Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Judecătoria Întorsura Buzăuluijudecatoria.JPG


 

        

Judecătoria Întorsura Buzăului îşi desfăşoară activitatea în baza Legii 304/2004 privind organizarea judiciară  modificată prin Legea nr. 247/2005 şi Hotărârea CSM nr. 1375/2015, H.G. 337/1993.

            Judecătoria Întorsura Buzăului are sediul în oraşul Întorsura Buzăului , str. Hanului, nr. 4.
Actualitate

 

COMUNICAT

          

            În data de 25.10.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 nr. 1016 Hotărârea pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102/2021 privind stabilirea localităților care fac parte din circumscripțiile judecătoriilor din fiecare județ.

 

            Vă aducem la cunoştinţă că de la data publicării comuna Zagon şi oraşul Covasna au revenit ariei de competenţă a Judecătoriei Târgu Secuiesc.

 

Preşedintele Judecătoriei Întorsura Buzăului 

Judecător Livia Bontea 

 ​


COMUNICAT

 

Prevederile H.G. nr.1130/2021 pentru modificarea anexelor nr.2 și 3 la H.G. nr.1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, nu se aplică și activității instanțelor de judecată.

            În continuare, măsurile privind accesul în sediul Judecătoriei Întorsura Buzăului și măsurile privind desfășurarea ședințelor de judecată stabilite prin decizia președintelui din data de 15.05.2020 în vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19, rămân de actualitate.

            Prin urmare, activitatea Judecătoriei Întorsura Buzăului se va desfășura în aceleași condiții ca și cele anterioare H.G. nr.1130/2021 atât în ceea ce privește actul de judecată, cât și în ceea ce privește accesul justițiabililor în sediul instanței, cu respectarea strictă a măsurilor luate în scopul limitării efectelor pandemiei.

 

PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI ÎNTORSURA BUZĂULUI

JUDECĂTOR LIVIA BONTEA​PROGRAM CU PUBLICUL

Pentru toate compartimentele

MARTI-JOI

Orele 9.00-12.00


Preşedintele Judecătoriei Întorsura Buzăului 

Judecător Livia Bontea​
COMUNICAT

          

            În data de 25.06.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.102 din 10 iunie 2021 privind stabilirea localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor din fiecare judeţ.

 

            Vă aducem la cunoştinţă că de la data publicării comuna Zagon şi oraşul Covasna au fost arondate ariei de competenţă a Judecătoriei Întorsura Buzăului.

 

Hotărârea poate fi consultată aici.


Preşedintele Judecătoriei Întorsura Buzăului 

Judecător Livia Bontea COMUNICAT 

 

23 iulie 2020

  

     Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr.136/2020 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic,  

       Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de judecată, în ceea ce priveşte, 

Investirea Judecătoriei Întorsura Buzăului cu acţiunile prevăzute de art.16 şi art.17 din Legea nr.136/2020, 

Respectarea termenelor de judecată a acestora – 24 de ore şi 48 de ore – şi buna desfăşurare a judecăţii acestor acţiuni, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

1. Cererea cu care instanţa va fi investită, se va transmite în format şi prin mijloace electronice, pe următoarea adresă de e-mal : jud-ibuzaului-reg@just.ro 

2. Cererea de investire a instanţei - în funcţie de situaţie fiecărei persoane ce va investii instanţa -, se impune a cuprinde,  în completarea celor dispuse de art.194 Cod procedură civilă şi următoarele date, necesare efectuării de către completul de judecată a citării şi comunicării actelor de procedură:  

- adresa de e-mail şi/sau  nr. de telefon,  al persoanei ce sesizează instanţa.

 

Cu deosebită consideraţie.
 

Preşedintele Judecătoriei Întorsura Buzăului

Judecător MARINELA TECIU 

 

Decizia nr.15-  măsuri incetare stare de urgenta 8 mai  2020.docDecizia nr.15- măsuri incetare stare de urgenta 8 mai 2020.doc

 

Începând cu data de 18 mai 2020 vă rugăm a  respecta următoarele

  

MĂSURI  DE ACCES

 

În sediul Judecătoriei Întorsura Buzăului

 

 

1. Măsuri generale.

 

 - Accesul în sediul Judecătoriei Întorsura Buzăului se va realiza pentru public, respectiv avocaţi, experţi, consilieri juridici, reprezentanţi ai altor instituţii, inclusiv a personalului IJJ Covasna,  pe uşa de acces principală spre sala de şedinţă.

