Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 JUDECĂTORIA GĂEŞTI are sediul în oraşul Găeşti, str. Nicolae Titulescu, nr. 13, judeţul Dâmboviţa.

Actualitate

Modele cereri pentru justitiabili


PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

 

Potrivit art. 34 alin. 2 din Legea nr. 305/2022, Consiliul Superior al Magistraturii este autoritate competentă pentru supravegherea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de către instanţele judecătoreşti în exercitarea atribuţiilor lor judiciare, în sensul art. 55 par. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 


Legislaţie internă:

 

 

Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) care stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare la nivel naţional, în principal, a prevederilor art. 6 alin. (2), art. 9 alin. (4), art. 37-39, 42, 43, art. 83 alin. (7), art. 85 şi ale art. 87-89 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit în continuare Regulamentul general privind protecţia datelor.

 

 

Legea 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date

 

 

Art. 40

 

 

(1) Operatorul este obligat să desemneze un responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal.

 

 

(2) Instanţele sunt exceptate de la obligaţia prevăzută la alin. (1) atunci când acţionează în exerciţiul funcţiei lor judiciare.

 

 


Informaţii de interes publicANUNŢ
FAŢĂ DE IEŞIREA DIN PROTEST A GREFIERILOR ARHIVARI
ÎNCEPÂND CU DATA DE 21.12.2023
 
PROGRAMUL COMPARTIMENTELOR ARHIVĂ ŞI REGISTRATURĂ
 VA FI NORMAL
09:00-13:00
 
 
 
 
 
ZIUA EUROPEANĂ A JUSTIŢIEI CIVILE
 
 Cu ocazia celebrării „Zilei Europene a Justiţiei Civile” din data de 25.10.2023, colectivul Judecătoriei Găeşti a primit un grup de elevi din cadrul „Colegiului Naţional Vladimir Streinu Găeşti” ocazie cu care, s-au purtat discuţii pe teme generale de educaţie juridică adaptate în raport de vârsta fiecăruia fiind efectuate totodată tururi de prezentare a sediului instanţei.
Pe această cale reiterăm preocuparea Judecătoriei Găeşti de sprijin în promovarea culturii juridice în rândul tinerei generaţii precum şi de a contribui la creşterea încrederii publicului în Justiţie.
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

-------------------------------------------------------------------------------

 

COMUNICAT

05.09.2023

 

 

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Găeşti, întrunită în şedinţa din 05.09.2023,  a decis, cu unanimitate celor prezenţi, reluarea activităţii de judecată a instanţei, începând cu data de 06.09.2023.

 

 

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE,

Judecător delegat

Gherghina Andrei Valentin


 


Vă informăm că, din data de 10 iulie 2023, Consiliul Superior al Magistraturii a pus în funcțiune noul portal pentru depunerea cererilor, înscrisurilor și plata taxelor de timbru la nivel național, disponibil la adresa de internet

https://registratura.rejust.ro


IMG-20230712-WA0000.png


ANUNŢ

 

 

 

Conform hotărârii Adunării generale din data de 20.06.2023 a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Găeşti, începând cu data de 20.06.2023, ora 11:00, amână soluţionarea cauzelor, pe o perioadă nedeterminată, în semn de protest, cu excepţia următoarelor:

 

 

 

·         În materie civilă: ordin de protecţie, ordonanţe preşedinţiale, tutela/curatelă, internare medical nevoluntară, suspendare provizorie a executării silite, încuviinţare executare silită, măsuri asiguratorii, asigurare dovezi, incidente procedural cu privire la cauzele considerate urgente, orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale apreciate astfel de preşedintele de complet

 

 

 

·         În materie penală: cauze în materia amânării/întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate, cauze în materia liberării condiţionate (pentru care termenul de repartizare se modifică la mediu), schimbări privind măsurile educative privative de libertate, contestaţiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate, contestaţie la executare, schimbări în executarea unor hotărâri, cereri privind înlăturarea sau modificarea pedepsei, cereri privind măsurile de siguranţă, cauze în care sunt dispuse măsuri preventive, cauze în care se împlineşte termenul de prescripţie a răspunderii penale în următoarele 12 luni, cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale apreciate astfel de preşedintele de complet

 
 

În vederea realizării activităţii anuale de triere a dosarelor, în perioada 12.06.2023 – 30.06.2023, programul de lucru cu publicul la compartimentul ARHIVĂ, va fi următorul:

 


 

                   LUNI – VINERI între orele 08:00 - 12:00

 


 
 
 
 


 
 
 

PROGRAM CU PUBLICUL PENTRU PERIOADA VACANTEI

 


 

JUDECATORESTI

 


 
 
 

01.07.2023 - 31.08.2023

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Arhivă                         Luni și Miercuri, între orele 09.00 – 11.00

