Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


    Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul chrome facand clik AICI


    Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul mozilla facand clik AICI

    Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul microsoft edge facand clik​ AICI​   


         Judecătoria Marghita  se află în circumscripţia Tribunalului Bihor
        Judecătoria Marghita îşi desfăşoară activitatea  în baza  Constituţiei României şi a Legii 304/2004 privind  organizarea judiciară, a Legii 304/2004 republicată, privind organizarea judiciară şi ale Regulamentului de ordine interioara ale instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr. 1375/17.12.2015 a Plenului  Consiliului  Superior al Magistraturii.
 
        Actele normative privind organizarea şi funcţionarea  sistemului judiciar sunt disponibile pe  site-ul CSM.
 
        Construcţia a fost ridicată în anul 1928 şi a fost preluată în administrare de Ministerul Justiţiei de la Ministerul Sănătăţii, în anul 1993, când s-au efectuat lucrări de consolidare.
 
      Sediul se află în Marghita,  str. Tudor Vladimirescu, Nr. 2, cod 415300, jud. Bihor.
 

 


Actualitate


Informaţii de interes public

 ​       

     Important:
        Pentru procedura de transmitere electronica a documentelor la dosare sa aveti in vedere:
        Prin poştă electronică, mesajul electronic şi fişierul ataşat se transmit :
 
          •       pe adresa  de e-mail :     jud-marghita-reg@just.ro
          •       doar in format acceptat – pdf, word ( doc sau docx)
          •       cu cel putin 24 de ore inainte de termenul de judecata
          •       fără ca mesajul şi ataşamentele să cumuleze o dimensiune mai mare de 15 MB
 
        De asemenea, va adresăm rugămintea ca documentele si cererile de chemare in judecată pe care le depuneţi la registratură sau le trimiteţi prin poştă să NU fie capsate, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.

    

        ANUNT sistare parole citatii vechea aplicatie INFODOSAR

        Incepand cu data 1 octombrie 2021, s-a dispus sistarea generarii de parole la citatii, pentru

accesul la dosarul electronic in vechea aplicatie InfoDosar de pe www.curteadeapeloradea.ro

conform Ordinului nr.30 emis de Curtea de Apel Oradea.(pentru dosarele pe rol parolele anterioare raman valabile) 

       Ordin serviciu 30 din 20 septembrie 2021 CAO-tbh.pdfOrdin serviciu 30 din 20 septembrie 2021 CAO-tbh.pdf

    ANUNT: In scopul eficientizarii accesului justitiabililor la Dosarul Electronic si  îmbunatatirii activitatii de comunicare a actelor de procedurä în format electronic, incepând cu data de 8 Septembrie 2021, se implementeazä la nivelul  Judecatoriei Marghita  aplicatia TDS privind comunicarea actelor de procedura în format electronic.

In vederea realizarii accesului la Dosarul Electronic a comunicarii actelor de procedura prin aplicatia TDS, justitiabilii vor completa o cerere, conform modelului de mai jos . care va  fi transmisă instanţei  fie în format electronic (PDF), fie în format fizic, prin depunerea la registratură (personal sau prin serviciul postal)


         Model Cerere :  CERERE  de acces -  Dosar Electronic .pdfCERERE de acces - Dosar Electronic .pdf 
                                CERERE  de acces -  Dosar Electronic - Word.docxCERERE de acces - Dosar Electronic - Word.docx
                          


          Listele de sedinta se pot consulta AICI ​          A N U N Ţ  -Pe perioada vacanţei judecătoreşti, respectiv 01.07.2021 – 31.08.2021, compartimentele arhivă şi registratură vor avea următorul program:

                     ARHIVĂ - REGISTRATURĂ
                             Marti şi Joi...............orele  9.00-11.00.

     Hotararea nr. 8 a Curtii de Apel Oradea din data de 25-03-2020.pdfHotararea nr. 8 a Curtii de Apel Oradea din data de 25-03-2020.pdf​

     Hotararea nr 417 din 24-03-2020 a Consiliului Superior al Magistraturii.pdfHotararea nr 417 din 24-03-2020 a Consiliului Superior al Magistraturii.pdf​

     Hotararea nr 7-CAO.pdfHotararea nr. 7 a Curtii de Apel Oradea din data de 20-03-2020

     Anexa Hot nr 7-cao.pdfAnexa la Hotararea nr. 7 a Curtii de Apel Oradea din data de 20-03-2020
     Hotararea nr 6 CAO.pdfHotararea nr 6 din 18-03-2020 a Curtii de Apel Oradea referitoare la activitatea de judecata pe durata starii de urgenta​

