Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

​                  ​

Adresa Judecătoriei GĂEŞTI:
       

Str. Nicolae Titulescu nr. 13

Cod Postal 135200

 

Telefon:
       0245 / 710375

Fax:
       0245 / 712125

E-mail:
       jud-gaesti@just.ro

Website: http://portal.just.ro

Persoane de contact

- purtator de cuvant :  judecator GHERGHINA ANDREI VALENTIN / adresa de e-mail : jud-gaesti@just.ro​ 

CHIVU SILVIA GABRIELA - grefier şef delegat/ adresa de e-mail : jud-gaesti@just.ro​​

 Biroul de informare şi relaţii publice:


PROGRAM

LUNI 08.00 - 19.00 si MARTI - VINERI 08.00 - 16.00

Judecător GHERGHINA ANDREI VALENTIN

Tel - 0245710375

E-mail - jud-gaesti@just.ro

Biroul de informare şi relaţii publice este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)     Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.

(3)     Biroul de informare şi relaţii publice asigură activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor, în condiţiile legii.

 

Potrivit art. 1 din Legea nr. 544/2001, accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile legii 544/2001, informaţiile de interes public.

FORMULAR TIP CERERE DE INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

https://www.csm1909.ro/PageDetails.aspx?PageId=293&FolderId=3655&FolderTitle=Model-de-cerere-de-informa%C5%A3ii-de-interes-public

 

Potrivit art. 81 alin. 2 din Regulamentul din 2015 de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, furnizarea de informaţii privind activitatea judiciară poate fi restrânsă, în condiţiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale sau când interesele minorilor ori protecţia vieţii private a părţilor în proces o impun. Dreptul la liberul acces la informaţii poate fi restrâns şi atunci când, în împrejurări speciale, instanţa apreciază că publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.

 

În cazul în care o persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, poate proceda, conf. art. 22 din Legea Nr. 544/2001, astfel:

(1) In cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, aceasta poate face plângere la Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curţii de Apel este definitivă şi irevocabilă.

(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţa în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxa de timbru.​
Camere de lucru cu publicul

COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ

- de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00 ;


COMPARTIMENTUL ARHIVĂ

-  de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00

- Începând cu data de 03.01.2022, studiul dosarelor se face doar în baza unei programări prealabile.

- eliberare înscrisuri: luni – vineri 14:00-14:30​


Program de funcţionareProgramul de funcţionare al instanţei: 

​ 
LUNI - VINERI
08:00-16:00

Programul de eliberare înscrisuri „Asociaţii şi fundaţii”:

Cererile se pot depune de luni până vineri, la compartimentul REGISTRATURĂ şi se eliberează:Miercuri                     10:00 – 15:00


Joi                    10:00 – 15:00​
Program de audienţe

În Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr.1375/2015, nu mai este prevăzută posibilitatea acordării de audienţe, de către conducerile instanţelor.​

Petiţii

Petițiile/sesizările/memoriile se pot transmite și în format electronic, pe adresa de e-mail a Judecătoriei Găeşti : jud-gaesti@just.ro
* Orice petiție/sesizare adresată instanței, indiferent de modalitatea de transmitere (poștă, fax, poștă electronică)trebuie să conțină datele de identificare ale petentului (nume, prenume și adresă) sub sancțiunea neluării în considerare/clasării.

Relaţia cu presa

Purtător de cuvânt:  judecator GHERGHINA ANDREI VALENTIN

Date de contact:

Tel - 0245710375

E-mail - jud-gaesti@just.ro​Harta