 

- Purtarea măştii faciale în incinta sediului Judecătoriei Întorsura Buzăului, pe coridoare, sala de ședință, arhive, grupuri sanitare este obligatorie atât pentru personalul instanței cât și pentru orice altă persoană care intră în sediul instanței, indiferent de calitatea pe care o are.

 

- Este interzis accesul în sediul instanţei fără a se purta masca facială.

 

- Dezinfectarea cu substanţele puse la dispoziţie la intrarea în sediul instanţei este obligatorie pentru toate persoanele care pătrund în sediu, indiferent de motivul pentru care vor să acceadă în sediul instanţei.

 

- Este obligatorie pentru tot personalul instanţei și pentru toate persoanele care pătrund în sediul Judecătoriei Întorsura Buzăului testarea cu scannerul termic, pus la dispoziţia efectivelor de jandarmi care asigură paza începând cu data de 18.05.2020, iar în cazul în care temperatura corpului unei persoane depășește 37,5 grade la două testări consecutive la interval de minim 3 minute, efectivele de jandari au obligația de a împiedica pătrunderea persoanei în incinta sediului iar accesul persoanei este permis ulterior doar cu adeverinţă de la medicul de familie care să lămurească situaţia medicală a persoanei, atestând starea de sănătate a acesteia.

 

 

2. Măsuri privind accesul la compartimentele arhivă, registratură, Biroul de informare şi relaţii cu publicul şi Biroul de carte funciară din cadrul O.C.P.I. Covasna.

 

- Se recomandă justițiabililor chemați la judecată, avocaţilor, reprezentanţilor părţilor sau jurisconsulţilor, ca depunerea înscrisurilor pentru dosare să se facă prin mijloace de comunicare electronică permise de lege (e-mail, fax) cu cel puțin două zile înainte de termenul fixat pentru judecată, urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie prezentat completului la termen, dacă este solicitat de către acesta.

 

                                       e-mail : int.buzaului@just.ro

 

                                             fax : 0267370254

 

                                       telefon : 0267371597

 

În mod excepţional, în măsura în care persoanele interesate nu pot realiza depunerea înscrisurilor prin mijloace de comunicare electronică permise de lege, acestea pot fi depuse personal, la registratura instanței în cadrul programului cu publicul stabilit.

 

- Accesul în incinta instanței pentru persoanele care doresc să depună înscrisuri la registratură personal şi să acceadă la Biroul de carte funciară în cadrul programului cu publicul, va fi restricționat de către efectivele de jandarmi care asigură paza clădirii, fiind permis accesul în instanță, pentru registratură şi Biroul de carte funciară, a maxim una persoană cu păstrarea regulilor de distanţare socială între aceasta și angajații. Se recomandă ca timpul de staționare în aceste spații să fie unul rezonabil (10-15 minute).

 

 - Se limitează accesul persoanelor interesate la arhiva Judecătoriei Întorsura Buzăului pentru studiul dosarelor, prioritate având avocaţii, experţii şi consilierii juridici,  în sensul că nu pot fi prezente în arhivă mai mult de una persoană şi se recomandă ca timpul de staționare în acest spațiu să fie unul rezonabil.

 

- După preluarea dosarului pentru studiu de la registratură, studiu se va efectua în spaţiul special amenajat  la parterul clădirii – hol intrare în sediul – sub supravegherea unei persoane desemnate de preşedintele instanţei.

 

 

3. Măsuri privitor la desfăşurarea şedinţelor de judecată.

 

- Persoanele implicate în procese, vor aştepta în exteriorul clădirii. Staţionarea în interiorul clădirii este interzisă.

 

- Efectivele de jandarmi vor permite accesul justițiabililor, avocaţilor sau reprezentanţilor legali ori convenţionali ai părţilor în incinta Judecătoriei Întorsura Buzăului pentru a participa la procesele în care sunt părți sau în care au fost chemați în calitate de martori, ori reprezentanţi, doar înainte cu 10 minute de ora la care au fost citaţi în cauză.

 

- Accesul în sala de judecată a justiţiabililor şi publicului este permisă doar pentru 14 persoane iar în măsura în care se eliberează un loc, se permite accesul altei persoane.

 

- Accesul publicului în sala de judecată, exceptând persoanele ce au pe rol procese, se permite doar în măsura în care cele 14 locuri nu sunt în totalitate ocupate de justiţiabili.