 

           ORDIN DE SERVICIU NR. 8  din data de 17 noiembrie 2020 

           Reținând contextul excepțional generat de pandemia de COVID-19 și evoluția acesteia pe teritoriul României; 
Având în vedere că pentru limitarea infecțiilor cu virusul SARS-COV-2 se recomandă implementarea măsurilor de distanţare socială;
          Ținând seama de necesitatea unei abordări coordonate în privința acestei situații, care să asigure o implementare unitară a măsurilor de prevenție la nivelul instanţei;  
          Având în vedere creșterea constantă și progresivă a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 pe întreg teritoriul țării, dar și pe raza județului Bihor,
Emite următorul 
          
                           ORDIN

          Art. 1.  Se instituie următoarele măsuri necesare desfășurării în condiţii de siguranţă a activităţii de judecată la compartimentele instanței, astfel: 
         Compartimentul Registratură al Judecătoriei Marghita va desfășura în mod excepțional activitate cu publicul, în condițiile prevăzute în prezentul Ordin.  
         Transmiterea cererilor de chemare în judecată, a căilor de atac, precum și a altor cereri adresate instanței care nu se depun direct în ședință, precum și comunicarea acestora către părți se recomandă a fi realizate prin mijloace electronice, sau prin poştă, dacă persoana nu are acces la mijloace eloctronice (email, fax).  
         Cererile adresate instanţei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri şi pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune în principal prin mijloace de comunicare electronică sau prin poştă, în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului.
         Înscrisurile eliberate în temeiul cererilor anterior menţionate se vor transmite în principal prin poştă sau, dacă persoana care a formulat cererea solicită, prin poştă electronică. Ridicarea recipiselor de consemnare a cauţiunilor se va putea realiza personal, pe baza unei prealabile programări realizată de grefierul şef. 
          Persoanele care nu au acces la mijloace electronice de comunicare sau la servicii poştale se vor putea prezenta la Registratura instanţei pentru depunerea de cereri/înscrisuri în formă fizică. 
          În vederea evitării supraaglomerării, pentru fiecare persoană se va aloca un interval de cel mult 10 minute, fiind permisă prezenţa unei singure persoane în incinta compartimentului, celelalte persoane fiind obligate să aştepte în curtea instanţei. Respectarea acestei măsuri va fi asigurată prin intermediul dispozitivului de jandarmi.
 
       Prezentarea la Compartimentul Registratură se va putea face ZILNIC în intervalul orar 09:00-11:00.  

        La Compartimentul Arhivă, accesul justițiabililor, dar şi al avocaţilor, consilierilor juridici, practicienilor în insolvenţă, experţilor şi interpreţilor se va realiza potrivit unei programări prealabile realizată online, cu două zile înainte,
         printr-o cerere scrisă în care să fie indicat nr. de dosar, intervalul orar în care se doreşte prezentarea şi nr. de telefon al solicitantului, transmisă la adresa jud-marghita-arh@just.ro 
sau telefonic, la nr. de telefon 0259/363834 sau 0359/439040

          Accesul pentru consultarea dosarelor se va realiza cu respectarea regulilor de distanțare socială și doar în măsura în care justițiabilii nu au posibilitatea de a consulta dosare ori evidențe în format electronic.
       Programarea în vederea consultării dosarelor se va întocmi cu cel puțin o zi înaintea datei prezentării, de către grefierul arhivar şi va fi predată prin grija acestuia corpului de jandarmi, cu o zi înaintea datei pentru care a fost întocmită, iar accesul persoanelor la Compartimentul arhivă se va realiza exclusiv pe baza programărilor efectuate, cu 5 minute înaintea orei programate. 
        În cazuri excepţionale, preşedintele completului de judecată pe rolul căruia se află/ori s-a aflat cauza va putea permite accesul şi fără o programare prealabilă, însă sub rezerva respectării regulilor de distanțare socială. 

         Programul de lucru cu publicul al Arhivei se va desfăşura zilnic în intervalul orar 09:00 – 11:00.
     
         În intervalul orar 09:00-10:00 vor avea acces pentru consultarea dosarelor toate persoanele interesate, indiferent că sunt părţi, mandatari persoane fizice, avocaţi, consilieri juridici etc,
         iar intervalul 10:00 – 11:00 va fi rezervat exclusiv accesului avocaţilor, consilierilor juridici, practicienilor în insolvenţă, interpreţi/traducători şi experţi. 

