Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

                              
                                             


COMUNICAT

04.09.2023

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR NR. 5 DIN 04.09.2023   

  

La data de 04 septembrie 2023, ora 12:00, la sediul Judecătoriei Mangalia a avut loc şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor, convocată de Preşedintele Judecătoriei Mangalia, în temeiul art. (7) pct.1) lit. r) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.3243/2022 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, având înscrisă pe ordinea de zi: Dispunerea unor măsuri privind protestul inițiat prin Hotărârea nr. 4 din data de 20 iunie 2023 a Adunării generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Mangalia.
    După dezbateri, Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Mangalia  a hotărât:

 

            Începând cu data de 04 septembrie 2023, suspendă forma de protest adoptată prin Hotărârea nr. 4 din data de 20 iunie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Mangalia, având în vedere decizia Curţii Constituţionale nr.467 din data de 02 august 2023 referitoare la legea privind pensiile de serviciu şi, în consecinţă, hotărăşte reluarea activităţii pentru toate cauzele.                                                        Lista cauzelor ce se judecă


                                  
                                                                                               

COMUNICAT

20.06.2023

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR NR. 4 DIN 20 IUNIE 2023


Adoptă forma de protest ce constă în amânarea cauzelor cu excepția celor cu caracter urgent, menționate în anexa nr. 1, precum și în cauzele penale în care sunt inculpați sub imperiul măsurilor preventive, cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, măsuri asigurătorii, cauze în care prescripția răspunderii penale este iminentă, cauze în materia executării pedepsei.

Solicită președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, Avocatului Poporului, Președinților Senatului și Camerei Deputaților sesizarea Curții Constituționale cu obiecții de neconstituționalitate a modificărilor aduse Legii 303/2022.

Hotărăște ca forma de protest să fie pe durata nedeterminată, începând cu data de 21.06.2023 și până la adoptarea unei soluții legislative adecvate, care să respecte statutul profesiei de magistrat, să aibă caracter previzibil și să evite disfuncțiile și inechitățile din sistemul judiciar, precum și adoptarea unei noi hotărâri a adunării generale de încetare/ prelungire protest.

anexa nr. 1 la HAG nr. 4 din 20.06.2023

                                               

COMUNICAT

 

Judecătoria  Mangalia aduce la cunoştinţă opiniei publice că, în urma adoptării de către Consiliul Superior al Magistraturii a hotărârii privind stabilirea localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor din fiecare judeţ, publicată în Monitorul Oficial al României numărul 625 din data de 25 iunie 2021, trei unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa, respectiv comunele Topraisar, Bărăganu şi Mereni au fost rearondate din circumscripţia Judecătoriei Mangalia, în circumscripţia Judecătoriei Medgidia.

Conform regulilor de procedură în vigoare, procesele in curs de judecată la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii mai sus amintită, vor continua să fie judecate de instanţele legal învestite.

 

 

Adrian Ionescu,

Judecător delegat la Biroul de Informare și Relații Publice

din cadrul Judecătoriei Mangalia


A N U N Ţ

În conformitate cu Dispoziţia nr. 7 din 30.06.2017 emisă de preşedintele Curţii de Apel Constanţa referitoare la implementarea  măsurilor necesare funcţionării aplicaţiei Info dosar – Fişă dosar dezvoltată de Curtea de Apel Constanţa care, prin autentificarea cu o parolă de acces, pusă exclusiv la dispoziţia justiţiabililor, avocaţilor, consilierilor juridici şi altor persoane interesate, permite vizualizarea în integralitate a unor documente din dosare – documente emise de instanţă şi postate în ECRIS (hotărâri judecătoreşti) care sunt închise, documente depuse la dosar de către părţi sau alţi participanţi sau emise de instanţă, scanate şi ataşate în ECRIS, vă aducem la cunoştinţă următoarele;

-    Părţile sau apărătorii acestora vor comunica la adresa de e-mail a instanţei „jud-mangalia-reg@just.ro„ copii scanate în format pdf. ale documentelor depuse la registratură sau prin poştă;

-  Documentele comunicate nu trebuie să aibă dimensiuni mai mari de 60 KB/pagină şi 12 MB/document;

-  În cazul în care documentele scanate sunt foarte mari, se va ataşa un DVD care să le conţină.

Dosarele privind cauzele referitoare la adopţii nu sunt publicate pe site, ca urmare a aplicării dispoziţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal inserate în Legea 677/2001, precum şi a prevederilor Legii 273/2004 privind adopţiile.Informaţii de interes public

1. Solicitare informaţii de interes public
         1.3. Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie
           
2. Buletinul informativ al informaţiilor de interes public
         Buletin informativ
3. Buget
         Buget
4. Bilanţuri contabile
         Bilanţuri contabile
5. Achiziţii publice
6. Declaraţii de avere şi declaraţii de interese ale personalului instituţiei publice
         6.1. Judecători
7. Cereri / formulare tipizate
         Formulare
         Informaţii taxe


Contact