 

- În situaţia în care persoana depistată cu temperatură este parte în proces şi are termen de judecată, efectivele de jandarmi informează preşedintele de complet ce va lua măsuri după caz, putând amâna judecata cauzei la un alt termen, pentru când persoanei îi este permis accesul doar cu adeverinţă de la medicul de familie care să lămurească situaţia medicală a persoanei, atestând starea de sănătate a acesteia.

 

- Accesul publicului în sala de şedinţă se face purtând obligatoriu mască de protecţie.

 

- Se va evita contactul direct şi apropierea  de completul de judecată, astfel: dosarele, actele de identitate, declaraţiile scrise, se depun de grefier/părţi, avocaţi pe masă, la distanţă şi se ridică ulterior de pe masă.

 

- Aşezarea în sală a publicului se va realiza cu distanţă de protecţie între aceştia, publicul ocupând locul în bănci, conform indicaţiilor date de jandarmi şi potrivit însemnelor aplicate pe bănci ( locurile marcate cu bandă roşie nu se ocupă ci doar cele nemarcate).

 

- Părţile şi celelalte persoane citate la judecată vor fi încunoştinţate despre momentul în care pot intra în sală în funcţie de încărcarea acesteia, prin apelarea prin staţia de amplificare, prin afişarea listei de şedinţă cu menţionarea orei. Accesul se va realiza, ca principiu, în perioada în care se judecă dosarul anterior, astfel încât să se evite timpii de aşteptare a prezentării părţilor la strigarea dosarului.

 

- Se va solicita persoanelor ce acced în incinta instanţei, să nu rămână mai mult decât este necesar pentru rezolvarea operaţiunii ce a necesitat prezenţa lor.

 

 

 

Preşedintele Judecătoriei Întorsura Buzăului,

 

Judecător MARINELA TECIU​

 Hotărârea nr. 44 din 4.05.2020 a Curţii de Apel Braşov - completare lista obiecte ce se judecă pe durata stării de urgenţă.pdfHotărârea nr. 44 din 4.05.2020 a Colegiului Curţii de Apel Braşov - completare lista obiecte ce se judecă pe durata stării de urgenţă.pdf


CSM - Hot. nr.417 din 24.03.2020 - cauzele care se judecă - stare de urgenţă.pdfHotărârea CSM 417 -24.03.2020 - listă obiecte ce se judecă pe durata stării de urgenţă.pdf


Hot. 40 - modificare lista obiecte ce se judeca SU.pdfHOTĂRÂREA NR. 40 din 23.03.2020 a Colegiului Curţii de Apel Braşov - mo​dificare lista obiecte ce se judeca pe durata stării de urgenţă.pdf


Hot. 39 - masuri stare de  urgenta.pdfHOTĂRÂREA NR. 39 din 18.03.2020 a Colegiului Curţii de Apel Braşov referitoare la măsurile luate pe durata stării de urgenţă.pdf


Decizia nr.12-  măsuri Coronavirsu 2020.docDecizia nr.12 din 19.03.2020 a Preşedintelui Judecătoriei Întorsura Buzăului referitoare la măsurile luate pe durata stării de urgenţă.doc

INFORMARE

 

 

 

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, la nivelul  JUDECĂTORIEI ÎNTORSURA BUZĂULUI​

 

Date cu caracter personal - 2020.docDate cu caracter personal - 2020.doc​TDS

         Aplicația TDS - Transmitere Documente Securizat  permite transmiterea  citațiilor și altor acte procedurale în format electronic, prin intermediul poștei electronice(e-mail) sau prin SMS, doar către părțile din dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Întorsura Buzăului care și-au dat acordul pentru a primi actele de procedură în format electronic, în urma completării unei cereri:
 


         Cererea, completată și semnată, se poate depune personal la Registratura Judecătoriei Întorsura Buzăului sau se poate trimite prin e-mail la adresa jud-ibuzaului-reg@just.ro sau fax 0267-370254.
         Părțile care și-au dat acordul pentru primirea actelor de procedură în format electronic beneficiază și de acces electronic la documentele din dosar.

          Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail primit de la instanță ori prin pagina de internet: 


          Informații suplimentare despre aplicația TDS precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia:


          Corespondenţa actelor de procedură se poate face exclusiv prin adresa registraturii(în format pdf):

        

 

          Vă rugăm ca toate actele transmise instanţei prin e-mail să fie în format pdf.Informaţii de interes public


Contact