Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 
 
 
Comunicate
 
 
Informare
Chestionarul completat se trimite la adesa de email: jud-gheorgheni-reg@just.ro 
 
 
Informare din data de 08.01.2024
  ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR
DIN CADRUL JUDECĂTORIEI GHEORGHENI
 
HOTĂRÂREA NR. 1 din 8 ianuarie 2024
-EXTRAS-
 
      Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Gheorgheni, în unanimitate,
 
HOTĂRĂȘTE:
 
Art. 1. Suspendarea formei de protest adoptată prin Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Gheorgheni nr. 5 din 14 decembrie 2023. cât timp ordonatorul principal de credite îşi respectă obligaţiile de a achita salariile neplafonate conform ordinului administrativ emis.
 
Judecător Balca Florentina - delegată în funcția de președinte al Judecătoriei Gheorgheni
Judecător Portik Maria
 
 
Informare din data de 14.12.2023
  ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR
DIN CADRUL JUDECĂTORIEI GHEORGHENI
 
HOTĂRÂREA NR. 5 din 14 decembrie 2023
-EXTRAS-
 
      Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Gheorgheni, în unanimitate,
 
HOTĂRĂȘTE:
 
Art. 1. Susţinerea punctelor de vedere emise de Consiliul Superior al Magistraturii prin adresa nr. 23701/14 decembrie 2023;
Art. 2. Intrarea începând cu data de 14 decembrie 2023 în forma de protest constând în dispunerea amânării cauzelor, cu excepţia celor care se judecă, după cum urmează:
Cauze civile:
• măsuri de protecţie a minorilor în situaţii de urgenţă (Legea nr. 272/2004); tutelă; curatelă; ordin de protecţie (şi revocarea măsurii), internare medicală nevoluntară (şi revocarea măsurii), delegare autoritate părintească;
• ordonanţe preşedinţiale privind situaţia minorilor, suspendarea provizorie a executării hotărârii, suspendarea executării hotărârilor, suspendarea provizorie a executării silite, incidente procedurale privind cauzele de mai sus.
Cauze penale:
• cauze cu deţinuţi cu excepţia plângerilor formulate în temeiul Legii 254/2013;
• cereri de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu excepţia celor care au ca obiect contestaţie privind durata procesului;
• dosare cu inculpaţi faţă de care s-au luat măsuri preventive în cauză;
• măsuri preventive, măsuri asigurătorii şi măsuri de siguranţă, contestaţii la executare care privesc aceste măsuri;
• cauze în care răspunderea penală este susceptibilă de a fi prescrisă în termen scurt;
• prelungirea dreptului de circulaţie;
• incidente procedurale privind cauzele de mai sus.
Procedura prealabilă/procedura de cameră preliminară se suspendă cu excepţia cauzelor mai sus evocate;
Programul cu publicul: 08-10 pentru consultare dosare, depunere cereri, eliberare acte;
Măsurile vor fi de imediată aplicare şi pe perioadă nedeterminată;
Prezenta hotărâre în extras va fi adusă la cunoştinţa publicului prin postare pe pagina de internet a instanţei.
 
Judecător Balca Florentina - delegată în funcția de președinte al Judecătoriei Gheorgheni
Judecător Cubleșan Camelia-Dorina
Judecător Portik Maria
 
Informare din data de 11.12.2023
  ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR
DIN CADRUL JUDECĂTORIEI GHEORGHENI
 
HOTĂRÂREA NR. 4 din 11 decembrie 2023
-EXTRAS-
 
      Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Gheorgheni,
 
HOTĂRĂȘTE:
 
