Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Judecătoriei Gura Humorului:
B-dul Bucovina, nr. 21, jud. Suceava, cod poştal 725300;
Telefon/fax: 0230/232422;
Telefon: 0230/230967
Email:  jud-gurahumorului@just.ro - adresă destinată corespondenţei înaintate Judecătoriei Gura Humorului, cu excepţia celei referitoare la un dosar deja înregistrat pe rolul instanţei.
Emailcorespondenta.jgh@just.ro - adresă destinată exclusiv depunerii corespondenţei referitoare la un dosar deja înregistrat pe rolul instanţei

Camere de lucru cu publicul

 
Arhivă:
Luni - Vineri între orele 8,30 - 12,30
din care între orele 8,30 - 11,30 - exclusiv avocaţi, consilieri juridici, experţi şi interpreţi
iar între orele 11,30 - 12,30 - exclusiv justiţiabili
Registratură:
Luni - Vineri între orele 8,30 - 12,30
Biroul grefierului şef
Obiectul de activitate:
- Eliberare recipise CEC;
- Coordonarea activităţii personalului auxiliar.
Programul de lucru cu publicul: luni-vineri 9,00-13,00 pentru eliberare recipise prin arhiva instanței.
Date de contact:
Biroul nr. 5
Telefon 0230/232422 int. 19
Persoana de contact Grefier şef - Floriştean Florin
Biroul grefierului delegat cu executările penale
Obiectul de activitate:
- Eliberare dispoziţii încasare privind plata cheltuielilor judiciare şi a amenzilor judiciare;
- Punerea în executare a hotărârilor penale.
Date de contact:
Biroul nr. 1
Telefon 0230/232422 int. 21
Persoana de contact Grefier - Obadă Ioana / Daniliuc Diana
Biroul grefierului delegat cu executările civile
Date de contact:
Biroul nr.  11, 12
Telefon 0230/232422 int. 18, 24
Persoane de contact Grefier - Popovici Gina, Platon Gabriela, Apetrei Ioana
Biroul Informare şi relaţii cu publicul
Obiectul de activitate:
- Asigurarea accesului la informaţii de interes public;
- Informarea mass-media.
Programul de lucru cu Publicul: luni-vineri 08-16,00 ;
Date de contact:
Persoana de contact: Judecător Proştean Petra Lucia - purtătorul de cuvânt al instanţei
Telefon 0230/232422 int. 15
Persoana de contact Grefier - Apetrei Ioana
Telefon 0230/232422 int. 21
Biroul privind activitatea de înregistrare şi evidenţă a persoanelor juridice
Obiectul de activitate:
- Înregistrarea cererilor pentru acordarea personalităţii juridice şi evidenţa acestora;
Date contact:
Persoana de contact: Grefier : Neica Camelia
Biroul nr. 2
Telefon 0230/232422
Biroul de arhivă şi registratură
Obiectul de activitate:
- Consultare dosare şi registre;
- Eliberare copii şi certificate;
- Alte activităţi prevăzute de lege sau regulament.
Programul de lucru cu publicul: luni-vineri 08,30–12,30.
Persoana desemnată de preşedintele instanţei cu coordonarea activităţii la compartimentul  arhivă: Popescu Gabriela Eleonora
Date de contact:
Telefon 0230/232422 int. 11
Persoane de contact: Iantz Sorina Elena, Popescu Gabriela Eleonora, Drelciuc Oana.

Program de funcţionare

Programul de lucru al instanţei, începe la ora 8,00 şi se termină la ora 16,00.
La Judecătoria Gura Humorului şedinţele de judecată se desfăşoară în fiecare zi a săptămânii, de luni până joi, conform programării, începând cu ora 9,00.
Program de audienţe: nu este prevăzut în Regulamentul de ordine interioară.
Accesul publicului este permis în incinta instanţei de la ora 8,00 iar în sălile de judecată cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţei de judecată.
Programul şedinţelor de judecată şi cel de primire a publicului vor fi afişate la loc vizibil. Este interzis accesul altor persoane decât personalul angajat, în alte birouri şi la alte ore decât cele stabilite, precum şi în incinta instanţei, după terminarea programului de lucru.

Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta