Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 
 
 
 
                                                                            

 
Judecătoria Giurgiu îşi desfăşoară activitatea în sediul din str. Episcopiei nr.13.
Judecătoria Giurgiu este, potrivit Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare,  conform legii, o instituţie fără personalitate juridică, care are sediul în municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu.
În circumscripţia teritorială a se află municipiul Giurgiu şi 30 comune cu 94 localităţi, precum şi Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Giurgiu.
 
Preşedintele Judecătoriei Giurgiu este doamna judecător Mariana MÎRLOGEANU.
 
 
Harta Judeţului Giurgiu 

Actualitate

Atenţie !!
Dacă motorul general de căutare dosare dă o pagină cu eroare 401 (un link greşit),
se poate căuta cu motorul vechi - aici http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx
 
 
 Atenţie !!
Începând cu data de 1 Martie 2017, s-a modificat adresa de e-mail REGISTRATURĂ
 
 
 
E-mail ​ REGISTRATURĂ
(Documente dosare)
 
registratura-jg@just.ro
 
 
S-a modificat NUMĂRUL DE FAX Proceduri judiciare !!
 
FAX Proceduri judiciare​(Documente dosare)
0374.093.350
 
 

Programul de lucru cu Publicul
în perioada vacanţei judecătoreşti
(01.07.2021 ÷ 31.08.2021)
 
Compartimentul Arhivă - Registratură
Marţi           orele 09.00 ÷ 12.00
Joi              orele 09.00 ÷ 12.00
 
Biroul Persoane Juridice ( Asociaţii și Fundaţii)
Marţi           orele 09.00 ÷ 12.00​


Programul de lucru cu Publicul
în perioada vacanţei judecătoreşti
(03.08.2020 ÷ 31.08.202020)
Compartimentul Arhivă - Registratură
Persoane juridice (Asociaţii Fundaţii)
Marţi           orele 09.00 ÷ 12.00
Joi              orele 09.00 ÷ 12.00
 
 
 
 
 
Programul de lucru cu Publicul
în perioada vacanţei judecătoreşti
(01.07.2019 ÷ 31.08.2019)
Compartimentul Arhivă - Registratură
Persoane juridice (Asociaţii Fundaţii)
Marţi           orele 09.00 ÷ 12.00
Joi              orele 09.00 ÷ 12.00
 
 
Comunicate de presă
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Alte anunțuri
 
 
 
 
 
Cauzele aflate pe rolul completului CN12, vor fi repartizate în sistem ciclic celorlalte complete ale Secţiei civile, având în vedere Hotărârea nr. 12 din data de 29.09.2015 a Colegiului de conducere din cadrul Judecătoriei Giurgiu, părţile urmând a primi citaţii la termenul de judecată ce se va stabili de către completul de judecată căruia i-a fost repartizată cauza.
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Informaţii de interes public

Informaţii de interes public

 

Legea nr. 677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date este disponibilă pe portalul legislativ la următoarea adresă URL: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32733
 
Începând cu data de 25 mai 2018 intră în aplicabilitate Regulament (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarea adresă URL: http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016  

 

Extras din Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.


Contact