Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 
Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!

 

Adresa Judecătoriei HÂRLĂU este:

str. Gheorghe Doja nr. 1, Oraş Hîrlău, judeţul Iaşi

Cod postal 705100

  Telefon:                      0232-722344

  Fax:                            0232-722502

  E-mail:                       registratura.judh@just.ro

 

                                  

  Imobilul asigură activitatea instanţei astfel:

   1.     Birou personal de conducere

                 - Preşedintele Judecătoriei Hârlău:

                          Judecător Daniel Chiriac     camera 12, et. 1

                                                                                  telefon secretariat preşedinte : 0232/722344

                 - Magistraţii Judecătoriei Hârlău

                          Judecător stagiar Cazacu Elena-Adelina                        camera 14, et. 1

                          Judecător Codrin Mirel Pristavu                                   camera 12, et. 1

                                                 

                 - Grefier șef  Liliana Ivănuță                        camera 11, et. 1

                  E-mail:         jud-hirlau-reg@just.ro                                                                            

  2.     Birou purtător de cuvânt:                                     et. 1 camera 12

                          Judecător Daniel Chiriac

                          Telefon:   0766.415.058

                          E-mail:   jud-harlau-pcuvant@just.ro

 3.     Birou asociatii si fundatii:                                      et. 1, camera 7

                - grefier Doboş Iosif Constantin

 4.     Birou statistică:                                                    et. 1, camera 11

                - grefier sef Ivănuţă Liliana

  5.     Registratura:                                                      parter camera 4

                - grefier arhivar  Liviu Hortopan;

  6.     Arhiva - curentă                                                  parter, camera 2 

                - grefier-arhivar Iordache Simona Daniela

                            E-mail:   jd-harlau-arh@just.ro

   7.     Executări penale:                                               et. 1, camera 10

                 - grefier Alina Gabriela Corduneanu

                     Fax:           0232-722622

  8.     Sala de judecată:                                                parter camera 1

  9.     Sala de judecată pentru minori:                            et. 1 camera 14

 10.    Biroul avocaţilor:                                                  camera 3, parter

  11.   Biroul de informare şi relaţii cu publicul:                 camera 2, parter

               Judecător  Daniel Chiriac

               Grefier-șef  Liliana Ivănuță  

  12.   Camera de Consiliu şi bibliotecă                            camera 13, et. 1 

precizărijustitiabili.pdfprecizărijustitiabili.pdf

Camere de lucru cu publicul

​...

ARHIVA   CURENTĂ

Program de funcţionare

​   
                                                                             ANUNŢ
 
 
 
     Programul de lucru cu publicul la Judecătoria Hârlău în perioada 01.07. - 31.08.2022, va fi următorul:
 
 
                                                         ARHIVĂ ŞI REGISTRATURĂ
 
 
                                                Marţi şi joi între orele 09:00-11:00;
 
 
 
                                     BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII PUBLICE
 
 
                                              Marţi între orele 09:00-11:00
                               Joi între orele 09:00-11:00 şi 16:00-17:00
 
 
 
                                        PREŞEDINTELE DELEGAT AL JUDECĂTORIEI HÂRLĂU
                                                      JUDECĂTOR DANIEL CHIRIAC
                                  

 Precizări justiţiabili privind depunerea cererilor şi înscrisurilor
 ​PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL AL INSTANŢEI

 

 

 

     Accesul publicului este permis în incinta instanţei, pe timpul programului de lucru, în locurile permise, conform art.92 alin.1 lit. a şi b din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr.1375/2015;

 

 

 

-în sălile de şedinţă, cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată,ora de începere a şedinţelor de judecată fiind ,de regulă ora 08:30;

 

 

 

-Registratură, în cadrul următorului program: zilnic, între orele 09:00-13:00;

 

 

 

-Arhiva curentă-pentru consultarea dosarelor şi solicitarea de relaţii, inclusiv de către avocaţi, consilieri şi experţi- în cadrul următorului program:zilnic între orele 09:00-13:00, iar joia şi între orele 16:00-19:00;

 

 

 

-Biroul de Informare şi relaţii publice (BIRP): zilnic între orele 09:00-13:00, iar joia între orele 16;00-19;00

 

 

 

-Biroul grefierului şef pentru restituirea recipiselor originale aflate la registrele de evidenţă a valorilor , zilnic, între orele 09:00-16:00.

 

 

 


                              PREŞEDINTE DELEGAT AL JUDECĂTORIEI HÂRLĂU

                                                Judecător Daniel CHIRIAC

 

 


                                                          


Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

Birou purtător de cuvânt:                             et. 1 camera 12
                                                                      Judecător Daniel Chiriac
                                                                      Telefon:  0766.415.058
                                                                      email: jud-harlau-pcuvant@just.ro 
 
Biroul de informare şi relaţii cu publicul:     camera 2, parter
                                                                      Judecător  Daniel Chiriac
                                                                      Grefier șef Liliana Ivănuță  

Harta