Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Organizare

Conducere

Structură organizatorică şi organigramă

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

Programe şi strategii

Competenţa şi instanţele arondate

Hotărâri de colegiu


Conducere

Președinte instanţă Balca Florentina - preşedinte delegat prin Ordinul de serviciu nr. 56 din data de 13 mai 2022, emis de Preşedintele Tribunalului Harghita  atribuţii

Structură organizatorică şi organigramă

FUNCŢIE NUME ŞI PRENUME
JUDECĂTOR Balca Florentina
Portik Imre - delegat la Tribunalul Harghita prin Ordin de Serviciu nr. 50 din 26 mai 2020 a Curţii de Apel Târgu Mureş, începând cu data de 01.06.2020
Negrea Diana Maria - judecător stagiar
GREFIER ŞEF Năfăreanu Gabriela atribuții
SPECIALIST IT Dinu Gabriel
GREFIER Balázs-Kercsó Katalin
Istrate Nicolae-Cătălin
Kercsó Zita
Lukács-Benedek Simona
Fodor Timea-Katalin
Roman-Cojocaru Maricica
Fogolyán András
Matei Tamara
GREFIER - ARHIVAR Groza Monica
Agoston Silvia-Andreea
Zagon Marioara
APROD Roşca Melinda
ŞOFER Szakács Laszlo
MUNCITOR CALIFICAT Fazakas Csaba
Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

- Constituţia României
- Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară
- Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
- Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice
- Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin HCSM nr. 3243/22 decembrie 2022       
- HCSM nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare
- HCSM nr. 145/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
- O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
- Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
- Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
- Regulamentul (UE) Nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
- Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date
- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
- Hotărârea de Guvern nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Programe şi strategii


Competenţa şi instanţele arondate


Hotărâri de colegiu