Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 JUDECĂTORIA GĂEŞTI are sediul în oraşul Găeşti, str. Nicolae Titulescu, nr. 13, judeţul Dâmboviţa.

Actualitate

Modele cereri pentru justitiabili


PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 


Legislaţie internă:

 

 

Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) care stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare la nivel naţional, în principal, a prevederilor art. 6 alin. (2), art. 9 alin. (4), art. 37-39, 42, 43, art. 83 alin. (7), art. 85 şi ale art. 87-89 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit în continuare Regulamentul general privind protecţia datelor.

 

 

Legea 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date

 

 

Art. 40

 

 

(1) Operatorul este obligat să desemneze un responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal.

 

 

(2) Instanţele sunt exceptate de la obligaţia prevăzută la alin. (1) atunci când acţionează în exerciţiul funcţiei lor judiciare.

 

 


Informaţii de interes public

Pentru perioada vacanței judecătorești 01.07.2022 – 31.08.2022, program la compartimentele Arhivă şi Registratură:

 

Arhivă                         Luni și Miercuri, între orele 09.00 – 11.00

Registratură                Luni și Miercuri, între orele 09.00 – 11.00

                                    Marţi, între orele 09.00 – 10.00 ANUNT

 

- Începând cu data de 09.03.2022, se modifică programul de lucru publicul de la compartimentele ARHIVĂ şi REGISTRATURĂ, după cum urmează:

ARHIVĂ

                Luni – Joi        09:00-13:00

Vineri             08:00-10:00 (în perioada 09.03.-01.04.2022- triere dosare)

Luni-Vineri  09:00-13:00 (începând cu data de 02.04.2022)

             

-          Se menţine dispoziţia cu privire la programarea prealabilă pentru studiul dosarelor, excepţie făcând situaţiile în care s-a acordat un termen scurt care nu a permis o astfel de programare. 

-          Se recomandă studiul dosarelor prin solicitarea accesului la dosarul electronic.

 

REGISTRATURĂ 

               Luni-Vineri între orele 09:00-13:00

 

decizie modificare program arhivă şi registratură.docxDecizie modificare program arhivă şi registratură.docx

Comunicat după încetare  stare de alertă.docxComunicat după încetare stare de alertă.docx


ANUNŢ
 
          Prin decizia preşedintelui din data de 22.02,2022, s-a stabilit:
 
                    1. în vederea realizării activităţii anuale de triere a dosarelor, în perioada 01.03.2022-31.03.2022, programul de lucru cu publicul la compartimentul ARHIVĂ, va fi următorul:
 
                                                          LUNI - JOI între orele 09:00-11:00
 
VINERI între orele 08:00-10:00
 
 
2. începând cu data de 01.03.2022, cererile de eliberare fotocopii ale actelor şi hotărârilor, se depun Ia compartimentul REGISTRATURĂ, înscrisurile urmând a fi eliberate în intervalul orar 14:00-15:00. Fotocopiile pot fi ridicate şi în altă zi, în timpul programului de lucru cu publicul, de la compartimentul Registratură.

 

 
 

ANUNŢ


ÎNCEPÂND CU DATA DE 03.01.2022 

STUDIEREA DOSARELOR  ÎNREGISTRATE PE ROLUL JUDECĂTORIEI GĂEŞTI, 

SE REALIZEAZĂ   ULTERIOR

PROGRAMĂRII TELEFONICE LA

 

NR. 0245 / 710375 SAU LA COMPARTIMENTUL ARHIVĂ, între orele 09.00 - 11.00.

 

 
                                       PROGRAM CU PUBLICUL                                          
 
 
 Arhivă, Registratură, Biroul de Relaţii Publice, Executări penale/civile şi Asociaţii şi Fundaţii ​
 
 
 
LUNI - VINERI
 
 
9-11​

 

       Informare B.I.R.P. 25.10.2021

 

Pentru accesul în sediul Judecătoriei Găeşti nu se solicită prezentarea certificatului verde . Detalii aici

 

           Informare B.I.R.P. 25.10.2021           Schimbarea zilelor de şedinţă şi a planificării copletelor de judecată, în materie penală

 

JDL

 

 

Complet

 

 

Judecător titular

 

 

Săptămâna

 

 

C 8 -DL

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

01.01-02.01.2022

 

 

C 9 -DL

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

03.01-09.01.2022

 

 

C 7 -DL

 

 

C7

 

 

C8

 

 

-

 

 

Marin Mina

 

 

Pavel Gabriela C.