         La efectuarea programărilor se va avea în vedere permiterea accesului unei singure persoane, pentru un interval ce nu va depăşi 15 de minute. În măsura în care va fi posibil, la momentul efectuării programării, grefierul arhivar va putea prelungi durata de staționare în arhivă a persoanelor care au nevoie de un timp de studiu mai îndelungat, luând în considerare numărul programărilor din ziua respectivă. 
 
          Prezentul ordin se va afişa pe uşile de acces în instanţă, se postează pe portalul instanţei și se comunică pentru luare la cunoştinţă şi aplicare corespunzătoare, în limitele atribuţiilor ce îi revine fiecărei persoane vizate de prevederile lui, întregului personal al instanţei, Corpului de Jandarmi şi spre informare Tribunalului Bihor, Barourilor Bihor şi Satu Mare.   

       ÎNLOCUITOR PREŞEDINTE DELEGAT AL JUDECĂTORIEI MARGHITA
       judecător Sălăjan Mădălina          A N U N Ţ  - Având în vedere Ordinul de serviciu nr.7 şi în vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus – COVID-19 sau alte infecţii respiratorii;

   Începând cu data de 01 septembrie 2020 programul la compartimentele instanţei va fi după cum urmează:

COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ
Zilnic între orele 09.00. – 13.00

COMPARTIMENTUL ARHIVĂ
Zilnic între orele 09.00. – 13.00

        În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus – COVID-19 sau alte infecţii respiratorii, transmiterea corespondenţei adresate Judecătoriei Marghita se va face prin e-mail sau fax la datele de contact de mai jos.
                Date de contact:
                Adresa de email: jud-marghita-reg@just.ro
               Telefon: 0359-439040 şi 0259-362834
                Fax: 0259-362527

                PURTAREA MĂŞTII FACIALE ÎN INCINTA INSTANŢEI ESTE OBLIGATORIE!

 

PROGRAM DE LUCRU


Având în vedere Hotărârea nr. 10/2020 a Colegiului de Conducere din cadrul Judecătoriei Marghita;

COMPARTIMENTUL ARHIVĂ ŞI COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ va funcţiona după următorul program: 

MARTI ŞI JOI

Interval orar 09.00 – 11.00

De asemenea, în vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus – COVID-19 sau alte infecţii respiratorii, transmiterea corespondenţei adresate Judecătoriei Marghita se va face şi prin e-mail sau fax la datele de contact de mai jos:

Adresa de email: jud-marghita-reg@just.ro

Telefon: 0359-439040 şi 0259-362834

Fax: 0259-362527


Preşedinte delegat

Judecător Bozga Marian

         

comunicat lege 13620202020-07-23-144331.pdfCOMUNICAT


            Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 136/18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, publicată în Monitorul Oficial nr. 634/18.07.2020, în vigoare din data de 21.07.2020, vă aducem la cunoştinţă următoarele aspecte relevante legate de procedura de soluţionare a acţiunilor în anulare împotriva actelor administrative individuale emise în baza aceste legi, conform art. 16 şi art. 17:

           1. Acţiunile în anulare vor putea fi înregistrate în fiecare zi, de luni până duminică, sens în care se vor constitui completuri de judecată care vor asigura permanenţa.

Acțiunile în anulare vor putea fi formulate în zilele de sâmbătă și duminică doar pe cale electronică, pe adresa de e-mail a Judecătoriei Marghita: jud-marghita-reg@just.ro

2. Este necesară indicarea tuturor datelor de identificare ale petentului: nume, prenume, cod numeric personal (CNP), domiciliu, precum şi a adresei de e-mail şi a numărului de telefon.

3. Soluţionarea cererilor se va face, în toate cazurile, fără prezenţa fizică a părţilor în sala de judecată, urmând a fi utilizate mijloace de comunicare electronică, conform art. 15 alin. 13 din Legea nr. 136/2020.

 

       BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL

         JUDECĂTORIEI MARGHITA                                                            COMUNICAT

         Nr. 8/4/A/BIRP/2020    din 17 Martie 2020

         Având în vedere evoluția numărului îmbolnăvirilor cauzate de COVID-19 și recomandările Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la Judecătoria Marghita au fost dispuse următoarele măsuri de prevenire a răspândirii virusului, respectiv:
      1. Începând cu data de 16 martie 2020 şi până în data de 04.05.2020 se suspendă programul cu publicul la Compartimentele Arhivă, Registratură şi Biroul de informare şi relaţii cu publicul, urmând ca cererile și celelalte acte de procedură să fie transmise de justițiabili folosind email-ul instanţei: jud-marghita-reg@just.ro, numărul de fax: 0259-362527 precum şi serviciile de poştă şi curierat. Avocaţii, consilierii juridici, experţii judiciari şi părţile au posibilitatea studierii dosarelor accesând Info Dosar cu parola comunicată.
      2.  În perioada 16 martie 2020 - 04 mai 2020 vor fi judecate, cu titlu excepțional, doar cauzele urgente.
Listele cu cauzele urgente în care este permis accesul părților şi care se vor judeca vor fi afişate cu cel puţin 24 ore înainte de termenul de judecată, pe portalul instanţei.
În perioada menționată vor avea acces în sediul instanței doar persoanele implicate în cauzele care se judecă cu caracter excepțional.
 Pe parcursul şedinţelor de judecată, accesul persoanelor implicate în cauzele care se judecă cu caracter excepțional în sălile de şedinţă este permis numai la ora anterior stabilită pentru strigarea cauzei.
 
        Jandarmii au obligația de a întreba fiecare persoană care solicită accesul în clădirea instanţei în vederea participării la şedinţa de judecată dacă se află în una din următoarele situaţii:
    a)  are simptome specifice infecției respiratorii sau stare generală alterată; 
    b)  a călătorit în una sau mai multe din zonele geografice de risc ale infecţiei cu coronavirus,
în ultimele 14 zile anterior prezentării la instanţă;
    c)   a intrat în contact, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instanţă, cu o persoană sau cu persoane care au fost diagnosticate sau prezintă suspiciuni de infectare cu virusul COVID-19 sau se află ori s-au aflat în carantină/izolare/autoizolare.
 
       În acest sens, fiecare persoană va completa o declarație pe proprie răspundere.
       În cazul în care răspunsul este afirmativ la minimum una dintre întrebări, jandarmul nu va permite accesul în instanţă.
 
       BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL
         JUDECĂTORIEI MARGHITA

   
    
         
 
       DECIZIA NR.5-2020 COVID - Judecatoria Marghita.pdfDecizia nr.5-2020 - Judecatoria Marghita referitoare la preintampinarea raspandirii infectiei cu Coronavirus  (COVID 19) si a reducerii riscului de contaminare si imbolnavire​

        Anunt :    Începând cu data de 12 martie 2020, se suspendă programul compartimentelor care au acces cu publicul din cadrul Judecătoriei Marghita, respectiv COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ, COMPARTIMENTUL ARHIVĂ, BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL.

                       Avocaţii, consilierii juridici şi experţii judiciari pot studia dosarele instanţei, zilnic:

                          LUNI – VINERI ÎNTRE ORELE 09.00 – 10.00


     DECIZIA NR.2-2020 COVID - Judecatoria Marghita.pdfDecizia nr.2-2020 - Judecatoria Marghita  referitoare la preintampinarea raspandirii infectiei cu Coronavirus  (COVID 19) si a reducerii riscului de contaminare si imbolnavire.

         Anunt :     Având în vedere Adresa nr. 19962 din data de 28.02.2020 a Ministerului Justiţiei, Decizia nr.10/2020 din 02.03.2020 a Tribunalului Bihor Oradea şi Planul de măsuri în vederea prevenirii şi limităţii efectelor epidemiei determinate de

 infectarea cu COVID – 19, programul compartimentelor care au acces cu publicul din cadrul Judecătoriei Marghita,
 respectiv COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ ŞI COMPARTIMENTUL ARHIVĂ, se va reduce, în sensul că:
 
           Începând cu data de 09 martie 2020, programul cu publicul va fi următorul:
                  COMPARTIMENTUL ARHIVĂ ŞI COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ
                          LUNI – JOI ÎNTRE ORELE   09.00 – 11.00
                          VINERI ÎNTRE ORELE        08.00 – 10.00

  

       Anunt :     Pe perioada vacanţei judecătoreşti, respectiv 01.07.2022 – 31.08.2022, compartimentele arhivă şi registratură vor avea următorul program:


             ARHIVĂ - REGISTRATURĂ
                      Marti şi Joi
                 orele  9.00-11.00.

  

    Hotararea NR. 1- 13 ianuarie 2017 - Judecatoria Marghita.docHotararea NR. 1- 13 ianuarie 2017.doc

 

 

 

 


Contact

 Adresa: 

         Judecătoria Marghita, strada Tudor Vladimirescu, nr. 2, judeţul Bihor, cod 415300.

 
Telefon:

       0259 – 363834
Fax:

       0259 – 362527
      
E-mail: jud-marghita-reg@just.ro