Art. 1. Pe perioada protestului adoptat la nivelul naţional de Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare DICASTER1AL, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare din data de 09 decembrie 2023, la nivelul Judecătoriei Gheorgheni se dispune amânarea cauzelor, inclusiv amânarea procedurii verificării şi regularizării cererilor, începând cu data de 12 decembrie 2023, pe durată nelimitată, cu excepţia următoarelor cauze:
   1.1 în materie non penală:
• măsuri de protecţie a minorilor în situaţii de urgenţă (Legea nr. 272/2004), tutelă, curatelă, ordin de protecţie;
• ordonanţe preşedinţiale;
• internarea medicală nevoluntară;
• suspendarea provizorie a executării hotărârilor, suspendarea executării hotărârilor, suspendarea provizorie a executării silite, măsuri asigurătorii:
• incidente procedurale privind cauzele de mai sus,
   1.2 în materie penală:
• cereri de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu excepţia celor care au ca obiect contestaţie privind durata procesului;
• dosare cu inculpaţi faţă de care s-au luat măsuri preventive în cauză;
• măsuri preventive, măsuri asigurătorii, măsuri de siguranţă, contestaţii la executare care privesc aceste măsuri;
• cererile având ca obiect prelungirea dreptului de circulaţie pe drumurile publice, potrivii art. 111 alin. 6 din OUG nr, 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice:
• cauze în care răspunderea penală este susceptibilă de a fi prescrisă în termen scurt;
• incidente procedurale privind cauzele de mai sus.
Art. 2. Adresarea recomandării judecătorilor ca şedinţele de judecată să nu depăşească programul de lucru, ora 16:00;
Art. 3. Asigurarea funcţionării programului cu publicul la Compartimentul Registratură/Arhivă, redus la jumătate, în intervalul orar 08:00-10:00;
Art. 4. Solicitarea adresată Parchetului de pe lângă Judecătoria Gheorgheni de a înainta corespondenţa şi cererile adresate instanţei, în măsura în care este posibil, cu prioritate în intervalul orar stabilit pentru serviciul Registratură.
Art. 5. Emiterea unei adrese către Curtea de Apel Târgu-Mureş în vederea comunicării modalităţii de constituire a bugetului pe anul 2024, respectiv dacă s-au alocat sumele necesare pentru salariul plafonat sau neplafonat al judecătorilor şi al personalului auxiliar de specialitate;
Art. 6. În funcţie de evoluţia evenimentelor, Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Gheorgheni va fi reconvocată pentru a hotărî dacă este necesară reluarea protestului magistraţilor luat prin Hotărârea nr.2 din data de 20 iunie 2023 şi suspendată prin Hotărârea nr.3 din data de 04.09.2023.
Art. 7. Prezenta hotărâre, în extras, va fi adusă la cunoştinţa publicului prin postare pe pagina de internet a instanţei şi se va comunica Baroului Harghita şi Parchetului de pe lângă judecătoria Gheorgheni.
 
Judecător Balca Florentina - delegată în funcția de președinte al Judecătoriei Gheorgheni
Judecător Cubleșan Camelia-Dorina
Judecător Portik Maria
 
 
Informare din data de 04.09.2023
  ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR
DIN CADRUL JUDECĂTORIEI GHEORGHENI
 
HOTĂRÂREA NR. 3 din 04 septembrie 2023
-EXTRAS-
 
      Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Gheorgheni, în unanimitate,
 
HOTĂRĂȘTE:
 
     Art. 1. Suspendarea formei de protest adoptate de Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Gheorgheni prin Hotărârea nr. 2/20 iunie 2023 și reluarea activității de judecată, începând cu data de 5 septembrie 2023
     Art. 2. În funcție de stadiul procesului legislativ, Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Gheorgheni va fi reconvocată pentru a se decide continuarea protestului sau încetarea acestuia
     Art. 3. Prezenta hotărâre, în extras, va fi adusă la cunoștința publicului prin postare pe pagina de internet a instanței.
 
Judecător Balca Florentina - delegată în funcția de președinte al Judecătoriei Gheorgheni
Judecător Cubleșan Camelia-Dorina
Judecător Portik Maria
 
Informare din data de 20.06.2023
  ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR
DIN CADRUL JUDECĂTORIEI GHEORGHENI
 
HOTĂRÂREA NR. 2 din 20 iunie 2023
-EXTRAS-
 
       Având în vedere argumentele anterior relevate, Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Gheorgheni, cu unanimitatea voturilor,
 
HOTĂRĂȘTE:
 
