Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Judecătoriei GALAȚI este:
       Mun. Galați, str. Brăilei nr. 153, cod poștal 800319, jud. Galaţi
Portal solicitări și acces electronic dosare:
 
Telefon: 0236/460.027
        int. 525 - Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul
        int. 515, 516 - Compartimentul Registratură
        int. 503, 505, 506, 509, 512 - Biroul Arhiva Civilă
        int. 504, 507 - Biroul Arhiva Penală
        int. 513 - Biroul Arhiva veche
        int. 521 - Compartimentul executări civile
        int. 534, 535, 536 - Compartimentul executări penale
        int. 528 - Grefier şef secţie civilă
        int. 561 - Grefier şef secţie penală
        int. 502 - Grefier şef.
 
 Portal depunere cereri și documente și plăți taxe de timbru:
1.   Vă recomandăm să folosiți portalul registratura.rejust.ro când formulați solicitări adresate instanțelor din circumscripția Curții de Apel Galați. Prin acest portal, aveți acces la următoarele servicii:
-     Depunerea acțiunilor, însoțită sau nu de plata taxei de timbru – Înregistrează un dosar nou pe rolul instanței de judecată
-     Declarare căi de atac într-un dosar -  Declară cale de atac într-un dosar existent
-     Depunere alte acte la dosar -  Depunere acte și documente într-un dosar existent
-     Plata taxelor judiciare de timbru, fără comision – Plata taxei judiciare de timbru într-un dosar existent prin integrare cu platforma Ghiseul.ro
-     Acces la dosarul în format electronic - Dosarul electronic
-     Lista on-line cu desfășurarea în timp real a ședințelor de judecată din circumscripție - Liste ședințe on-line
-     Programări cu prezență fizică pentru consultarea dosarelor în format fizic și alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din circumscripție – Programări cu prezență fizică
-     Colecția de documente istorice a Curții de Apel Galați - Historia
 
Depunerea documentelor și plata taxelor de timbru prin portal se face în condiții de maximă siguranță, urmând să primiți, de îndată, pe adresa e-mail, dovada formulării și expedierii cererii și actelor dvs. către instanța din circumscripție.
 
 
2.    Vă recomandăm să folosiți portalul cagl.ro pentru a avea acces la următoarele servicii:
  •      - Acces la dosarul în format electronic - Dosarul electronic
  •      - Lista on-line cu desfășurarea în timp real a ședințelor de judecată din circumscripție - Liste ședințe on-line
  •     - Programări cu prezență fizică pentru consultarea dosarelor în format fizic și alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din circumscripție - Programări cu prezență fizică
  •      - Colecția de documente istorice a Curții de Apel Galați - Historia
 
3.  Cererea de acces electronic la dosar și de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibilă în format pdf și word.
Vă puteți informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare și acces electronic la dosar, citind aceste instrucțiuni.
 
4.    Pentru erori acces dosar electronic folosiți adresa cagl.ro/contacteaza-instanta
 
5.  Consultarea dosarelor în format fizic și prezentarea personală pentru alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din cadrul instanțelor din raza Curții de Apel Galați se fac, cu prioritate, pe baza unei programări on-line la adresa cagl.ro/programari
 
6. În eventualitatea în care cauza dedusă judecății poate fi soluționată prin mediere, procedură prevăzută de Legea nr. 192/2006, se recomandă utilizarea acestei proceduri. În măsura în care vor opta pentru procedura medierii, părțile vor depune la dosarul cauzei dovada de participare la ședința de informare, precum și, eventual, acordul de mediere, în vederea pronunțării unei hotărâri prin care se încuviințează învoiala lor.
În vederea gestionării eficiente a înscrisurilor înaintate instanței mai ales prin mijloace de comunicare la distanță, vă recomandăm ca toate cererile și înscrisurile care privesc cauzele aflate pe rolul instanței să fie transmise prin portalul registratura.rejust.ro cu cel puțin 24 de ore înaintea termenului de judecată fixat în cauzele respective.
Totodată, documentele transmise prin portalul registratura.rejust.ro sau prin poșta electronică trebuie să fie în format pdf, iar dimensiunea să nu depășească limita permisă de portal sau 10 MB pentru poșta electronică.
De asemenea, vă solicităm să fie transmise doar documente scanate, nu fotografiate cu telefonul. În imposibilitatea utilizării de către dumneavoastră a unui scaner, vă recomandăm folosirea unei aplicații gratuite de scanare pe telefon.
 
