Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresă:
Str. George Cosbuc, Macin, Tulcea, Cod Postal: 825300

Telefon:
0240/573128, 0240/573129

Fax:
0240/573129

E-mail:
registratura.tljm@just.ro (ataşament<15MB)
 

                                                                                                                                                                                                    


Pentru depunerea actelor în format electronic(.pdf si .doc ), vă rugăm să folosiţi doar următoarea adresa de e-mail: registratura.tljm@just.ro (ATASAMENT <12 MB)


                                                                                                                                                                                             

     Precizări:
Având în vedere faptul că:
1) instanţele sunt obligate să lucreze cu dosare scrise, astfel încât chiar dacă una din părţi trimite anumite documente în format electronic acestea trebuie listate şi ataşate în format scris la dosar;
2) dispoziţiile Codului de procedură civilă obligă părţile să depună cererile şi înscrisurile într-un număr de exemplare egal cu numărul celorlalte părţi din cauză, plus unul pentru instanţă;
3) instanţele au resurse materiale şi umane limitate, neavând posibilitatea de a face copii în locul părţii interesate;
4) imprimantele, multifuncţionalele şi celelalte componente IT din dotarea instanţei s-au defectat de mai multe ori, existând riscul reiterării unei asemenea situaţii şi, deci, riscul pentru părţi, ca o cerere trimisă prin fax să nu ajungă în termenul limită sau chiar deloc;
     Judecătoria Măcin solicită justiţiabililor următoarele:
​          - să prezinte, la registratură, personal sau prin avocat/mandatar cererile şi înscrisurile destinate dosarelor aflate pe rolul instanţei ori să le trimită instanţei (prin poştă sau curier), în format scris, evitând deci, pe cât posibil, trimiterea acestora, prin fax sau email, aceste căi de comunicare urmând să fie utilizate doar în situaţi de excepţie/urgente;
​          - dacă totuşi acest lucru este absolut necesar să fie făcut, fiind vorba de situaţii de excepţie, atunci trimiterile prin fax sau email de cereri/înscrisuri destinate dosarelor să se limiteze la numărul minim posibil de pagini şi să se facă cu respectarea destinaţiei mai sus menţionate a adresei de email (în acest caz în format PDF şi având o dimensiune mai mică de 15 MB) şi/sau numărului de fax indicat.
​          să aibă în vedere că instanţa nu are posibilitatea (nici resurse materiale şi nici umane) de a  face copiile impuse de dispoziţiile procedurale în locul părţii;
​          ​- să aibă în vedere riscul ca, din motive tehnice, obiective, o cerere destinată unui anume dosar, trimisă prin fax sau email, este posibil să nu ajungă la acesta în termenele limită impuse de dispoziţiile procedurale sau chiar deloc.

Camere de lucru cu publicul

Parter:

 

 

   Registratura şi arhiva curenta - cam. 12

 

   Birou civil - cam. 11

 

   Birou penal - cam. 10

 

   Sala de şedinte

 

 

 

Etaj:

 

   Birou Preşedinte instanţă

 

   Birou de informare şi relaţii publice - cam 1

 

 

 

   Birou grefier şef​


Program de funcţionare

Program de lucru:   08:00 - 16:00

Program de lucru cu publicul(justiţiabili) la compartimentul arhivă:

09:00-12:00 -depunere actiuni si înscrisuri/studiu dosar

12:00-13:00 -eliberarea actelor solicitate

Program de lucru cu avocaţi/ consilieri/experţi  la compartimentul arhivă:

09:00-13:00 -depunere actiuni si înscrisuri/studiu dosar

13:00-14:00 -eliberarea actelor solicitate

În perioada vacanţei judecătoreşti(iulie - august), programul cu publicul la compartimentul ARHIVĂ este:

Luni : 10:00-12:00
Marţi : Închis
Miercuri : 10:00-12:00
Joi : 10:00-12:00

Vineri - Închis

Accesul publicului este permis în incinta instanţei, pe timpul programului de lucru, în locurile permise,  conform următorului program: 

 

- în sediul Judecătoriei Măcin , începând cu ora 8,00;

- în sălile de judecată, cu 30 minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată;

- la registratură (parter, cam.12), biroul eliberări forme definitive, biroul eliberări certificate şi copii de pe hotărâri sau de pe alte acte din dosarele instanţei, în cadrul următorului program: zilnic, între orele 9,00 – 13,00;

- în arhiva curentă  (parter, cam.12) - pentru consultarea dosarelor şi solicitarea de relaţii, de către avocaţi, consilieri  şi experţi  - în cadrul următorului program: zilnic între orele 9,00 – 14,00, iar pentru justiţiabili  între orele9 ,00 – 13,00;

- la biroul de informare şi relaţii publice (BIRP), situat la etaj, cam. 1, zilnic, programul Biroului de informare şi relaţii publice din cadrul instanţei este : luni, marţi, miercuri,vineri – orele 08.00-16.00, iar pentru situaţii excepţionale s-a stabilit ziua  de joi -orele 08.00-18.00;

- biroul grefierului şef al instanţei- pentru restituirea recipiselor originale aflate la registrele de evidenţă a valorilor şi a înscrisurilor originale depuse la dosare, zilnic, între orele 09,00-13,00.

          Pe perioada vacanţei judecătoreşti, programul de lucru va fi unul restrâns, potrivit celor ce vor fi stabilite înaintea începerii acesteia, urmând a fi anunţat, afişat şi/sau comunicat, după caz, în timp util.

Program de audienţe


Petiţii

Petiţiile se pot trimite la adresa judecatoria-macin2@just.ro  sau  se pot depune personal la Registratura instanţei.

Relaţia cu presa

Birou purtător de cuvânt şi informare şi relaţii publice : 

                                            - judecător

                                           email: judecatoria-macin2@just.ro

                                           tel. 0240 573 128 

                                           fax.0240 573 129

       Adresa de e-mail judecatoria-macin2@just.ro este pusă la dispoziţia publicului pentru cererile de informare publică formulate în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.​


Harta