Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate


Chestionar referitor la percepţia activităţii în cadrul Judecătoriei Măcin >> Chestionar online

 


COMUNICATE DE PRESĂ

_____________________________________________________________________________________________


Comunicat de presa 01.02.2024

_____________________________________________________________________________________________


ANUNŢ

                                                                     14.12.2023

Se suspendă programul de lucru  cu publicul  în zilele de vineri, până la data de 31.01.2024 , în vederea  realizării  activităţii de  înlăturare a dosarelor/ documentelor din arhiva veche.


ANUNŢ IMPORTANT!!!

 

Comunicat încetare protest

Comunicat privind adoptarea unor masuri de protest 20.06.2023

 

ANUNŢ

          Vă informăm că, este deschisă publicului pagina de internet care permite accesul la dosarul electronic  la nivelul Curții de Apel Constanţa și al instanțelor arondate, la adresa: TDS - Dosarul electronic + Infodosar


ANUNŢ IMPORTANT!!!

 

Vă aducem la cunoştinţă că eroarea de sistem    privind  termenele stabilite în lunile noiembrie, decembrie 2021, respectiv: 3 nov, 4, nov, 11 nov, 24 nov, 25 nov, 14 dec, 15 dec şi 16 dec, care  deşi în ECRIS acestea au fost introduse corect, pe portalul instanţei  apareau decalate cu o zi, a fost  remediată.

ANUNŢ IMPORTANT!!!

 

 

Vă aducem la cunoştinţă o situaţie care nu este determinată  de vreo culpă a personalului instanţei, ci de o eroare de sistem care este în curs de soluţionare, mai exact:

Pentru termenele stabilite în lunile noiembrie, decembrie 2021, respectiv: 3 nov, 4, nov, 11 nov, 24 nov, 25 nov, 14 dec, 15 dec şi 16 dec, deşi în ECRIS acestea sunt introduse corect, pe portalul instanţei  apar decalate cu o zi.

Ex: 4 nov 2021, apare pe portal 3.11.2021.

Atenţionăm pe acestă cale justiţiabilii  spre a avea în vedere termenele comunicate prin citaţie sau despre care au fost încunoştiinţaţi în sala de judecată.

De îndată ce eroarea de sistem va fi remediată, vom aduce  la cunoştinţă acest aspect printr-un nou comunicat.


ATENŢIE!!!

Cererile formulate în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 136 din 18.07.2020,

vor fi transmise doar pe adresa de e-mail registratura.tljm@just.ro


Lista sedinta 24.08.2023


Lista de sedinta 28.07.2023


Lista cu dosarele care se judecă în data de 27.07.2023


Lista de sedinta din 13.07.2023 cu cauzele care se judecă


LISTA SEDINTA 12.07.2023 CU CAUZELE CARE SE JUDECA


INFORMARE SEDINTA DIN 17.06.2020


INFORMARE SEDINTA DIN 12.06.2020


INFORMARE SEDINTA DIN 03.06.2020


INFORMARE SEDINTA DIN 28.05.2020


INFORMARE SEDINTA DIN 27.05.2020


INFORMARE SEDINTA DIN 20.05.2020


COMUNICAT - MASURI STABILITE PE PERIOADA STARII DE ALERTA


DECIZII RELUARE ACTIVITATE DIN 15.05.2020


INFORMARE SEDINTA DIN 11.05.2020


INFORMARE SEDINTA DIN 7.05.2020


ACTUALIZARE LISTA DE SEDINTA DIN 05.05.2020


INFORMARE SEDINTA DIN 05.05.2020


COMUNICAT INFORMARE COMUNICARE HOTĂRÂRI


INFORMARE SEDINTA DIN 22.04.2020


INFORMARE SEDINTA DIN 21.04.2020


INFORMARE SEDINTA DIN 15.04.2020


INFORMARE SEDINTA DIN 01.04.2020


INFORMARE SEDINTA DIN 26.03.2020


INFORMARE SEDINTA DIN 25.03.2020


INFORMARE SEDINTA DIN 20.03.2020


INFORMARE CU PRIVIRE LA COMUNICAREA HOTARARILOR


INFORMARE ACCES SUSPENDAT PROGRAM CU PUBLICUL


INFORMARE SEDINTA DIN DATA DE 18.03.2020


COMUNICAT 16.03.2020


COMUNICAT 13.03.2020

 

COMUNICAT CU PRIVIRE LA PREVENIREA RĂSPÂNDIRII NOULUI VIRUS COVID-19


COMUNICARE INCETARE PROTEST JUDECATORI 24 feb 2020

Anunţ

    Având în vedere implementarea aplicaţiei INFODOSAR demarată la nivelul Curţii de Apel Constanţa şi a instanţelor arondate, începând cu data de 03.07.2017:
    Actele de sesizare ale instanţei şi înscrisurile aferente se vor depune şi în format electronic (DVD / CD) sau se vor transmite ca atare pe adresa de email arhivei unde este înregistrat dosarul. Adresa de e-mail pentru transmiterea documentelor este registratura.tljm@just.ro
    Notă: Pentru procesarea cu celeritate şi în siguranţă a emailurilor trimise de către dumneavoastră va rugam sa:
       - fişierul ataşat să nu depăşească 12 MB dimensiunea, în caz contrar acestea nu vor putea fi procesate;
       - folosiți pentru ataşament DOAR fişiere .pdf şi/sau  .docx (.doc), în caz contrar emailul va fi catalogat de către antivirus ca suspect şi va fi şters, lucru care nu îl dorim.
 

           Actele normative care permit accesul la informaţiile de interes public: 

 

 

1.Legea  nr. 544/  12 octombrie  2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;                           

2.Hotărârea Guvernului României nr.123/ 07 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a Legii nr.544/ 12 octombrie 2001 privind  liberul acces la informaţiile de interes public.

Informaţii de interes public

Informaţii de interes public

art. 12 din Legea nr. 677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date

   Redăm mai jos în integralitate prevederile art. 12 din Legea nr. 677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date
”Articolul 12
(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care aceasta persoana poseda deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusa prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
(2) În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizata poseda deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusa prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorica sau științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se dovedește imposibila sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.”

Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în aplicabilitate Regulament (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarea adresă URL:ANSPDCP


Contact