Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 

 
 
 
   
Giurgiu
Str. Episcopiei nr. 13
Judeţul Giurgiu
Cod poştal 080015
 
 
Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile
noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite
corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de
contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!
      
Telefon ​Centrală
 
0246 / 215 441​
Telefon / Fax Cabinet ​
0246 / 213.307​
 
FAX Proceduri judiciare
 
(Documente dosare)
0374.093.350
 
 
E-mail ​ REGISTRATURĂ
(Documente dosare)
 
-        fără ca mesajul si atasamentele să cumuleze o dimensiunea mai mare de 19 Mb
-        doar în formatul acceptat - pdf, word (.doc sau .docx)
 
registratura-jg@just.ro
 
S-a modificat adresa de e-mail,
începând cu data de 1 Martie 2017

 

FAX  Birou Executări Penale   

0246 / 211.783
  
 
 
Grefier șef al Judecătoriei Giurgiu 0246.21.54.41, interior – *202
Grefier şef secţie penală ​                    0246.21.54.41,  interior – *215
Grefier şef secţie civilă ​                     0246.21.54.41, interior – *224
Biroul Executări penale   0246.21.54.41,   interior –209
Registratura Judecătoriei Giurgiu 0246.21.54.41, interior –133
Arhiva Judecătoriei Giurgiu ​                     0246.21.54.41, interior – 133
Biroul citaţii  0246.21.54.41,  interior – *213
Biroul de Informare și Relații Publice​ 0246.21.54.41,  interior – *229
 
 
Preşedinte Judecătorie
Judecător Otilia ȘERBAN
 
 
Vicepreşedinte Judecătorie
 
 
 
 
Conducător Birou Informare şi Relaţii Publice
       
Judecător Violeta Marilena ROIBU
 
 Înlocuitor : Judecător Bogdan MORARIU
 
Grefier: Lavinia CRĂCIUN
       
Email : jud-giurgiu@just.ro  
 

Camere de lucru cu publicul

Sala de judecată 1
Sala de judecată 2
Sala de judecată 3
Sala de judecată 4
Sala de judecată 5
 
Registratură şi Arhivă - Subsol, Camera 1
 
 
 

Program de funcţionare

  
Programul de funcţionare
         Luni ÷ Vineri            orele 08.00 ÷ 16.00
 
 
Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul
Luni ÷ Vineri                  orele 09.00 ÷ 16.00
Joi                                  orele 16.00 ÷ 19.00
Persoană de contact Veronica BELCIU interior *229
  
Arhivă – Registratură
Program cu publicul
Luni ÷ Vineri                  orele 09.00 ÷ 13.00
 
 
  Biroul Persoane Juridice ( Asociaţii și Fundaţii)
 
Program cu publicul
 
Marți şi Joi      orele 09.00 ÷ 12.00 
Persoană de contact Emilia CIUCULAN interior *226
 
 
Biroul Local de Expertize Tehnice şi Contabile Tribunalul Giurgiu
 
Luni ÷ Vineri       orele 8.30 ÷ 13.00
 
Programul cuprinde :
- primirea actelor pentru înscrierea dosarului
- legalizarea hotărârilor
- eliberare copii înscrisuri (însoţită de cererea prin care se solicită eliberarea înscrisurilor)
- eliberare certificate în baza unei cereri
 
Pentru legalizarea hotărârilor este necesară o taxă judiciară de timbru în cuantum de 5 Lei
 

Program de audienţe

          În conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea C.S.M nr. 1375/17.12.2015, președintele tribunalului exercită atribuțiile prevăzute la art. 9, acestea  neprevăzând  acordarea de audiențe. Conform art. 78 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, legăturile instanței cu publicul sunt asigurate de Biroul de  informare și relații publice.
 

Petiţii

...

Relaţia cu presa


Harta