 

 

-

 

 

10.01-16.01.2022

 

 

C 8 -DL

 

 

-

 

 

C8

 

 

C9

 

 

-

 

 

Pavel Gabriela C.

 

 

Cuşniriuc M. E.

 

 

17.01-23.01.2022

 

 

C 9 -DL

 

 

C7

 

 

-

 

 

C9

 

 

Marin Mina

 

 

-

 

 

Cuşniriuc M. E.

 

 

24.01-30.01.2022

 

 

C 7 -DL

 

 

C7

 

 

C8

 

 

-

 

 

Marin Mina

 

 

Pavel Gabriela C.

 

 

 

31.01-06.02.2022

 

 

C 8 -DL

 

 

-

 

 

C8

 

 

C9

 

 

 

Pavel Gabriela C.

 

 

Cuşniriuc M. E.

 

 

07.02-13.02.2022

 

 

C 9 -DL

 

 

C7

 

 

-

 

 

C9

 

 

Marin Mina

 

 

 

Cuşniriuc M. E.

 

 

14.02-20.02.2022

 

 

C 7 -DL

 

 

C7

 

 

C8

 

 

-

 

 

Marin Mina

 

 

Pavel Gabriela C.

 

 

 

21.02.-27.02.2022

 

 

C 8 -DL

 

 

-

 

 

C8

 

 

C9

 

 

 

Pavel Gabriela C.

 

 

Cuşniriuc M. E.

 

 

28.02-06.03.2022

 

 

C 9 -DL

 

 

C7

 

 

-

 

 

C9

 

 

Marin Mina

 

 

 

Cuşniriuc M. E.

 

 

07.03-13.03.2022

 

 

C 7 -DL

 

 

C7

 

 

C8

 

 

-

 

 

Marin Mina

 

 

Pavel Gabriela C.

 

 

 

14.03-20.03.2022

 

 

C 8 -DL

 

 

-

 

 

C8

 

 

C9

 

 

 

Pavel Gabriela C.

 

 

Cuşniriuc M. E.

 

 

21.03.-27.03.2022

 

 

C 9 -DL

 

 

C7

 

 

-

 

 

C9

 

 

Marin Mina

 

 

 

Cuşniriuc M. E.

 

 

28.03.-03.04.2022

 

 

C 7 -DL

 

 

C7

 

 

C8

 

 

-

 

 

Marin Mina

 

 

Pavel Gabriela C.

 

 

 

04.04-10.04.2022

 

 

C 8 -DL

 

 

-

 

 

C8

 

 

C9

 

 

 

Pavel Gabriela C.

 

 

Cuşniriuc M. E.

 

 

11.04-17.04.2022

 

 

C 9 -DL

 

 

C7

 

 

-

 

 

C9

 

 

Marin Mina

 

 

 

Cuşniriuc M. E.

 

 

18.04.-24.04.2022

 

 

      


DECIZIE COVID.pdfDecizie privind regulile de acces in instanta din data de 28 octombrie 2021.pdf
 
 

ANUNŢ


 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi (7), respectiv art. 17 alin. (1) şi (10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020, în vigoare de la 21 iulie 2020), orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3), respectiv art. 7 sau art. 8 alin. (4) poate depune acţiune în anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii – în format electronic – astfel:


 
 
 

email : jud-gaesti@just.ro 

 


 

 fax : 0245712125

 

           În cererea formulată, petentul îşi va indica – obligatoriu –  numărul de telefon, pentru facilitarea desfășurării procesului.

           De asemenea, comunicarea actelor de procedură se va realiza – în format electronic – la adresa de email indicată de parte.

 

         Orice persoană poate introduce acțiune la judecătoria în a cărei circumscripție domiciliază sau își are reședința ori la judecătoria în a cărei circumscripție este situat spațiul sau unitatea sanitară în care este izolată.

 

         Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru. 


 

CONDUCEREA

 
 

JUDECĂTORIEI GĂEŞTI​

 

 

ACCES DOSAR ELECTRONIC

 

 
 
 Vă aducem la cunoştinţă că din data de 13 aprilie 2020 a fost implementată la Judecătoria Găești aplicaţia Dosarul electronic. Aplicaţia este disponibilă doar pentru dosarele nou înregistrate pe rolul Judecătoriei Găești începând cu data de 13 aprilie 2020 și cu dosarul nr. 1596/232/2020.
 
 
 
Pentru a putea beneficia de acces electronic la dosar trebuie să trimiteţi Judecătoriei Găești (odată cu cererea de chemare în judecată sau cu întâmpinarea), cererea de acces dosar electronic, care va cuprinde obligatoriu adresa dumneavoastră de e-mail (o singură adresă) şi numărul de telefon mobil (un singur număr), însoţită de copie CI pentru persoanele care au calitate de parte în dosar sau de dovada calităţii de reprezentant (împuternicire avocaţială, procură notarială, etc.).
 
 
 
 Cererea completată şi semnată, însoţită  de documentele menţionate mai sus (în original sau în copie, în cazul în care originalul se află deja la dosar) se poate depune personal la Registratura Judecătoriei Găești sau se poate trimite prin fax, poştă, servicii de curierat ori prin e-mail la următoarea adresă: jud-gaesti@just.ro
 
 
 
Dosarul electronic poate fi accesat după ce veţi primi mesajul e-mail de confirmare de la instanţă ori prin pagina de internet https://doc.caploiesti.ro/autentificare
 
 
Cererea de acces dosar electronic si/sau pentru comunicarea actelor in format electronic este disponibilă aici
  
 
Vă puteţi informa despre modul de utilizare a sistemului de acces electronic la dosar, citind aceste instrucțiuni
 
 
A N U N Ţ
 
 
 

În scopul prevenirii infecţiei cu CORONAVIRUS (COVID – 19) sau alte infecţii respiratorii, pe perioada epidemiei cu acest virus, vă adresăm rugămintea de a evita prezenţa la sediul instanţei, dacă aceasta nu este absolut necesară, prin transmiterea documentelor, exclusiv, în format electronic, solicitarea judecării în lipsă sau amânarea judecării, pe considerente de boală, dacă este cazul.

 

 
 

DECIZIE judecatoria Gaesti.docxDECIZIE judecatoria Gaesti.docx

 
 
 

Decizie Judecatoria Gaesti din data de 11 martie 2020.pdfDecizie Judecatoria Gaesti 11 martie 2020.pdf

 


                                       PROGRAM CU PUBLICUL                                          
 

 
Arhivă, Registratură, Biroul de Relaţii Publice, Executări penale/civile şi Asociaţii şi Fundaţii ​

 
LUNI - VINERI
 
9-11
 

 
 

--------------------------------------------------------------------

 


 ÎN ATENŢIA JUSTIŢIABILILOR

​ 
 

          Plângerile având ca obiect contestaţie împotriva proceselor verbale de contravenţie se depun la instanţa în raza căreia a fost săvârşită contravenţia conform O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

 

          Prin excepţie, plângerile având ca obiect contestaţie împotriva proceselor verbale de sancţionare în baza OG 15/2002 – pentru rovigneta, se depun la instanţa de la domiciliul petentului.​ 

 
 
 


 

Contact

​                  ​

Adresa Judecătoriei GĂEŞTI:
       

Str. Nicolae Titulescu nr. 13

Cod Postal 135200

 

Telefon:
       0245 / 710375

Fax:
       0245 / 712125

E-mail:
       jud-gaesti@just.ro

Persoane de contact

- purtator de cuvant CUȘNIRIUC MIHAELA ELENA- judecator / adresa de e-mail : jud-gaesti@just.ro​ 

CHIVU SILVIA GABRIELA- grefier şef delegat/ adresa de e-mail : jud-gaesti@just.ro​​​