pdf
                               Cerere_Comunicare_Format_Electronic.docxCerere_Comunicare_Format_Electronic.docx
                          ​     Purtator de cuvânt BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
           Judecător :  JUDECĂTOR NEGREA ANAMARIA CRISTINA 
           Judecător :  CHIFAN GABRIEL – locţiitor​
           Grefier şef BULUGEAN DIANA ANTOANETA-  Grefier B.I.R.P.
 
Persoane de contact BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII CU PUBLICUL 
          Judecător :  JUDECĂTOR NEGREA ANAMARIA CRISTINA 
          Judecător :  CHIFAN GABRIEL – locţiitor​
          Grefier şef BULUGEAN DIANA ANTOANETA-  Grefier B.I.R.P.
 

Camere de lucru cu publicul             Începând cu data de 01 septembrie 2021 Programul cu publicul este asigurat zilnic la:
 
             Compartimentul arhivă - camera nr.21: locul în care se pot consulta dosarele în curs de judecată de către parţi, unde se eliberează înscrisuri originale aflate la dosar sau certificate de grefă, copii legalizate de pe înscrisuri sau hotărâri. 
       Registratura instanţei – camera nr.22: locul unde se depun cererile de către părţi în vederea înregistrării, se repartizează aleatoriu dosarul către completul de judecată; locul în care se depun cereri ulterioare înregistrării unui dosar, petiţii sau memorii, unde se primeşte corespondenţa scrisă referitoare la dosare.

                   LUNI – VINERI   orele  9.00 - 11.00.​           Pe perioada vacanţei judecătoreşti, respectiv 01.07.2021 – 31.08.2021, compartimentele arhivă şi registratură vor avea următorul program:

             ARHIVĂ - REGISTRATURĂ
                      Marti şi Joi   orele  9.00-11.00.

Există  trei  săli de judecată: Sala nr. 1 ( parter )
                                          Sala nr. 2 ( etaj I )
                                          Sala nr. 3 (etaj I ) 
 În toate  sălile  există aparatura necesară pen tru înregistrarea şedinţelor de judecată, şedinţele fiind înregsitrate.
 
 Accesul publicului
 
Programul cu publicul este asigurat zilnic la:
 
        Compartiment arhivă-camera nr.21: locul în care se pot consulta dosarele în curs de judecată de către parţi, unde se eliberează înscrisuri originale aflate la dosar sau certificate de grefă, copii legalizate de pe înscrisuri sau hotărâri.
 
Programul este:    Luni,      orele  9.00-13,00.
                           Marţi      orele  9.00-13,00.
                           Miercuri orele   9.00-13,00.
                                        orele 14.00-15,00;
                           Joi         orele   9.00-13,00;
                           Vineri     orele  9.00-13,00.
 
    Registratura instanţei-camera nr.22: locul unde se depun cererile de către părţi în vederea
înregistrării, se repartizează aleatoriu dosarul către completul de judecată; locul în care se depun cereri ulterioare înregistrării unui dosar, petiţii sau memorii, unde se primeşte corespondenţa scrisă referitoare la dosare.
          
Programul este: luni, orele   9.00-13,00.
                           Marţi       9.00-13,00.
                           Miercuri   9.00-13,00.
                                        14.00-15,00;
                           Joi           9.00-13,00;
                           Vineri      9.00-13,00.
 
Programul de lucru cu experţii  este   Marţi orele  14.00-16,00
                                                        Joi  orele   14.00-16.00
 
        Sălile de judecată: Şedinţele de judecată încep la ora 9,00 sau la o altă ora înscrisă în citaţie.
 
     Accesul în birourile judecătorilor şi ale grefierilor este interzis pentru justiţiabili, avocaţi şi public.
 Procurorii au asigurat un birou separat  pentru consultarea dosarelor. .
 Avocaţii au asigurat un birou  pentru serviciu de asistenţă  juridică camera  13 parter .
 
Repartizarea cauzelor are loc prin sistem aleatoriu computerizat. Instanţa a stabilit, prin hotărâre a colegiului de conducere, parametrii de configurare a aplicaţiei ECRIS: stabilirea completelor, stabilirea punctajul maxim si număr maxim de cauze pe complet, punctajul asociat obiectelor cauzelor...

Program de funcţionare

         
  ANUNT :
     Pe perioada vacantei judecatoresti 01.07.2022-31.08.2022  compartimentul arhiva - registratura va avea urmatorul program:

                     Registratura - Arhiva    
                                           Marti    orele: 9.00 - 11.00
                                           Joi        orele: 9.00 - 11.00
 
 
                                            *** *** *** *** *** *** *** *** ***             
 
 
Programul de lucru cu experţii judiciari: 
                               Marţi    14.00 – 16.00
                               Joi        14.00 – 16.00               
Program de lucru
               ARHIVA  Luni -Joi  orele  09.00-13.00;
                              Miercuri  orele  14.00-15.00;
                              Vineri      orele 08.00-12.00;
 
    REGISTRATURA  Luni -Joi  orele  09.00-13.00;
                              Vineri      orele 08.00-12.00;
 
Cererile de divorţ se depun în fiecare zi de marţi între orele 09.00-11.00.
BIROUL DE  INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL   ZILNIC -ORELE 09.00-11.00
 

Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta