Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

I N F O R M A R E

Judecătoria Luduş pune la dispoziţia opiniei publice Chestionarul referitor la percepţia activităţii în cadrul instanţelor de judecată, adoptat prin HCSM nr. 2646/2023. Chestionarul constituie un instrument de evaluare al gradului de satisfacţie al părţilor interesate privind activitatea Judecătoriei Luduş.
Chestionarul este disponibil atât în format fizic, la sediul Judecătoriei Luduş (la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul), cât şi în format online, pe pagina de internet a instanţei, la secţiunea „Acasă – Actualitate”, accesând următorul link:

Hot 1 2024.jpg

 

 
 
 
 
INFORMARE
În atenţia publicului şi justiţiabililor
 
         Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 12 octombrie 2023,
au fost repuse în funcţiune liniile de telefonie și fax dezafectate.
 
Pentru CORESPONDENŢĂ DOSARE, vă punem la dispoziţie:
 
ü  E-mail: jud-ludus-reg@just.ro (Serviciul Registratură) 
ü  Fax: 0265 435 590 (Serviciul Registratură)
 
            Pentru CORESPONDENŢĂ ADMINISTRATIVĂ:
ü  E-mail: judecatoria.ludus@just.ro (Serviciul Secretariat)
ü  Fax: 0265 413 531 (Serviciul Secretariat).
 
Totodată, vă informăm că Judecătoria Luduş poate fi contactată telefonic la numărul:
0265 411 095.
 
 
Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 11.07.2023 aveți posibilitatea să depuneți în format electronic, prin accesarea link-ului https://registratura.rejust.ro/ următoarele documente:
·         cerere de chemare în judecată;
·         declarare cale de atac;
·         eliberare certificat de grefă;
·         eliberare copie legalizată hotărâre;
·         plată taxă judiciară de timbru într-un dosar existent;
·         depunere alte documente într-un dosar existent;

portalLudus.jpg

 
 
COMUNICAT
privind Hotărârea nr. 3 din 4 septembrie 2023 a
Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Luduş,
convocată pentru data de 04 septembrie 2023, ora 13:00,
de preşedintele delegat al Judecătoriei Luduş
 
 
Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 467 din 2 august 2023, referitoare la obiecția de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.  I - IV, ale art. XIII alin. (5) și (6) și ale art. XV din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a anexelor nr. 1-3 la aceasta, precum și a legii în ansamblul său, prin care s-a admis obiecţia de neconstituţionalitate,   precum şi stadiul actual al procesului legislativ privind modificarea şi completarea actelor normative care reglementează pensia de serviciu a magistraţilor,
judecătorii din cadrul Judecătoriei Luduş au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, să suspende forma de protest adoptată prin Hotărârea Adunării generale nr. 2 din 20 iunie 2023, activitatea de judecată urmând a fi reluată, pentru toate cauzele, începând cu data de 05 septembrie 2023.
În funcţie de stadiul procesului legislativ, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Luduş va fi reconvocată la un moment ulterior, pentru a hotărî dacă se impune reevaluarea măsurilor adoptate. 
În ceea ce priveşte normarea muncii, luându-se în considerare recomandările din Hotărârea nr. 2040 din 13 iulie 2023 a Secţiei pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, s-a hotărât:
-          limitarea numărului de dosare pe şedinţele de judecată ale completurilor civile şi penale la maxim 40 dosare pe lună, fiind exceptate următoarele cauze:
-          în materie civilă:
ü  cereri de încuviinţare executare silită;
ü  acordare personalitate juridică şi modificare acte constitutive persoane juridice;
ü  tutelă, curatelă, ordin de protecţie, revocarea ordinului de protecţie, internare medicală nevoluntară (şi revocarea măsurii), delegare autoritate părintească;
ü  ordonanţe preşedinţiale, suspendarea provizorie a executării hotărârii, suspendarea executării hotărârilor, suspendarea provizorie a executării silite, măsuri asiguratorii şi asigurarea de probe
ü  incidente procedurale (abţinere, recuzare, cerere de reexaminare taxă timbru, cerere de ajutor public judiciar, cerere de reexaminare ajutor public judiciar);
ü  cereri de valoare redusă;
ü   înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii;
-          în materie penală:
ü  cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi cele de competenţa judecătorului de cameră preliminară;
ü  confirmările la renunţarea la urmărirea penală;
ü  incidentele procedurale;
ü  recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine.
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE,
Judecător CRISTINA GÂRDA
 

 
Judecătoria Luduş îşi are sediul în localitate Luduş, Str. Zăvoiului, nr. 21, Judeţul Mureş.


 
 
 
 

Actualitate

INFORMARE 
privind schimbarea sediului Judecătoriei Luduş
         Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 24 martie 2023, Judecătoria Luduş îşi va muta activitatea din sediul provizoriu situat în Luduş, bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 23, judeţul Mureş, într-o locaţie nouă, ce va  constitui sediul permanent, respectiv în: Luduş, strada Zăvoiului, nr. 21, judeţul Mureş.
            Întrucât operaţiunile privind mutarea se vor desfăşura începând cu orele 08:00, în data de 24  martie 2023, registratura şi arhiva instanţei nu vor avea program cu publicul.
            Pentru depunerea cererilor şi actelor de orice natură, vă rugăm să folosiţi serviciul poştal sau adresa de e-mail: jud-ludus-reg@just.ro.
 

 
 

 INFORMĂRI TDS ŞI DOSARUL ELECTRONIC.pdf 

  

 Începând cu data de 14 decembrie 2020, Judecătoria Luduş îşi va desfăşura activitatea la sediul provizoriu din oraşul Luduş, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 23, judeţul Mureş.

 

DECIZIA NR. 8 din 2022.pdf 

 

Comunicat DECIZIA NR. 18 - 10.11.2020.pdf

DECIZIA NR. 12 EXTRAS - 20.05.2020.pdf

DECIZIA NR. 10 EXTRAS - 12.05.2020.pdf

DECIZIA NR.  8 EXTRAS - 30.04.2020.pdf

DECIZIA NR.  7 EXTRAS - 15.04.2020.pdf

DECIZIA NR.  6 - 26.03.2020 .pdf

EXTRAS DECIZIA NR. 5 19.03.2020.pdf

DECIZIA NR.  3 - 13.03.2020 .pdf

COMINUCAT 12 MARTIE 2020.pdf

COMUNICAT 10 MARTIE 2020.pdf

 

Extras din hotărârea nr. 2 din 2020 Adunarea Generală a Judecătorilor.doc

Extras din Hotărârea nr. 3 din 2020 Adunarea Generală a Judecătorilor.pdf

 

Noutati legislatia Penala februarie 2014

 noutati coduri.doc


Informaţii de interes public


Contact

România, judeţul Mureş, oraşul Luduş, strada Zăvoiului, nr. 21 .