Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Organizare

Conducere

Structură organizatorică şi organigramă

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

Programe şi strategii

Competenţa şi instanţele arondate

Hotărâri de colegiu


Conducere

Preşedinte instanţă

David Anton Cristian 

Structură organizatorică şi organigramă

Organizare Instanta
 
Presedinte instanta
David Anton Cristian 
 
Membrii colegiului de conducere
David Anton Cristian  - preşedintele instanţei
Ionescu Adrian - judecator
Berevoescu Carmen  Claudia -judecator
 
Judecători definitivi: Berevoescu Carmen Claudia, David Anton Cristian,   Iancu Steliana Gabriela, Meşca Ionuţ Cezar, Toader Doru Cătălin, Comănescu Adrian, Ionescu Adrian, Luminiţa-Teodora Popescu
 
Judecător desemnat la biroul de Informaţii şi Relaţii Publice : Ionescu Adrian , înlocuitor Toader Doru Cătălin
Grefier şef : Voicu Marinela 
Grefieri şedinţă
Omer Chiubra
Dincă Alina
Năstasă Silvia
Vofschi Marinela
Barbu Elena
Ilie Luminita
Nachiu Florica
Iorgoveanu Liliana
Stan Camelia-Gina
Popa Madalina Elena
Grefier delegat la compartimentul executări penale : Lepădatu Carmen
Grefieri arhivari :
Cocaină Mirela - arhiva civilă
Fota Florentina - arhiva civilă
Ursachi Marinela  - arhiva penală 
Expert asistent la compartimentul repartizare aleatorie : Vîrşe Elena
Agent procedural : Culea Aurica (cu delegatie)
Muncitor și fochist : Munteanu Liliana şi Mihai Gabriel
Şofer : Mamut Nierdan
Îngrijitor: Culeta Aurica
 
 Organigrama Judecătoria Mangalia

presedinteColegiuGref-sef

 


Legislaţia care reglementează organizarea instanţei


Programe şi strategii

...

Competenţa şi instanţele arondate

Judecătoria Mangalia este o instanţă fără personalitate juridică,organizată în judeţul Constanţa şi are sediul în municipiul Mangalia, str. Mircea cel Bătrân nr. 4.   
Judecătoria Mangalia este prevăzută cu un număr de 8 posturi de judecători.
 
C2 - complet specializat în soluţionarea cauzelor de familie şi cu minori în materie civilă,
C3 - complet specializat în soluţionarea cauzelor de fond funciar şi complet specializat în soluţionarea cauzelor de familie şi cu minori în materie civilă,
C4 - complet specializat în soluţionarea cauzelor de fond funciar şi complet specializat în soluţionarea cauzelor de familie şi cu minori în materie civilă,
C5 - complet specializat în soluţionarea cauzelor de fond funciar şi complet specializat în soluţionarea cauzelor de familie şi cu minori în materie civilă,
C6 - complet specializat în soluţionarea cauzelor de familie şi cu minori în materie civilă,
C7 - complet specializat în soluţionarea cauzelor de familie şi cu minori în materie civilă,
C8 - complet specializat în soluţionarea cauzelor de familie şi cu minori în materie civilă,
C9 - complet specializat în soluţionarea cauzelor de fond funciar şi complet specializat în soluţionarea cauzelor de familie şi cu minori în materie civilă.
P3 - complet specializat în soluţionarea cauzelor penale cu minori,
P2 - complet specializat în soluţionarea cauzelor penale cu minori,
P4 - complet specializat în soluţionarea cauzelor penale cu minori,
P5 - complet specializat în soluţionarea cauzelor penale cu minori şi complet  specializat  în soluţionarea cauzelor prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare
P6 - complet specializat în soluţionarea cauzelor penale cu minori şi complet  specializat  în soluţionarea cauzelor prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare,
P7 - complet specializat în soluţionarea cauzelor penale cu minori,
P8 - complet specializat în soluţionarea cauzelor penale cu minori,
P9 - complet specializat în soluţionarea cauzelor penale cu minori.
 
Judecătoria Mangalia este prevăzută cu un număr de 19 de posturi de personal auxiliar din care 17 posturi de personal auxiliar de specialitate, respectiv 14 grefieri, un agent procedural şi doi grefieri arhivari, un post de funcţionar public - expertul asistent cu atribuţii privind repartizarea aleatorie a cauzelor prin programul informatic, două posturi de personal asimilat celui de specialitate şi 4 posturi de personal contractual. 
Activitatea grefierilor a fost organizată corespunzător celor 9 complete de judecători a căror componenţă şi numerotare a fost stabilită la începutul anului de către Colegiul de conducere iar ceilalţi grefieri au fost delegaţi în compartimentele auxiliare de specialitate ale instanţei : executările civile şi executările penale .

Hotărâri de colegiu