 
 
 

 

 
 
 

Registratură                Luni și Miercuri, între orele 09.00 – 11.00

 
 
 

                                     Marţi, între orele 09.00 – 10.00

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

decizie modificare program arhivă şi registratură.docxDecizie modificare program arhivă şi registratură.docx

 
 
 

Comunicat după încetare  stare de alertă.docxComunicat după încetare stare de alertă.docx

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANUNŢ

 
 
 


 
 
 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 03.01.2022 

 
 
 

STUDIEREA DOSARELOR  ÎNREGISTRATE PE ROLUL JUDECĂTORIEI GĂEŞTI, 

 
 
 

SE REALIZEAZĂ   ULTERIOR

 
 
 

PROGRAMĂRII TELEFONICE LA

 
 
 

 

 
 
 

NR. 0245 / 710375 SAU LA COMPARTIMENTUL ARHIVĂ, între orele 09.00 - 11.00.

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                       PROGRAM CU PUBLICUL                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhivă, Registratură, Biroul de Relaţii Publice, Executări penale/civile şi Asociaţii şi Fundaţii ​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUNI - VINERI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9-13​
 
 
 
 
 
 
 

       Informare B.I.R.P. 25.10.2021

 
 
 

 

 
 
 

Pentru accesul în sediul Judecătoriei Găeşti nu se solicită prezentarea certificatului verde . Detalii aici

 
 
 

DECIZIE COVID.pdfDecizie privind regulile de acces in instanta din data de 28 octombrie 2021.pdf
 

ACCES DOSAR ELECTRONIC

 

 
 
 Vă aducem la cunoştinţă că din data de 13 aprilie 2020 a fost implementată la Judecătoria Găești aplicaţia Dosarul electronic. Aplicaţia este disponibilă doar pentru dosarele nou înregistrate pe rolul Judecătoriei Găești începând cu data de 13 aprilie 2020 și cu dosarul nr. 1596/232/2020.
 
 
 
Pentru a putea beneficia de acces electronic la dosar trebuie să trimiteţi Judecătoriei Găești (odată cu cererea de chemare în judecată sau cu întâmpinarea), cererea de acces dosar electronic, care va cuprinde obligatoriu adresa dumneavoastră de e-mail (o singură adresă) şi numărul de telefon mobil (un singur număr), însoţită de copie CI pentru persoanele care au calitate de parte în dosar sau de dovada calităţii de reprezentant (împuternicire avocaţială, procură notarială, etc.).
 
 
 
 Cererea completată şi semnată, însoţită  de documentele menţionate mai sus (în original sau în copie, în cazul în care originalul se află deja la dosar) se poate depune personal la Registratura Judecătoriei Găești sau se poate trimite prin fax, poştă, servicii de curierat ori prin e-mail la următoarea adresă: jud-gaesti@just.ro
 
 
 
Dosarul electronic poate fi accesat după ce veţi primi mesajul e-mail de confirmare de la instanţă ori prin pagina de internet https://doc.caploiesti.ro/autentificare
 
 
Cererea de acces dosar electronic si/sau pentru comunicarea actelor in format electronic este disponibilă aici
  
 
Vă puteţi informa despre modul de utilizare a sistemului de acces electronic la dosar, citind aceste instrucțiuni
 
 


                                       PROGRAM CU PUBLICUL                                          
 

 
Arhivă, Registratură, Biroul de Relaţii Publice, Executări penale/civile şi Asociaţii şi Fundaţii ​

 
LUNI - VINERI
 
9-13
 

 
 

--------------------------------------------------------------------

 


 

 

 

 
ÎN ATENŢIA JUSTIŢIABILILOR
 

 
​ 
 
 
 

Plângerile având ca obiect contestaţie împotriva proceselor-verbale de contravenţie, se depun și se soluționează în baza competenței alternative la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul, conform art. 32 din O.G. 2/2001 aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 107 din 20 aprilie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 391 din 21 aprilie 2022.

 

          Prin excepţie, plângerile având ca obiect contestaţie împotriva proceselor verbale de sancţionare în baza OG 15/2002 – pentru rovigneta, se depun la instanţa de la domiciliul petentului.​ 

 
 
 
 


 

Contact

​                  ​

Adresa Judecătoriei GĂEŞTI:
       

Str. Nicolae Titulescu nr. 13

Cod Postal 135200

 

Telefon:
       0245 / 710375

Fax:
       0245 / 712125

E-mail:
       jud-gaesti@just.ro

Persoane de contact

- purtator de cuvant GHERGHINA ANDREI VALENTIN - judecator / adresa de e-mail : jud-gaesti@just.ro​ 

CHIVU SILVIA GABRIELA- grefier şef delegat/ adresa de e-mail : jud-gaesti@just.ro​​​