      Art. 1. Intrarea. începând cu data de 21 iunie 2023, în forma de protest constând în dispunerea amânării cauzelor, inclusiv amânarea procedurii verificării și regularizării cererilor, eu excepția cauzelor cu caracter urgent.
     Art. 2. La nivelul Judecătoriei Gheorgheni. cu titlu de excepție, următoarele categorii de cauze vor continua să fie soluționate începând cu data de 21 iunie 2023:
-  2.1 în materie non penala:
• măsuri de protecție a minorilor în situații de urgență (Legea nr. 272/2004); tutelă; curatelă; ordin de protecție;
• ordonanțe președințiale;
• internarea medicală nevoluntară;
• suspendarea provizorie a executării hotărârilor, suspendarea executării hotărârilor, suspendarea provizorie a executării silite, măsuri asigurătorii;
• incidente procedurale privind cauzele de mai sus.
-  2.2 în materie penală:
• cereri de competența judecătorului de drepturi și libertăți, cu excepția celor care au ca obiect contestație privind durata procesului;
• dosare cu inculpați față de care s-au luat măsuri preventive în cauză:
• măsuri preventive, măsuri asigurătorii, măsuri de siguranță, contestații la executare care privesc aceste măsuri;
• cererile având ca obiect prelungirea dreptului de circulație pe drumurile publice,
potrivit art. 111 alin. 6 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
• cauze în care răspunderea penală este susceptibilă de a fi prescrisă în termen scurt;
• incidente procedurale privind cauzele de mai sus.
     Art. 3. Transmiterea către președintele înaltei Curți de Casație și Justiție, președintele Senatului, președintele Camerei Deputaților, Avocatul Poporului a unei solicitări argumentate de sesizare a Curții Constituționale pentru realizarea controlului de constituționalitate a priori, în situația în care proiectul de lege privind modificarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor și procurorilor va fi adoptat (inclusiv amendamentele lansate în spațiul public în data de 29 mai 2023).
     Art. 4. Mandatează președintele Curții de Apel Târgu-Mureș pentru adoptarea unei rezoluții pe această temă, împreună cu președinții curților de apel. la întâlnirea acestora care va avea loc la Iași. în data de 30 iunie 2023.
     Art. 5. În funcție de evoluția evenimentelor, respectiv în funcție de soluția legislativă, în situația în care aceasta se va adopta, se va convoca o nouă adunare generală pentru a se decide continuarea protestului sau încetarea acestuia.
     Art. 6. Hotărârea în extras, va fi adusă la cunoștința publicului prin postarea pe pagina de internet a instanței.
 
Judecător Balca Florentina - delegată în funcția de președinte al Judecătoriei Gheorgheni
Judecător Cubleșan Camelia-Dorina
 
 
Informare din data de 20.06.203
 
Comunicat de presă din data de 20.06.2023
Anunț
     În condiţiile prevăzute de Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor-arhivari, a grefierilor-registratori şi a personalului conex, aprobat prin HCSM nr.185/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Curtea de Apel Târgu-Mureş organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de şofer la Judecătoria Gheorgheni.
 
Anunț

     Potrivit dispoziței nr.1 din data de 22 iulie 2020, emisă de președintele Judecătoriei Gheorgheni, "cererile de chemare în judecată având ca obiect : ANULARE ACT ADMINISTRATIV - LEGEA NR. 136/2020, vor fi comunicate pe cale exclusiv electronica la adresa de e-mail: legea136-judgh@just.ro

   În cererea formulată, petentul va transmite:

   a) obligatoriu:

      -       numărul de telefon, pentru facilitarea desfășurării procesului;

      -       numărul Deciziei Direcției de Sănătate Publică pe care o contestă;

   b) în măsura în care se află în posesia sa:

      -     decizia contestată și eventualele alte înscrisuri aflate în posesia sa (scanate sau fotografiate în întregime) pe adresa de email indicată mai sus, odată cu cererea de chemare în judecată;

      -    cartea de identitate sau, dacă nu se afla în posesia sa, să indice CNP în vederea verificării indentității.

    De asemenea, comunicarea actelor de procedură (inclusiv citațiile și hotarârea judecătorească), se va realiza - în format electronic - la adresa de email indicată de parte.

Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru  

 
Evit​area răspândirii virusului COVID-19​

Extras din HOT nr. 19/15.04.2020 CA-TgMures 

Extras - Hotărârea nr. 417/24.03.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii privind categoriile de cauze care se judecă pe durata stării de urgenţă instituite prin Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020, potrivit competenţei instanţelor, pe nivele ierarhice​​ 

Extras din Hotărârea nr. 3/04.02.2020 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Gheorgheni

Extras din Hotărârea nr. 2/31.01.2020 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Gheorgheni

Extras din Hotărârea nr. 1/21.01.2020 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Gheorgheni

​Hot nr.1 / 30.09.2016 (memorandum privind justitia)

 

 

Arhiva comunicate

 

 


Informaţii de interes public

  


Informare
privind lansarea portalului național ce permite: depunerea unei cereri de chemare în judecată, declararea unei căi de atac într-un dosar, depunerea înscrisurilor într-un dosar deja existent, plata taxei judiciare de timbru într-un dosare utilizând cardul bancar, eliberarea certificatelor de grefă, eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătoreşti ...>

Informare


Solicitare informaţii de interes public

Declaraţii de avere şi interese


Contact