Vă recomandăm să urmăriți primirea mesajului de confirmare primire de fiecare dată când trimiteți o solicitare prin portal sau email către instanță.
 Nu se vor lua în considerare mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri etc.​

Camere de lucru cu publicul

DEMISOL

ARHIVA CIVILĂ- camera D13
ARHIVA PENALĂ - camera D10
ARHIVA VECHE – camera D19
 
PARTER
REGISTRATURA - camera P 9
 
 ETAJUL II
EXECUTARI PENALE - camera 228
PRIMIRI/ELIBERĂRI RECIPISE - camera 210
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE - camera 210
 

Program de funcţionare

 
 
Programul normal de funcţionare al Judecătoriei Galați este următorul:
 
 

LUNI, MIERCURI, JOI               - REGISTRATURA

între orele 09:00 – 12:00          - ARHIVA CIVILĂ 

                                                  - ARHIVA PENALĂ                       

                                                  - BIROUL EXECUTĂRI PENALE

 

LUNI, MIERCURI                        - ARHIVA DE CONSERVARE (VECHE)

între orele 09:00 – 12:00                                      

 

 
Programul de lucru cu publicul pentru înregistrare/eliberare CAUŢIUNI se desfășoară la camera 210, etajul II:
Luni-Vineri, între orele  09:00 şi 16:00 - depunerea şi înregistrarea cererilor privind eliberarea recipiselor de consemnare a cauţiunilor​
Miercuri, între orele ​12:00 - 14:00 - restituirea recipiselor de consemnare a cauţiunilor.
 
Programul de lucru cu publicul pentru depunerea petiţiilor (în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002) şi a cererilor de acces la informaţii de interes public (în temeiul Legii nr. 544/2001) în cadrul B.I.R.P.:
Luni - Vineri: 08:00 - 16:00​
 
Programul de lucru al instanței:
Luni - Vineri: 08:00 - 16:00
 

În afara programului de lucru cu publicul mai sus afişat, acţiunile ori înscrisurile pot fi transmise prin intermediul portalului registratura.rejust.ro, iar, în subsidiar, prin e-mail, fax, poştă sau servicii de curierat.
 
Programul de lucru al Centrului de fotocopiere (prestator privat), situat la demisol în sediul instanţei, este:
Luni - Vineri: 08:30 - 15:00

Program de audienţe

Judecătoria Galaţi nu acordă audienţe. Petiţiile/sesizările privind activitatea instanţei se pot formula în scris şi pot fi depuse la Biroul de Informare şi Relaţii Publice sau comunicate prin poştă/fax/e-mail, urmând a se răspunde în scris.

Petiţii

Pentru informaţii şi sesizări în legatură cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Curţii de Apel Galaţi şi al instanţelor din raza de competenţă, vă rugăm să contactaţi Persoana responsabilă cu protecţia datelor personale la adresa de e-mail dpo@cagl.ro

 

Politici de confidențialitate:

Nota informare privind protecția si confidențialitatea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în relaţiile cu angajaţii şi în ce priveşte recrutarea personalului 

​​Procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în activitatea Birourilor de Informare şi Relaţii Publice

Procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în ce priveşte supravegherea video în sediile instanţelor​

 

Petiţiile pot fi depuse în scris la Biroul Informare şi Relaţii Publice, urmând a se răspunde în scris cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.


Relaţia cu presa

Persoane de contact: 
Purtator de cuvant:  judecător Marius NICULESCU
    Înlocuitor:  judecător Dana Cristina GRĂDINARU

    Grefier delegat B.I.R.P. – Margareta STAICU, înlocuită de către grefier Nicoleta MUSTAFA.
        telefon: 0236/460027 int. 525 - Biroul de informare și relații publice                         

Harta